*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hình chóp ngũ giác

Cho $2$ mặt đường thẳng (a,b) giảm nhau với không trải qua điểm (A). Xác định được rất nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng vì chưng $a,b$ cùng $A$?


Một hình không khí có hình chiếu đứng (nhìn từ bỏ trước vào (có thể chú ý từ sau) để từ hình 3 chiều chuyển thanh lịch hình 2D) hình chiếu bởi (nhìn từ bên trên xuống) rất có thể nhìn từ bên dưới lên)), hình chiếu cạnh (từ trái sang trọng (có thể quan sát từ buộc phải sang)) theo lần lượt được biểu lộ như sau:


*

Cho tứ giác lồi (ABCD) với điểm $S$ ko thuộc $mpleft( ABCD ight)$. Có bao nhiêu mặt phẳng phân biệt khẳng định bởi $3$ trong những các điểm $A,B,C,D,S$?


Cho tứ điểm ko đồng phẳng, ta rất có thể xác định được nhiều nhất từng nào mặt phẳng khác nhau từ bốn điểm đã cho ?


Trong mp(left( alpha ight)), cho tư điểm (A,B,C,D) trong đó không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng. Điểm (S otin mpleft( alpha ight)). Bao gồm mấy khía cạnh phẳng tạo vày (S) và hai trong những bốn điểm nói trên?


Trong mặt phẳng (left( alpha ight)) cho tứ giác (ABCD), điểm (E otin left( alpha ight)). Hỏi tất cả bao nhiêu mặt phẳng rành mạch tạo vì ba trong thời điểm điểm (A,B,C,D,E)?


Cho năm điểm (A,B,C,D,E) vào đó không có bốn điểm làm sao ở trên và một mặt phẳng. Hỏi tất cả bao nhiêu mặt phẳng tạo vày ba trong số năm điểm vẫn cho?


*

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy là hình thang (ABCD m left( ABparallel CD ight).) xác minh nào dưới đây sai?


Cho tứ diện (ABCD.) call (G) là trung tâm của tam giác(BCD.) Giao tuyến đường của mặt phẳng (left( ACD ight)) với (left( GAB ight))là:


Cho điểm $A$ không nằm cùng bề mặt phẳng $left( alpha ight)$ chứa tam giác $BCD.$ mang $E,,,F$ là các điểm theo thứ tự nằm trên những cạnh $AB,,,AC.$ khi $EF$ và $BC$ giảm nhau trên $I,$ thì $I$ không phải là điểm chung của nhị mặt phẳng như thế nào sau đây?


Cho tứ diện (ABCD.) call (M, m N) thứu tự là trung điểm của (AC, m CD.) Giao đường của nhị mặt phẳng (left( MBD ight)) cùng (left( ABN ight)) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình bình hành. Hotline (M, m N) theo lần lượt là trung điểm (AD) cùng (BC.) Giao tuyến đường của hai mặt phẳng (left( SMN ight)) với (left( SAC ight)) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình bình hành. điện thoại tư vấn (I, m J) theo thứ tự là trung điểm (SA, m SB.) xác minh nào tiếp sau đây sai?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình thang (ABCD m left( ADparallel BC ight).) call (M) là trung điểm (CD.) Giao tuyến của nhì mặt phẳng (left( MSB ight)) với (left( SAC ight)) là:


Cho 4 điểm không đồng phẳng $A,,,B,,,C,,,D.$ điện thoại tư vấn $I,,,K$ theo thứ tự là trung điểm của $AD$ cùng $BC.$ Giao tuyến đường của $left( IBC ight)$ và $left( KAD ight)$ là:
Xem thêm: Mẹo Đụng Đầu Vào Tường - Một Số Mẹo Giúp Mẹ Nuôi Con Nhàn Tênh:1

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình thang với (ABparallel CD). điện thoại tư vấn (I) là giao điểm của (AC) cùng (BD). Trên cạnh (SB) rước điểm (M). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (left( ADM ight)) và (left( SAC ight)).


Cho tứ diện $ABCD$ cùng điểm $M$ nằm trong miền vào của tam giác $ACD,.$ gọi $I$ cùng $J$ theo thứ tự là hai điểm trên cạnh $BC$ cùng $BD$ làm sao cho $IJ$ không tuy nhiên song với $CD,.$ gọi $H,,,K$ thứu tự là giao điểm của $IJ$ với $CD$, của $MH$ với $AC,.$ Giao con đường của hai mặt phẳng $left( ACD ight)$ cùng $left( IJM ight)$ là: