*

Giáp xác tổn hại gì mang đến đời sống con fan và những động thiết bị khác?

A. Truyền bệnh giun sán.

Bạn đang xem: Giáp xác gây hại gì đến đời sống con người

B. Kí sinh ở da và mang cá, gây bị tiêu diệt cá sản phẩm loạt.

C. Tạo hại mang lại tàu thuyền và những công trình bên dưới nước.

D. Cả A, B, C gần như đúng.


*

*

Giáp xác gây hư tổn gì mang lại đời sống con người và các động thiết bị khác?

A. Truyền dịch giun sán.

B. Kí sinh ở domain authority và với cá, gây chết cá sản phẩm loạt.

C. Gây hại đến tàu thuyền và những công trình dưới nước.

D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 1: Thân mềm rất có thể gây hại ra làm sao đến đời sống nhỏ người?

A. Làm cho hại cây trồng.

B. Là đồ dùng trung gian truyền bệnh dịch giun, sán.

C. Đục phá các phần gỗ và phần đá của thuyền bè, cầu cảng, gây hại mập cho nghề hàng hải.

D. Cả A, B cùng C số đông đúng.


Câu 21: Thân mềm rất có thể gây hại ra làm sao đến đời sống con người?

A. Làm hại cây trồng.

B. Là vật dụng trung gian truyền căn bệnh giun, sán.

C. Đục phá các phần gỗ và phần đá của thuyền bè, cầu cảng, khiến hại lớn cho nghề hàng hải.

D. Cả A, B với C các đúng.

Câu 22: Hóa thạch của một số trong những vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa sâu sắc thực tiễn như thế nào?

A. Làm cho đồ trang sức.

B. Có mức giá trị về mặt địa chất.

C. Có tác dụng sạch môi trường thiên nhiên nước.

D. Có tác dụng thực phẩm cho bé người.

Câu 23: Những loài trai nào sau đây đang được nuôi để đưa ngọc?

A. Trai cánh nước ngọt và trai sông.

B. Trai cánh nước ngọt cùng trai ngọc ở biển.

C. Trai tượng.

D. Trai ngọc và trai sông.

Câu 24: Phát biểu nào tiếp sau đây về ngành Thân mềm là sai?

A. Thân mềm.

B. Hệ tiêu hóa phân hóa.

C. Không tồn tại xương sống.

D. Không tồn tại khoang áo.

Câu 25: Điền nhiều từ phù hợp vào vị trí trống để triển khai xong nghĩa câu sau:

Ốc vặn sống sinh hoạt …(1)…, có một vỏ xoắn ốc, trứng cải tiến và phát triển thành nhỏ non vào …(2)… ốc mẹ, có giá trị thực phẩm.

A. (1): nước mặn; (2): tua miệng

B. (1): nước lợ; (2): khoang áo

C. (1): nước ngọt; (2): vùng áo

D. (1): nước lợ; (2): tua miệng

Câu 26: Phát biểu nào sau đây khi nói về ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mượt là sai?

A. Là vật nhà trung gian truyền bệnh ngủ.

B. Làm sạch môi trường xung quanh nước.

C. Có giá trị về mặt địa chất.

D. Làm thức ăn cho những động đồ vật khác.

Câu 27: Trai sông cùng ốc vặn giống nhau ở điểm lưu ý nào bên dưới đây?

A. Nơi sinh sống.

B. Tài năng di chuyển.

C. đẳng cấp vỏ.

Xem thêm: Shunt Trip Là Gì - Shuntrip Là Gì Ứng Dụng Của Shuntrip

D. Cả A, B và C phần đa đúng.

Câu 28: Trong các điểm sáng sau, đặc điểm nào không có ở các thay mặt đại diện của ngành Thân mềm?