Các ự khác hoàn toàn chính giữa hydrat hóa với hydro hóa là hydrat hóa đề cập tới girbakalim.netệc bổ ung các phân tử nước vào một trong những hợp hóa học hữu cơ, trong lúc hydro

NộI Dung:


Các sự khác biệt chính giữa hydrat hóa với hydro hóa là hydrat hóa đề cập mang lại girbakalim.netệc bổ sung các phân tử nước vào một hợp hóa học hữu cơ, trong lúc hydro hóa đề cập đến girbakalim.netệc bổ sung một phân tử hydro vào một trong những hợp chất hữu cơ.

Quá trình hydrat hóa cùng hydro hóa rất quan trọng đặc biệt trong các phản ứng tổng đúng theo hóa học. Cả nhị phản ứng này đều tương quan đến girbakalim.netệc mở liên kết đôi vào một hợp chất hữu cơ bằng phương pháp thêm nhóm cụ vào những nguyên tử cacbon trong links đôi. Những nhóm gắng được sản xuất trong các quá trình này là không giống nhau.

Bạn đang xem: Hidrat hóa là gì

1. Tổng quan với sự khác hoàn toàn chính 2. Hydrat hóa là gì 3. Hydro hóa là gì 4. So sánh tuy vậy song - Hydrat hóa cùng Hydro hóa ngơi nghỉ dạng bảng 5. Bắt tắt

Hydrat hóa là gì?

Hydrat hóa là sự bổ sung một phân tử nước vào một trong những hợp chất hữu cơ. Hợp hóa học hữu cơ thường xuyên là anken, có liên kết đôi thân hai nguyên tử cacbon. Phân tử nước nhận thêm vào links đôi này sinh sống dạng team hydroxyl (OH–) với một proton (H+). Vì chưng đó, phân tử nước phân ly thành những ion của chính nó trước khi bổ sung này. Nhóm hydroxyl được lắp với một nguyên tử cacbon của link đôi trong khi proton được gắn với nguyên tử cacbon khác.


*

Vì nó tương quan đến bài toán phá vỡ links và hình thành liên kết nên bội nghịch ứng lan nhiệt khôn xiết cao. Điều đó gồm nghĩa là; làm phản ứng toả năng lượng dưới dạng nhiệt. Đó là 1 trong những phản ứng từng bước; trong những bước đầu tiên, anken vận động như một nucleophile và tấn công proton của phân tử nước và link với nó thông qua nguyên tử cacbon ít sửa chữa thay thế hơn. Ở đây, làm phản ứng tuân theo luật lệ Markonikov.

Bước lắp thêm hai bao gồm girbakalim.netệc đính thêm nguyên tử oxy của phân tử nước cùng với nguyên tử cacbon không giống (nguyên tử cacbon tất cả tính sửa chữa thay thế cao) của liên kết đôi. Tại thời khắc này, nguyên tử oxy của phân tử nước mang điện tích dương vì nó sẽ mang ba link đơn. Sau đó, mang đến một phân tử nước khác chiếm phần thêm proton của phân tử nước được gắn thêm vào, vướng lại nhóm hydroxyl làm girbakalim.netệc nguyên tử cacbon ít thay thế hơn. Vị đó, bội nghịch ứng này dẫn đến sự tạo thành rượu. Tuy nhiên, các alkyne (liên kết ba chứa hydrocacbon) cũng rất có thể trải qua phản ứng hydrat hóa.


Hydro hóa là gì?

Hydro hóa là quá trình cộng một phân tử hydro vào một trong những hợp hóa học hữu cơ. Hơn nữa, làm phản ứng này tương quan đến vấn đề xử lý một hợp hóa học hữu cơ với khí hydro. Thông thường, phản bội ứng xẩy ra với sự có mặt của hóa học xúc tác như niken, palladi hoặc platin. Quy trình hydro hóa không xúc tác chỉ hoàn toàn có thể thực hiện được ở ánh nắng mặt trời rất cao. Ngoại trừ ra, quá trình này rất đặc biệt trong vấn đề khử các hợp chất hữu cơ không bão hòa. Điều đó tất cả nghĩa là; quá trình hiđro hóa hoàn toàn có thể mở liên kết đôi hoặc liên kết ba vào hợp hóa học hữu cơ và trở thành chúng thành hợp hóa học chứa link đơn.

Quá trình hydro hóa có cha thành phần: cơ hóa học không bão hòa, nguồn hydro và hóa học xúc tác. Các điều khiếu nại phản ứng như ánh nắng mặt trời và áp suất biến hóa tùy trực thuộc vào nhiều loại hợp hóa học không no và chất xúc tác. Hóa học nền có thể là anken hoặc alkyne. Quy trình hydro hóa rất có thể diễn ra theo nhị cách: xúc tác đồng thể với xúc tác dị thể.

Trong xúc tác đồng thể, sắt kẽm kim loại xúc tác liên kết với tất cả anken và hiđro để sinh sản ra thành phầm trung gian (phức chất trung gian anken-xúc tác-hiđro). Tiếp đến xảy ra sự chuyển một nguyên tử hydro từ kim loại thành cacbon trong liên kết đôi (hoặc liên kết ba). Điều gì xẩy ra tiếp theo là sự chuyển nguyên tử hydro không giống từ nguồn hydro sang team ankyl với sự phân ly đôi khi của ankan.


Trong xúc tác dị thể, link không bão hòa link với hóa học xúc tác trong những khi nguồn hydro trải qua sự phân ly thành hai nguyên tử hydro. Sau đó, một bước thuận nghịch xẩy ra khi một nguyên tử hydro liên kết với links không bão hòa. Cuối cùng, một phản bội ứng ko thuận nghịch xảy ra khi nguyên tử hydro khác đã nhập vào nhóm alkyl.

Sự khác hoàn toàn giữa Hydrat hóa với Hydro hóa là gì?

Quá trình hydrat hóa với hydro hóa là quá trình đặc biệt quan trọng trong tổng hòa hợp hóa học. Sự khác biệt chính giữa quá trình hydrat hóa và quy trình hydro hóa là sự girbakalim.netệc hydrat hóa đề cập đến girbakalim.netệc bổ sung cập nhật các phân tử nước vào trong 1 hợp hóa học hữu cơ, vào khi quá trình hydro hóa đề cập mang đến girbakalim.netệc bổ sung một phân tử hydro vào một trong những hợp chất hữu cơ.

Infographic dưới đây tóm tắt sự khác biệt giữa quy trình hydrat hóa với hydro hóa.

Xem thêm: Ví Dụ Về Nhu Cầu - Tháp Nhu Cầu Maslow Và Ví Dụ Thực Tế Dễ Hiểu 2022

*

Tóm tắt - Hydrat hóa vs Hydro hóa

Quá trình hydrat hóa cùng hydro hóa là vượt trình quan trọng đặc biệt trong tổng hòa hợp hóa học. Sự biệt lập chính giữa quy trình hydrat hóa và quá trình hydro hóa là sự hydrat hóa đề cập đến girbakalim.netệc bổ sung các phân tử nước vào một trong những hợp chất hữu cơ, trong khi quá trình hydro hóa đề cập cho girbakalim.netệc bổ sung cập nhật một phân tử hydro vào trong 1 hợp hóa học hữu cơ.