Excel mang lại girbakalim.net 365 Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 xem thêm...Ít hơn

Bạn tất cả thể cần sử dụng công thức dễ dàng và đơn giản để tính tổng các số trong một phạm vi (một nhóm những ô), nhưng lại hàm SUM dễ cần sử dụng hơn khi bạn làm việc với rất nhiều con số hơn. Lấy ví dụ =SUM(A2:A6) ít có khả năng bị lỗi nhập keyboard hơn so với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Hàm tổng

*

Đây là bí quyết dùng hai dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong số dải ô A2:A4 với C2:C3. Chúng ta nhấn Enter và để được tổng 39787.

Để chế tạo công thức:

Nhập =SUM vào một ô, tiếp sau là vết ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong đối số (một mẩu dữ liệu mà công thức yêu cầu để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc chọn ô A2 và kéo mang lại ô A6)

Gõ vết phẩy (,) để chia cách đối số thứ nhất với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối máy hai, C2:C3 (hoặc kéo để chọn các ô).

Gõ lốt đóng ngoặc ), rồi nhận Enter

Mỗi đối số hoàn toàn có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được ngăn cách bởi lốt phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu khách hàng cần tính tổng cột hoặc hàng của các số ngay cạnh nhau, dùng kỹ năng Tự Tính tổng để tính tổng những số.


Bạn thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với tài liệu mẫu của bọn chúng tôi, đó là một vài dữ liệu hoàn toàn có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM chuyển động như thế nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Vày giá trị ko thuộc dạng số vào tham chiếu không diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

Xem thêm: Đại Lý Thiết Bị Điện - Untitled — Nokia 220 Rm 971

2

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.