Với bài học kinh nghiệm này họ sẽ khám phá vềHình lăng trụ đứng,cùng với các ví dụ minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể sẽ giúp những em dễ dàng ghi nhớ con kiến thức

1. Hình lăng trụ đứng


*

Hình lăng trụ đứng là hình có:

- Hai lòng là hai đa giác phẳng bằng nhau và phía bên trong hai khía cạnh phẳng tuy nhiên song với nhau.Bạn vẫn xem: Hình hộp đứng là gì

- Các bên cạnh thì vuông góc với các mặt phẳng chứa các đa giác đáy. Các mặt mặt của lăng trụ đứng là những hình chữ nhật.Bạn vẫn xem: Hình vỏ hộp đứng là gì

Các sát bên của lăng trụ đứng thì tuy nhiên song cùng nhau và bằng nhau, độ dài kề bên là độ cao của lăng trụ đứng.

Bạn đang xem: Hình hộp đứng là gì

Người ta call tên các hình lăng trụ theo thương hiệu của nhiều giác đáy: lăng trụ tam giác, lăng trụ tứ giác,…

Hình lăng trụ đứng mà lại đáy là đa giác số đông được gọi là lăng trụ đều.

2. Hình hộp – Hình chữ nhật – Hình lập phương

a. Hình vỏ hộp đứng


*

Một hình lăng trụ đứng gồm đáy là hình bình hành được hotline là hình vỏ hộp đứng.

Trong hình hộp đứng thì:

- Các dưới đáy là các hình bình hành.

- những mặt bên đối diện là những hình chữ nhật bằng nhau.

b. Hình hộp chữ nhật


*

Hình hộp chữ nhật là hình vỏ hộp đứng, bao gồm đáy là hình chữ nhật.

Hình vỏ hộp chữ nhật tất cả 6 khía cạnh là hình chữ nhật, những mặt đối lập thì bởi nhau.

c, Hình lập phương


*

Hình lập phương là hình tất cả 6 phương diện là những hình vuông.

3. Diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của các hình

Ta kí hiệu:

(S_xq:) diện tích s xung quanh

(S_tp:) diện tích toàn phần

V: thể tích

p: nửa chu vi đáy

h: Chiều cao

B: diện tích đáy

a, b, c: là các size của hình chữ nhật.

Hình lăng trụ,

hình vỏ hộp đứng

Hình hộp chữ nhật

kích thước a, b, c

Hình lập phương cạnh a

(S_xq)

2p.h

2(a+b)c

(4a^2)

(S_tp)

2(p.h+B)

2(ab+bc+ca)

(6a^2)

V

B.h

abc

(a^3)

Ví dụ 1: minh chứng rằng các đường chéo của một hình chữ nhật thì bởi nhau.

Giải


*

Ta tính đường chéo cánh A’C.

(Delta ABC) vuông tại B nên: (AC^2 = AB^2 + BC^2) (1)

(Delta mAA" ot ,mp(ABCD) Rightarrow mAA" ot AC)

( Rightarrow Delta mA"AC) vuông tại A nên: (A"C^2 = AC^2 m + AA"^2)

Vậy (1) cùng (2) suy ra: (A"C^2 = AB^2 + AC^2 + mA" mA^2)

Vậy: Bình phương của đường chéo hình hộp chữ nhật thì bởi tổng bình phương của bố chiều của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải

Lăng trụ tam giác đông đảo là lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều.

Gọi H là trung điểm của BC.

(Delta ABC) đều: (HB = frac12BC = frac12a)

(Delta AHB) vuông tại H: (AH^2 = AB - BH^2 = a^2 - left( fraca2 ight)^2 = frac3a^24)

( Rightarrow AH = fracasqrt 3 2 Rightarrow B = S_ABC = frac12BC.AH = fraca^2sqrt 3 4)

Ta có: (S_xq = 3.AB.AA" = 3a.h)

(S_tp = S_xq + 2S_day = 3ah + 2fraca^2sqrt 3 4 = aleft( frach + asqrt 3 4 ight))

(V = B.h = fraca^2sqrt 3 4.h = fraca^2hsqrt 3 4.)

Ví dụ 3: minh chứng rằng tổng bình phương những cạnh của hình vỏ hộp chữ nhật thì bởi tổng bình phương của những đường chéo.

Giải

Ta có: (A"C^2 = a^2 + b^2 + c^2)

(eginarraylA"C^2 = AB^2 + BC^2 + AA"^2\B"D^2 = AB^2 + AD^2 + BB"^2\C"A^2 = DC^2 + BC^2 + CC"^2\D"B^2 = DC^2 + AD^2 + DD"^2endarray)

( Rightarrow ) cùng với (AB = DC = A"B" = D"C")

(eginarraylBC = AD = A"D" = B"C"\ mAA" = m BB" = m CC" = mDD"endarray)

Ta có:

(eginarraylA"C^2 + B"D^2 + C"A^2 + D"B^2 = AB^2 + A"B"^2 + DC^2 + D"C"^2 + AD^2 + BC^2\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, + B"C"^2 + A"D"^2 + mAA m"^2 + BB"^2 + CC"^2 + mDD"^2.endarray)

Nếu gọi những cạnh là a, b, c đường chéo cánh là d, ta có:

(4d^2 = 4(a^2 + b^2 + c^2).)

Bài 1:Có 12 khối vuông hình lập phương cạnh 5cm. Fan ta ước ao xếp nó vào các vỏ hộp có hình dạng là hình hộp chữ nhật.

1. Có bao nhiêu phương pháp xếp vào các loại vỏ hộp hình vỏ hộp chữ nhật?

2. Bạn ta dùng giấy màu bọc các hộp ấy. Trong các cách xếp, bí quyết nào tiết kiệm ngân sách nhất (dùng ít giấy màu sắc nhất, ko kể các mép dán)?

Giải

1. Hy vọng xếp được 12 khối lập phương vào các hình vỏ hộp chữ nhật thì hình vỏ hộp chữ nhật phải chọn làm sao để cho trên từng cạnh của nó nên chứ một số nguyên các khối lập phương tức là số những khối lập phương xếp theo mỗi cạnh của hình vỏ hộp phải là 1 ước của 12. Số 12 có những ước tự nhiên là 1; 2; 3; 4; 6; 12. Do thế ta rất có thể xếp theo những cách sau:

a) Xếp theo 1 x 1 x 12.

Cách xếp này cho ta một hình vỏ hộp chữ nhật có kích cỡ 5 x 5 x 60 (cm)

b) Xếp theo 1 x 2 x 6.

Cách xếp này cho ta một hình hộp chữ nhật có kích cỡ 5 x 10 x 30 (cm)

c) Xếp theo 1 x 3 x 4.

Cách xếp này cho ta một hình vỏ hộp chữ nhật có size 5 x 15 x đôi mươi (cm)

2. Áp dụng công thức:

(S_tp = 2(ab + bc + ca))

Ta tính ra diện tích s toàn phần của những hình vỏ hộp chữ nhật a), b), c), d) như sau:

(eginarrayla) m 1250(cm^2),,\b),,1000(cm^2),\c),,950(cm^2),\d),,800(cm^2),endarray)

Như vậy, ta thấy hình vỏ hộp d) có diện tích s toàn phần nhỏ tuổi nhất tức là ta áp dụng ít giấy màu sắc nhất để bao nó.

Vậy phương pháp xếp d) là tiết kiệm ngân sách và chi phí nhất.

Bài 2:Người ta đào một quãng mương lâu năm 20m, sâu 1,5m. Trên mặt phẳng có chiều dragon 1,8m và đáy mương là 1,2m

1. Tính thể tích khối đất yêu cầu đào lên.

2. Bạn ta gửi khối đất đi để rải lên một miến đất chữ nhật có kích thước 30 x 60m. Số đất được chuyển bởi một loại ô tô rất có thể chở mỗi chuyến (6m^3) đất. Hỏi:

a) Bề dày của lớp đất rải trên miếng đất?

b) Số chuyến xe hơi cần để download hết khối đất.

Giải

1. Thể tích nên tính coi như thể tích của một lăng trụ đứng độ cao 20cm, đáy là hình thang cân có cạnh đáy bự 1,8m, cạnh đáy nhỏ 1,2m và độ cao 1,5

Đáp số: (45,,(m^3))

2.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2021 Nghệ An Năm 2021, Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2022 Nghệ An

a. Bề dày của lớp đất rải bên trên miếng đất là 0,25m

b. Số chuyến xe hơi cần để download hết khối khu đất là 8 chuyến.

Bài 3:Một vỏ hộp đựng phấn bao gồm hình hình trạng chữ nhật kích thước 162mm x 91mm với cao 89mm, được xếp những viên phấn cũng đều có dạng hình hộp, đáy là hình vuông, cạnh 1cm và chiều cao mỗi viên phấn là 88mm. Xếp dựng đứng vào hộp. Tính: