Kí Tự hình vuông ❏ ▣ ▦ ⊞ ◈ ❤️️ Kí tự Đặc Biệt Hình Chữ Nhật ▆ Icon hình vuông vắn nhỏ, icon hình chữ nhật ◩ ký hiệu hình tứ giác, ngũ giác