Hai hợp chất hữu cơ X và Y tất cả cùng công thức phân tử là C3H7NO2, phần nhiều là chất rắn ở điều kiện thường.

Chất X làm phản ứng với hỗn hợp NaOH, giải phóng khí, suy ra X là muối amoni, gồm công thức là CH2=CHCOONH4 (amoni acrylat) hoặc HCOOH3NCH=CH2 (vinylamoni fomat).

Chất Y có phản ứng trùng ngưng, suy ra Y là amino axit, có công thức là H2NCH2CH2COOH (axit 3 – aminopropanoic) hoặc CH3CH(H2N)COOH (axit 2 – aminopropanoic). Vậy căn cứ vào những phương án suy ra X với Y theo thứ tự là amoni acrylat với axit 2-aminopropionic.

Phương trình phản bội ứng:

CH2=CHCOONH4+NaOHCH2=CHCOONa+NH3↑+H2OnH2NCH(CH3)COOH(-HNCH(CH3)-CO-)n+nH2O
Bạn đang xem: Hai hợp chất hữu cơ x và y có cùng ctpt là c3h7no2

A. Vinylamoni fomat với amoni acrylat

B. Amoni acrylat và axit 2-aminopropionic

Đáp án bao gồm xác

C. Axit 2-aminopropionic và amoni acrylat

D. Axit 2-aminopropionic cùng axit 3-aminopropionic

nhị hợp hóa học hữu cơ X cùng Y bao gồm cùng phương pháp phân tử là C3H7NO2, mọi là hóa học rắn ở đk thường.Chất X bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH, giải hòa khí, suy ra X là muối amoni, gồm công thức là CH2=CHCOONH4 (amoni acrylat) hoặc HCOOH3NCH=CH2 (vinylamoni fomat).Chất Y gồm phản ứng trùng ngưng, suy ra Y là amino axit, có công thức là H2NCH2CH2COOH (axit 3 – aminopropanoic) hoặc CH3CH(H2N)COOH (axit 2 – aminopropanoic). Vậy địa thế căn cứ vào các phương án suy ra X với Y lần lượt là amoni acrylat cùng axit 2-aminopropionic. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push();Phương trình bội phản ứng :

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

khi thủy phân tripeptit: H2N-CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

sẽ tạo nên các a - amino axit như thế nào ?

Glyxin tác dụng được với tất cả các hóa học trong dãy nào sau đây?

phân phát biểu nào sau đó là đúng ?

Để phân biệt Gly-Ala cùng Gly-Gly-Gly-Ala trong hai lọ riêng biệt biệt, thuốc thử bắt buộc dùng là:

cho các loại đúng theo chất: amino axit (X), muối bột amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Hàng gồm những loại hợp chất đều tính năng được với hỗn hợp NaOH cùng đều tính năng được với hỗn hợp HCl là :

Thủy phân hợp hóa học sau (hợp chất X) thì thu được bao nhiêu loại amino axit ?

*


cho các dãy gửi hóa:Glyxin→NaOHX1→HCl2X2

X2 là :

Alanin cùng anilin đều tính năng với chất nào sau đây?

Thuỷ phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit A nhận được 431 gam những α-amino axit no (phân tử chỉ cất 1 cội –COOH cùng một nơi bắt đầu –NH2). Lúc thuỷ phân không hoàn toàn A thu được: Gly-Ala,Gly-Gly; Gly-Ala-Val,Val-Gly-Gly; không thu được Gly-Gly-Val vàVal-Ala-Gly. Vào phân tử A chứa số nơi bắt đầu của Gly là:

phạt biểu làm sao sau đây là sai?

đến tripeptit Gly – Ala – Val bội phản ứng cùng với Cu(OH­)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

Anilin (C6H5NH2) sinh sản kết tủa trắng khi mang đến vào

đến dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với hỗn hợp NaOH là

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là
Xem thêm: Tả Một Nhân Vật Trong Truyện Cổ Tích Mà Em Yêu Thích, Tả Nhân Vật Trong Truyện Mà Em Thích (6 Mẫu)

Một chất hữu cơ X tất cả công thức C3H9O2N. đến X bội nghịch ứng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu được muối hạt Y cùng khí Z có tác dụng xanh giấy quì tím ẩm. Mang lại Y tính năng với NaOH rắn, nung nóng có CaO có tác dụng xúc tác thu được CH4. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là:


Hai hóa học hữu cơ X, Y có cùng CTPT là C3H7NO2 , phần đa là chất rắn ở ánh nắng mặt trời thường . Chất X phản ứng cùng với dd NaOH , hóa giải khí. Hóa học Y tất cả phản ứng trùng ngưng. Những chất X với Y lần lượt là :