Contents

Hình thang là gì ?Tính chất của hình thangTính chất hình thang vuôngTính hóa học hình thang cân

Hình thang là gì ?

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song.Bạn sẽ xem: Hình thang cân có 1 góc vuông

Hai cạnh song song gọi là hai đáy.

Bạn đang xem: Hình thang cân có 1 góc vuông

Hai cạnh sót lại gọi là hai cạnh bên.

Cách tính chu vi hình thang

công thức tính diện tích s hình thang

dấu hiệu nhận thấy hình thoi

Tính chất của hình thang

tính chất về gócHai góc kề một ở bên cạnh của hình thang gồm tổng bằng 180 độ (nằm tại đoạn trong thuộc phía của nhị đoạn thẳng tuy nhiên song là 2 cạnh đáy).Đối với hình thang cân nặng thì nhì góc kề một cạnh đáy bởi nhau.

Tính chất về cạnh

Hình thang tất cả 2 cạnh đáy bằng nhau thì hai kề bên sẽ tuy nhiên song và bằng nhau.Ngược lại, ví như hình thang có 2 kề bên song song thì bọn chúng sẽ đều nhau và 2 cạnh đáy bằng nhau.Hình thang cân bao gồm 2 đường chéo cánh bằng nhau.

Tính chất về mặt đường trung bình

Đường trung bình là mặt đường thẳng nối trung điểm hai lân cận của hình thang.Tính chất 1: Đường thẳng trải qua trung điểm 1 kề bên của hình thang và tuy nhiên song cùng với 2 cạnh đáy thì sẽ trải qua trung điểm của lân cận còn lại.Tính chất 2: Đường trung bình của hình thang sẽ tuy nhiên song với 2 cạnh đáy và bằng ½ tổng 2 đáy.

Có mấy 3 hình thang

Hình thang vuông

Hình thang cân

Hình thang vuông cân còn gọi là hình chữ nhật

Như vậy ta có nhận xét như sau :

Nếu một hình thang gồm hai bên cạnh song tuy nhiên thì hai cạnh bên bằng nhau, nhị cạnh đáy bằng nhau.

Nếu một hình thang bao gồm hai cạnh đáy bằng nhau thì hai kề bên song tuy vậy và bằng nhau.


*

Tính hóa học hình thang vuông

Định nghĩa hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang gồm một góc vuông. Hình thang vuông là 1 trong những trường hợp quan trọng của hình thang .

Dấu hiệu nhận thấy bình thang vuông

Hình thang vuông là 1 trường hợp đặc biệt quan trọng của hình thang.

Ví dụ chứng minh hình thang vuông

Cho hình thang ABCD, lòng AB = 40 cm , CD = 80 cm, sát bên BC = 50 cm và AD = 30 cm. Yêu thương cầu: minh chứng ABCD là hình thang vuông.


*

Lời giải

Từ đỉnh A kẻ con đường thẳng tuy nhiên song cùng với BC và cắt DC trên E.

Ta có: AE = BC = 50 cm; EC = AB = 40 cm

=> DE = 80 – 40 = 40 cm

Tam giác ADE bao gồm AD = 30 cm, DE = 40 centimet và AE = 50 cm

nê AD² = 30² = 900 centimet , DE² = 40² = 1600 cm , AE² = 50² = 2500

AE² = AD² + DE² theo định lý pitago đảo cho tam giác vuông ADE

suy ra Â = D =90° suy ra tứ giác ABCD là hình thang vuông


*

Tính hóa học hình thang cân

Định nghĩa hình thang cân :

Hình thang cân là hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.

Tính hóa học hình thang cân

Hai ở kề bên bằng nhau.

Hai góc kề cạnh đáy bởi nhau.

Hai đường chéo cánh bằng nhau.

Hình thang cân nội tiếp đường tròn

Chứng minh như sau :

Định lí 1: vào một hình thang cân, hai sát bên bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AD = BC

Định lí 2: vào một hình thang cân, nhị đường chéo cánh bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AC =

BD

Định lí 3: Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) tất cả AC = BD

=> ABCD là hình thang cân.

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình trang cân

Hình thang gồm hai góc kề một cạnh đáy cân nhau là hình thang cân. Hình thang tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Xem thêm: Chơi Some Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Some, Some Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Hình thang có hai trục đối xứng của hai lòng trùng nhau là hình thang cân

Hình thang có hai sát bên bằng nhau (nếu hai bên cạnh ấy không tuy vậy song) là hình thang cân.