Hình bình hành theo thông tin được biết đến rất nhiều ở những bài tập toán hình, từ bây giờ ở nội dung bài viết này chúng tôi xin nhờ cất hộ đến chúng ta lý thuyết về hình bình hành muốn sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nó.

Bạn đang xem: Hình bình hành


Hình bình hành là gì ?

*

=> Hình bình hành trong hình học tập Euclid là 1 trong những hình tứ giác được sản xuất thành khi nhì cặp mặt đường thẳng song song cắt nhau. Hình bình hành là 1 hình thang có hai ở bên cạnh song song.

*

Tính hóa học hình bình hành

Trong hình bình hành có bố tính chất đó là :

Các cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau.Các góc đối bằng nhau.Hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

*

Dấu hiệu thừa nhận iết một hình bình hành

Có 5 vết hiệu nhận biết một hình tứ giác là hình bình hành chúng ta cũng có thể xem

Tứ giác bao gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.Tứ giác bao gồm hai cặp cạnh đối đều nhau là hình bình hành.Tứ giác bao gồm một cặp cạnh đối vừa song song với vừa đều nhau là hình bình hành.Tứ giác có những góc đối cân nhau là hình bình hành.Tứ giác bao gồm hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Ví dụ nhận biết và minh chứng hình bình hành

Ví dụ 1: trong số tứ giác sau, tứ giác như thế nào là hình bình hành? bởi sao ?

*

Hướng dẫn:

a) Tứ giác ABCD bao gồm AB = CD, BC = AD cho nên vì vậy ABCD là hình bình hành.

b) Tứ giác ABCD có 

*
 do kia ABCD là hình bình hành.

c) Tứ giác ABCD có 

*
 nên AB với CD không tuy nhiên song. Suy ra, ABCD chưa hẳn hình bình hành

d) Tứ giác ABCD có hai đường chéo là AC vad BD. AC giao BD tại O. Ta có: OA = OC, OB = OD phải ABCD là hình bình hành.

Xem thêm: Bài Tập Về Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông Lớp 9, Chuyên Đề Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

e) Tứ giác ABCD có 

*
 nên AB song song với CD, nhưng AB = CD suy ra ABCD là hình bình hành.

Ví dụ 2: Tứ giác ABCD bao gồm E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? vị sao?