*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hai tuyến phố thẳng (a) cùng (b) chéo nhau. Bao gồm bao nhiêu mặt phẳng chứa (a) và song song với (b)?


Trong không gian cho tứ điểm ko đồng phẳng. Có thể xác định được từng nào mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành. Giao tuyến đường của (left( SAB ight)) với (left( SCD ight)) là


Cho tứ diện $ABCD$. Hotline $G$ với (E) theo lần lượt là trung tâm của tam giác $ABD$ với $ABC$. Mệnh đề nào dưới đây đúng


Cho bốn mệnh đề sau:

(I) trường hợp hai phương diện phẳng $left( alpha ight)$ và $left( eta ight)$ song song với nhau thì đa số đường thẳng phía trong mặt phẳng ( (alpha )) đều tuy nhiên song với $left( eta ight)$.

Bạn đang xem: Hình chóp lục giác

(II) hai tuyến phố thẳng ở trên nhì mặt phẳng tuy vậy song thì tuy nhiên song với nhau.

(III) Trong không gian hai con đường thẳng không tồn tại điểm tầm thường thì chéo cánh nhau.

(IV) hoàn toàn có thể tìm được hai đường thẳng tuy vậy song cơ mà mỗi mặt đường thẳng cắt đồng thời hai đường thẳng chéo cánh nhau đến trước.

Trong các mệnh đề trên bao gồm bao nhiêu mệnh đề sai?


Cho tứ diện (ABCD). Hotline (M) là 1 điểm bất kì nằm bên trên đoạn (AC) (khác (A) với (C)). Khía cạnh phẳng (left( p ight)) qua (M) và tuy vậy song với những đường trực tiếp (AB), (CD). Tiết diện của (left( phường ight)) với tứ diện đã cho rằng hình gì?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình chữ nhật. Khía cạnh phẳng (left( p ight)) cắt những cạnh (SA), (SB), (SC), (SD) theo thứ tự tại $M$, (N), (P), (Q) . điện thoại tư vấn (I) là giao điểm của (MQ) và (NP). Câu nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình bình hành chổ chính giữa (O), điện thoại tư vấn (I) là trung điểm cạnh (SC). Mệnh đề nào dưới đây sai ?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thang đáy phệ là (CD). Gọi (M) là trung điểm của cạnh (SA), (N) là giao điểm của cạnh (SB) với mặt phẳng (left( MCD ight)). Mệnh đề nào sau đó là mệnh đề đúng?


Cho tứ diện (ABCD). Call (M), (N) thứu tự là trọng tâm của những tam giác (ABC), (ABD)

Những khẳng định nào sau là đúng?

(left( 1 ight),:MN; m//;left( BCD ight));

(left( 2 ight),:MN; m//;left( ACD ight));

(left( 3 ight),:MN; m//;left( ABD ight)).


Hai khía cạnh phẳng tuy nhiên song gồm bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$. Gọi $I$, $J$, $K$ theo lần lượt là trọng tâm của những tam giác $ABC$, $ACC"$, $A"B"C"$. Phương diện phẳng nào dưới đây song song với phương diện phẳng $left( IJK ight)$?


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình thoi cạnh (3a), (SA = SD = 3a), (SB = SC = 3asqrt 3 ). điện thoại tư vấn (M), (N) lần lượt là trung điểm của các cạnh (SA) với (SD), (P) là điểm thuộc cạnh (AB) làm sao cho (AP = 2a). Tính diện tích thiết diện của hình chóp lúc cắt vày mặt phẳng (left( MNP ight)).


Một kim từ tháp Ai Cập được xây dựng khoảng 2500 năm trước công nguyên. Kim từ bỏ tháp này là 1 trong khối chóp tứ giác đều sở hữu chiều cao $ m150 m$, cạnh đáy lâu năm $ m220 m$. Hỏi diện tích s xung quanh của kim từ bỏ tháp đó bởi bao nhiêu?


Cho tứ diện $ABCD$, $G$ là giữa trung tâm tứ diện. điện thoại tư vấn (G_1) là giao điểm của $AG$ và mặt phẳng $left( BCD ight)$, (G_2) là giao điểm của $BG$ và mặt phẳng $left( ACD ight)$. Xác định nào sau đó là đúng?


Cho lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") gồm đáy là một tam giác vuông cân tại (B), (AB = BC = a), (AA" = asqrt 2 ), (M) là trung điểm (BC). Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng(AM) cùng (B"C).


Cho tứ diện (ABCD). Hotline (E), (F) theo lần lượt là trung điểm của các cạnh (AC) với (BC). Cùng bề mặt phẳng (left( BCD ight)) mang một điểm (M) tùy ý (điểm (M) có lưu lại tròn như hình vẽ). Nêu tương đối đầy đủ các trường đúng theo (TH) nhằm thiết diện tạo do mặt phẳng (left( MEF ight)) cùng với tứ diện (ABCD) là một trong tứ giác.


*

Cho hình hộp (ABCD.A"B"C"D"). Trên những cạnh (AA"), (BB"), (CC") theo lần lượt lấy bố điểm (M), (N), (P) làm thế nào để cho (dfracA"MAA" = dfrac13), (dfracB"NBB" = dfrac23), (dfracC"PCC" = dfrac12). Biết mặt phẳng (left( MNP ight)) cắt cạnh (DD") trên (Q). Tính tỉ số (dfracD"QDD").


Cho hình hộp (ABCD.A"B"C"D"). Hotline (M) là điểm trên cạnh (AC) làm sao cho (AC = 3MC). Lấy (N) trên cạnh (C"D) làm sao để cho (C"N = xC"D). Với giá trị nào của (x) thì (MN; m//;BD").

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Không Gian Có Lời Giải Lớp 11, Bài Tập Hình Học Không Gian 11


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.