Liên kết cộng hóa trị là links được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay những cặp electron dùng chung, link cộng hóa trị gồm 2 loại là gồm cực hoặc không cực.

Bạn đang xem: Hiệu độ âm điện của liên kết cộng hóa trị


Vậy liên kết cộng hóa trị bao gồm cực cùng không cực không giống nhau thế nào? chúng được hình thành trong phân tử 1-1 chất cùng hợp chất như thế nào? Và làm sao để phân loại links hóa học theo độ âm điện, chúng ta cùng khám phá qua bài bác này.


I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

1. Links cộng hóa trị có mặt giữa các nguyên tử giống như nhau

* Sự hình thành 1-1 chất.

a) Sự hình thành phân tử Hidro (H2).

- Hidro (H): 1s1 cùng Heli (He): 1s2

- Nguyên tử H (Z=1) có cấu hình electron là 1s1, nhì nguyên tử H liên kết với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1 electron sinh sản thành một cặp electron chung trong phân tử H2. Như thế trong phân tử H2, từng phân tử bao gồm 2 electron, giống thông số kỹ thuật electron chắc chắn của khí hiếm heli:

 

*

- từng chấm mặt kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở lớp ngoài cùng.

- ký hiệu H:H là công thức electron; H-H là cách làm cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử Hidro có một cặp electron liên kết thể hiện bằng (-) kia là liên kết đơn.

b) Sự hình thành phân tử Nito (N2).

- Nito (N): 1s22s22p3 cùng Neon (Ne): 1s22s22p6

- cấu hình electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, bao gồm 5 electron ở lớp ngoài cùng. Vào phân tử nitơ N2, nhằm đạt thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất Ne, từng nguyên tử nitơ đề xuất góp thông thường 3 electron.

*

- cam kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là công thức cấu tạo.

- Hai nguyên tử N links với nhau bằng 3 cặp electron liên kết bộc lộ bằng 3 gạch (≡), kia là link ba, link 3 bền hơn liên kết đôi.

c) liên kết cộng hóa trị là gì?

- liên kết cộng hóa trị là liên kết được làm cho giữa nhị nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron chung.

- mỗi cặp electron chung khiến cho 1 links cộng hoá trị, bắt buộc ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), link ba (trong phân tử N2).

* links cộng hóa trị ko phân cực:

- Là liên kết khiến cho từ 2 nguyên tử của thuộc 1 nguyên tố (phân tử H2, N2 có thuộc độ âm điện), do đó liên kết trong những phân tử đó không phân cực. Đó là link cộng hoá trị không phân cực.

*

2. Liên kết cộng hóa trị hiện ra giữa các nguyên tử khác nhau

* Sự hiện ra hợp chất

a) Sự hiện ra phân tử hidro clorua HCl

- từng nguyên tử H và Cl góp 1 electron chế tạo thành 1 cặp electron tầm thường để tạo nên thành 1 link cộng hoá trị.

- Độ âm điện của clo là 3,16 lớn rộng độ âm năng lượng điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron liên kết bị lệch về phía clo, links cộng hóa trị này bị phân cực.

 

*

- Công thức cấu trúc H-Cl; cách làm electron H:Cl

* liên kết cộng hóa trị có phân cực:

- Là liên kết cộng hóa trị trong số đó cặp electron tầm thường bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là link cộng hóa trị gồm cực hay links cộng hóa trị phân cực.

- Trong cách làm electron của phân tử bao gồm cực, người ta đặt cặp electron phổ biến lệch về phía nguyên tử có độ âm điện to hơn.

b) Sự hiện ra phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

- Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon gồm 4 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi bao gồm 6 electron ở phần ngoài cùng.

- vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm thân 2 nguyên tử O và góp tầm thường với mỗi nguyên tử O hai electron. Mỗi nguyên tử O góp chung với nguyên tử C hai electron tạo thành 2 liên kết đôi.

 

- Ta gồm O::C::O là công thức electron ; O=C=O là bí quyết cấu tạo.

- Như vậy, từng nguyên tử C hay O đều phải sở hữu 8 electron ở phần ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

- Độ âm năng lượng điện của oxi (3,14) to hơn độ âm năng lượng điện của C(2,55) nên cặp electron tầm thường lệch về phía Oxi. Link giữa nhì nguyên tử oxi cùng cacbon là phân cực, cơ mà phân tử CO2 có kết cấu thẳng yêu cầu 2 links đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau, kết quả là phân tử CO2 không bị phân cực.

3. Tính chất của những chất có link cộng hóa trị

- các chất mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị rất có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot,... Rất có thể là hóa học lỏng: nước, ancol,... Hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro,...

- những chất gồm cực như ancol etylic, đường,... Tan các trong dung môi có cực như nước. Phần lớn các chất không rất như iot, những chất cơ học không rất tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...

- Nói chung, các chất chỉ có links cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở đa số trạng thái.

II. Độ âm điện và links hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị bao gồm cực, liên kết cộng hóa trị không rất và links ion

- vào phân tử, ví như cặp electron bình thường ở giữa 2 nguyên tử ta có link cộng hoá trị không cực.

- ví như cặp electron thông thường lệch về một phía của nguyên tử (có quý giá độ âm điện khủng hơn) thì đó là liên kết cộng hoá trị gồm cực.

- ví như cặp electron tầm thường lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có liên kết ion. Như vậy, links ion có thể coi là trường hợp riêng của link cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và links hóa học

- Để đánh giá loại links trong phân tử vừa lòng chất, tín đồ ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Bí quyết phân các loại một cách kha khá theo thang độ âm điện của Pau - Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 mang lại

- trong NaCl ta tất cả hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 links giữa Na cùng Cl là links ion.

- vào phân tử HCl ta gồm hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ link giữa H với Cl là liên kết cộng hoá trị bao gồm cực.

- trong phân tử H2 ta bao gồm hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ link giữa H và H là links cộng hoá trị không cực.

III. Bài xích tập áp dụng liên kết cùng hóa trị

* bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng độc nhất vô nhị về liên kết cộng hóa trị. Links cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa các phi kim với nhau.

B. Trong đó cặp electron tầm thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành bởi sự dùng phổ biến electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được khiến cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

° lời giải bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

- Đáp án đúng: D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.

* bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Trong link cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện bé dại hơn.

B. Link cộng hóa trị gồm cực được sinh sản thành thân 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến bé dại hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ những nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử to thì phân tử phân cực yếu.

° Lời giải bài 2 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực được chế tạo ra thành thân 2 nguyên tử có hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

* bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. Tài năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành links hóa học.

B. Kỹ năng nhường electron của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

C. Tài năng tham gia bội nghịch ứng dạn dĩ hay yếu hèn của nguyên tử đó.

D. Năng lực nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

Chọn lời giải đúng.

° Lời giải bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành links hóa học.

* bài 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế nào là liên kết ion, links cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị tất cả cực, links cộng hóa trị gồm cực. Mang lại thí dụ minh họa.

° Lời giải bài xích 4 trang 64 SGK Hóa 10:

- liên kết ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion với điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết được làm cho giữa nhì nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- links cộng hóa trị trong các số ấy cặp electron tầm thường bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl hay H –Cl.

* bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho thấy thêm có loại link nào trong các chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy quý giá độ âm điện của những nguyên tố ở bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Links ion

 AlCl3: 1,55. Liên kết cộng hóa trị gồm cực

 CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị có cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

* bài bác 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết cách làm electron cùng công thức cấu trúc các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa Ngắn Nhất

° Lời giải bài xích 6 trang 64 SGK Hóa 10:

- Công thức electron cùng công thức cấu trúc các phân tử sau:

*

* bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là phần lớn nguyên tố bao gồm số năng lượng điện hạt nhân là 9, 19, 8.