Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho khối lượng riêng của nước là một trong những g/ml).
Bạn đang xem: Hidro có nguyên tử khối là 1.008. hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 2 1 h trong 1 ml nước

Lời giải bỏ ra tiết

Gọi % số nguyên tử đồng vị ( _1^2 extrmH) là a%:

=> % của nguyên tử đồng vị ( _1^1 extrmH) là (100-a)%

( dfrac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8

Vì D = 1 g/ml

=> khối lượng của 1ml nước là 1 gam.

( Phân tử khối_H_2O) = 16 + 1,008.2 = 18,016u

=> cân nặng mol của nước là 18,016 g/mol

Số mol của một gam nước là: (dfrac118,016 = 0,0555mol)

Số nguyên tử H tất cả trong 1ml H2O:

(2.0,0555.6,022.10^23 = 6,68442.10^22) nguyên tử

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: (6,68442.10^22.dfrac0,8100 = 5,35.10^20) nguyên tử

girbakalim.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 244 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp girbakalim.net


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng girbakalim.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Hỏi Thế Gian Tình Là Chi ?" Lời Bài Hát Hỏi Thế Gian Tình Là Gì

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.