Tài liệu đưa ra bí quyết tích độ dài của con đường tròn, cung tròn và mặc tích hình tròn, hình quạt tròn.

Bạn đang xem: Hình tròn khuyết

Đang xem: Diện tích hình tròn bị cắt

ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Cách làm tính độ dài con đường tròn

Độ dài mặt đường tròn (còn điện thoại tư vấn là chu vi hình tròn) được kí hiệu là (C).

Độ lâu năm (C) của một mặt đường tròn có nửa đường kính (R) được tính theo công thức: (C=2pi R).

Xem thêm: Câu Hỏi Dãy Gồm Các Dung Dịch Đều Tác Dụng Với Cuoh2, Dãy Gồm Các Dung Dịch Đều Tác Dụng Với Cu(Oh)2

Nếu call (d) là 2 lần bán kính của con đường tròn ((d=2R)) thì (C=pi d).

2. Công thức tính độ dài cung tròn

trên tuyến đường tròn nửa đường kính (R), độ nhiều năm (l) của một cung tròn (n^o) được xem theo cách làm (l=dfracpi Rn180)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021


Điều hướng bài bác viết


Previous: Đề Tài Đồ Án giải pháp xử lý Nước Thải, 10+ mẫu Đồ Án xử trí Nước Thải Hay độc nhất 2020
Next: 10 chủng loại Lời Cảm Ơn vào Luận Văn bằng Tiếng Anh Thuong Mại, Lời Cảm Ơn report Thực Tập tiếng Anh