belonging lớn or connected with a man, boy, or male animal that has just been mentioned or is known about:


Bạn đang xem: His trong tiếng anh là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự girbakalim.net.Học các từ chúng ta cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


belonging to or connected with a person or animal that has just been mentioned và whose sex is not known or not considered lớn be important. Many people consider this use to be offensive and prefer to use him or her or their instead, or its for an animal:
We use pronouns lớn refer to possession & ‘belonging’. There are two types: possessive pronouns & possessive determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive pronouns in place of a noun: …
the one(s) belonging khổng lồ or connected with a man, boy, or male animal that has just been mentioned or is known about:
We use pronouns to lớn refer to lớn possession và ‘belonging’. There are two types: possessive pronouns & possessive determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive pronouns in place of a noun: …
belonging lớn or connected with the person mentioned; the possessive form of he, often used before a noun:
его, принадлежащий ему (притяж. местоимение), принадлежащий ему (абсолютная форма притяж. местоимения)…
*

a word or phrase that has the same or nearly the same meaning as another word or phrase in the same language

Về việc này
*

*

*

cách tân và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu khả năng truy cập girbakalim.net English girbakalim.net University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Hộp Bút Đọc Tiếng Anh Là Gì ? Hộp Bút Chì Trong Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message