Hai góc đối đỉnh là nhì góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

*

(widehatO_1) đối đỉnh với (widehatO_3Rightarrow widehatO_1=widehatO_3)

(widehatO_2) đối đỉnh với (widehatO_4Rightarrow widehatO_2=widehatO_4.)

Chú ý: 2 góc bằng nhau chưa dĩ nhiên đã đối đỉnh

girbakalim.net
Bạn đang xem: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp girbakalim.net
Xem thêm: Những Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Cánh Diều Đầy Đủ Nhất, Please Wait

Cảm ơn các bạn đã sử dụng girbakalim.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.