Red Triangle chỉ lên hình tượng cảm xúc là một trong những tam giác đều màu đỏ hướng lên trên. Chính vì cách hình tượng cảm xúc này nước ngoài hình, bạn cũng có thể sử dụng nó như một hiệ tượng của mũi tên. Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc này thay vì các biểu tượng cảm xúc ⬆️ Mũi tên lên để điểm trên một hình hình ảnh hoặc văn phiên bản bạn gửi mà rất cần được được để ý chặt chẽ. Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc này để giãi tỏ tăng âm lượng trên một đoạn video hoặc music nếu nó quá thấp. Nếu bạn muốn mọi thứ cần to hơn, gửi hình tượng cảm xúc này với Volume emoji