Nội dung bài học sẽ ra mắt đến những em định nghĩa và đặc thù của Hai góc đối đỉnh thuộc với số đông dạng bài bác tập liên quan. Trong khi là những bài xích tập được đặt theo hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương thức giải các bài toán liên quan đề nhì góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Hai góc đối đỉnh là


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa

1.2. Tính chất

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 1 Chương 1 Hình học 7

3.1. Trắc nghiệm vềHai góc đối đỉnh

3.2. Bài tập SGK vềHai góc đối đỉnh

4. Hỏi đáp bài xích 1 Chương 1 Hình học 7


Hai góc đối đỉnh là nhì góc nhưng mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh góc kia.

*


Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau(widehat xOy) đối đỉnh (widehat x"Oy" Rightarrow widehat xOy = widehat x"Oy").

Ví dụ 1:

Cho hai đường thẳng xy và zt giảm nhau tại O. Biết góc (widehat xOt)lớn vội vàng 4 lần góc (widehat xOz). Tính các góc (widehat xOt,widehat tOy,widehat xOz) và (widehat xOz.)

Hướng dẫn giải:

*

Ta có góc (widehat xOt)và (widehat xOz)là nhị góc kề bù buộc phải (widehat xOt + widehat xOz = 180^0) nhưng mà (widehat xOt = 4widehat xOz)

Do kia (4widehat xOt + widehat xOz = 180^0,,,,hay,,,,5,,widehat xOz, = 180^0)

Vậy (widehat xOz = 180^0:5 = 36^0)

Suy ra (widehat xOt = 4.36^0 = 144^0)

Các cặp góc (widehat yOz) và (widehat xOt,,,widehat tOy) cùng (widehat xOz) là các cặp góc thay đổi đỉnh vì chưng đó:

(eginarraylwidehat yOz = widehat xOt = 144^0\widehat tOy = widehat xOz = 36^0endarray)

Ví dụ 2:

Xem các hình a, b, c, d:

*

Hỏi cặp góc như thế nào đối đỉnh, cặp góc nào không đối đỉnh? vì chưng sao?

Hướng dẫn giải:

a. Nhị góc này không đối đỉnh bởi chúng không tồn tại đỉnh chung.

b. Hai góc này không đối đỉnh bởi vì mỗi cạnh của góc này sẽ không là tia đối của một cạnh của góc kia.

c. Hai góc đối đỉnh vày mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

d. Nhị góc này không đối đỉnh do một cạnh của góc này không là tia đối của cạnh góc kia.

Ví dụ 3:

Ta có: hai góc không có điểm trong bình thường là nhị góc nhưng mỗi cạnh góc này sẽ không nằm thân hai cạnh góc kia.

*

Cho tía đường thẳng minh bạch x’x, y’y, z’z cắt nhau ở điểm O.

a. Hãy tìm 6 cặp góc đối đỉnh.

b. Gồm bao nhiêu cặp góc đối đỉnh không có điểm vào chung?

Hướng dẫn giải:

a. Bao gồm 6 cặp góc đối đỉnh là: (widehat x"Oy") cùng (widehat xOy,,,widehat y"Oz") cùng (widehat yOz,,widehat x"Oz") cùng (widehat zOx,,,widehat xOy) với (widehat xOy",widehat y"Oz) và (widehat yOz",widehat z"Ox) cùng (widehat zOx".)

b. Có ba cặp góc đối đỉnh không có điểm phổ biến trong là: (widehat x"Oy") với (widehat xOy,widehat y"Oz) cùng (widehat yOz",widehat z"Ox") và (widehat zOx.)


Bài 1:

Cho (widehat xOy = 100^0) cùng hai góc (widehat yOz)và (widehat xOt)cùng kề bù với nó. Hãy xác minh hai cặp đối đỉnh và tính số đo của những góc (widehat zOt), (widehat xOt), (widehat yOz).

Hướng dẫn giải:

*

Ta tất cả (widehat xOt) kề bù cùng với (widehat xOy) nên 2 tia Oy, Ot đối nhau.

(widehat yOz) kề bù cùng với (widehat xOy) yêu cầu 2 tia Ox, Oz đối nhau.

Vậy ta được nhị cặp góc đối đỉnh là (widehat xOy)và (widehat zOt); (widehat xOt)và (widehat zOy).

Ta có (widehat xOy = widehat zOt = 100^0) (đối đỉnh) và (widehat xOy + widehat yOz = 180^0) (kề bù)

Hay (100^0 + widehat yOz = 180^0)

Suy ra (widehat yOz = 180^0 - 100^0 = 80^0)

Nên (widehat yOz = widehat tOx = 80^0) đối đỉnh

Bài 2:

Cho hai tuyến đường thẳng x’x cùng y’y cắt nhau tại O.

a. Hỏi hai tuyến đường thẳng cắt nhau đó tạo ra thành mấy góc (khác góc bẹt)

b. Tính số đo mỗi góc chế tác thành. Trường hợp biết hiệu số đo của nhị góc kề bù là (30^0.)

Hướng dẫn giải:

a. Hai tuyến phố thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc bẹt: (xOy,,,yOx",,,x"Oy") với (y"Ox.)

b.

Gọi (widehat xOy) cùng (widehat yOx") là nhì góc kề bù.

Giả sử (widehat xOy - widehat yOx" = 30^0)

Lại bao gồm (widehat xOy + widehat yOx" = 180^0) (do nhì góc kề bù)

(eginarrayl Rightarrow 2xwidehat Oy = 210^0 Rightarrow widehat xOy = 150^0\ Rightarrow widehat yOx" = 180^0 - 150^0 = 75^0\ Rightarrow widehat xOy" = widehat yOx" = 75^0endarray)

Và (widehat x"Oy" = widehat xOy = 105^0) (hai góc đối đỉnh).

Bài 3:

Cho góc bẹt (widehat AOB). Trên và một nửa mặt phẳng bờ AB, ta vẽ nhì tia OC cùng OD sao để cho (widehat AOC = widehat BOD = 30^0)

a. Hai góc (widehat AOC) cùng (widehat BOD) liệu có phải là hai góc đối đỉnh không?

b. Vẽ tia OE sao để cho tia OB là tia phân giác của góc (widehat DOE). Hai góc (widehat AOC)và (widehat BOE)có đề xuất là nhì góc đối đỉnh không?

Hướng dẫn giải:

*

a. Nhì góc (widehat AOC)và (widehat BOD) gồm một cặp cạnh là nhị tia đối nhau, cặp cạnh còn sót lại không đối nhau cần góc đó không hẳn là nhị góc đối đỉnh.

b. Ta có (widehat AOC = 30^0) đề nghị (widehat BOC = 150^0) (tính chất hai góc kề bù).

Tia OB là tia phân giác của góc (widehat DOE) buộc phải (widehat BOD = widehat BOE = 30^0) và tia OD, OE thuộc nhị nửa phương diện phẳng đối nhau bờ AB.

Suy ra hai tia OC cùng OE thuộc nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau bờ đựng tia OB.

Ta có (widehat BOC + widehat BOE = 150^0 + 30^0 = 180^0)

Suy ra hai tia OC, OE đối nhau.

Xem thêm: Axit Là Gì ? Tính Chất Hóa Học Và Ứng Dụng Quan Trọng Trong Cuộc Sống

Hai góc (widehat AOC)và (widehat BOE)có nhị cặp cạnh là nhì tia đối nhau đề nghị chúng là hai góc đối đỉnh.