Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài xích tập (SBT) Toán 4 tập 1. 1. Viết số ngày vào từng mon vào chỗ chấm

1. Viết số ngày trong từng mon vào nơi chấm

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

… ngày

… hoặc… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

b) Viết tiếp vào địa điểm chấm:

– Năm nhuận gồm …… ngày.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 bài 21

– Năm ko nhuận có…… ngày.

2. Viết tiếp vào khu vực chấm:

Vua quang quẻ Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc cầm cố kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến trong năm này đã được …………năm.

3. Điền vết >,

2 ngày … 40 giờ

5 phút ……(1 over 5) giờ

(1 over 2)phút ……….30 giây

2 tiếng 5 phút…… 25 phút

1 phút 10 giây… 100 giây

1 phút rưỡi =…… giây

4. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) Ngày 23 mon 5 là lắp thêm ba. Ngày một tháng 6 cùng năm đó là:

A. Thứ bốn B. Máy năm

C. Thiết bị 6 D. Thiết bị bảy

b) Số phù hợp để viết vào địa điểm chấm của 7kg 2g = …..g là:

A. 72 B. 702

C . 7002 D. 720Quảng cáo

*

1. 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

31 ngày

28 hoặc 29 ngày

31 ngày

30 ngày

31 ngày

30 ngày

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

31 ngày

31 ngày

30 ngày

31 ngày

31 ngày

b) Viết tiếp vào địa điểm chấm:

– Năm nhuận gồm 366 ngày.

– Năm không nhuận bao gồm 365 ngày.

Xem thêm: Cho Chất X Tác Dụng Với Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch Naoh, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

2.

Vua quang quẻ Trung khuất năm 1792. Năm đó thuộc vắt kỷ XVIII. Tính từ thời điểm năm đó đến năm nay đã được 222 năm.