Bánh bác ngày Tết không chỉ là là một món nạp năng lượng mà nó chính là một phong tục, một nét xin xắn văn hóa từ muôn thuở nay của bạn Việt. Tuy cách gói bánh bác bỏ ngày tết không thực sự khó khăn và mong kì nhưng đa số giới trẻ thời buổi này đều không chăm nom cũng như biết đến.

Tại sao cần có bánh bác bỏ ngày Tết?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi thường xuyên gặp