SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
thiết bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Giải vbt lịch sử 5 bài 5: phan bội châu và phong trào đông du

*
Vở bài tập lịch sử hào hùng 5

Giải bài tập Vở bài tập lịch sử hào hùng 5 - giải thuật bài tập Vở bài xích tập lịch sử hào hùng 5 - Tổng phù hợp lời giải cho những bài tập vào Vở bài xích tập lịch sử hào hùng 5


HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1858-1945) bài bác 1. "Bình Tây Đại nguyên soái" Trương Định bài 2. Nguyễn trường Tộ mong ước canh tân nước nhà bài xích 3. Cuộc bội nghịch công ở gớm thành Huế bài 4. Làng hội nước ta cuối cố gắng kỉ XIX – đầu rứa kỉ XX bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du bài xích 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu giúp nước bài bác 7. Đảng cùng sản việt nam ra đời bài bác 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh bài 9. Giải pháp mạng ngày thu bài 10. Bác Hồ hiểu Tuyên ngôn Độc lập bài bác 11. Ôn tập: hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược với đô hộ (1858 – 1945) BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ, TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954) bài bác 12. Quá qua tình cố kỉnh hiểm nghèo bài bác 13. “Thà mất mát tất cả, chứ cố định không chịu đựng mất nước” bài bác 14. Thu – đông năm 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp” bài 15. Chiến thắng biên giới thu – đông năm 1950 bài bác 16. Hậu phương trong những năm sau chiến dịch biên giới bài bác 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên lấp bài 18. Ôn tập: Chín năm phòng chiến đảm bảo an toàn độc lập dân tộc (1945 – 1954) XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954 – 1975) bài xích 19. Tổ quốc bị chia giảm bài 20. Tỉnh bến tre đồng khởi bài 21. Nhà máy hiện đại thứ nhất của việt nam bài xích 22. Đường Trường tô bài xích 23. Sấm sét tối giao vượt bài 24. Thành công “Điện Biên tủ trên không” bài bác 25. Lễ kí hiệp nghị Pa-ri bài xích 26. Tiến vào Dinh Độc Lập XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI trong CẢ NƯỚC (TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY) bài bác 27. Xong thống nhất quốc gia bài bác 28.

Xem thêm: Kể Về Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn Lớp 8, Kể Lại Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Tình Bạn Lớp 8

Xây dựng nhà máy thủy điện độc lập bài xích 29. Ôn tập: lịch sử vẻ vang nước ta từ giữa thế kỉ XIX tới lúc này