Nhằm hỗ trợ ngân hàng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 giúp học sinh rèn luyện trong quy trình học tập với ôn thi THPT quốc gia môn Toán, girbakalim.net giới thiệu đến các em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu có 1408 trang với các thắc mắc và bài bác tập trắc nghiệm Toán 12 tất cả đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong lịch trình Giải tích 12 với Hình học 12.

Bạn đang xem: Giải toán trắc nghiệm lớp 12

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 12:I. GIẢI TÍCH 12Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng toán 1. Tính 1-1 điệu của hàm số.+ Dạng toán 2. Cực trị của hàm số.+ Dạng toán 3. Giá trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ nhất của hàm số.+ Dạng toán 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ.+ Dạng toán 5. Đường tiệm cận của vật thị hàm số.+ Dạng toán 6. điều tra sự biến hóa thiên cùng vẽ đồ gia dụng thị của một số hàm nhiều thức.+ Dạng toán 7. điều tra khảo sát sự trở nên thiên và vẽ đồ vật thị của một số hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng toán 8. Một số bài toán thường chạm chán về đồ vật thị.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I.Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng toán 1. Luỹ thừa với số nón hữu tỉ.+ Dạng toán 2. Luỹ vượt với số nón thực.+ Dạng toán 3. Lôgarit.+ Dạng toán 4. Số e và lôgarit tự nhiên.+ Dạng toán 5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.+ Dạng toán 6. Hàm số luỹ thừa.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ với lôgarit.+ Dạng toán 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit.+ Dạng toán 9. Bất phương trình mũ với lôgarit.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương II.Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm.+ Dạng toán 2. Một số cách thức tìm nguyên hàm.+ Dạng toán 3. Tích phân.+ Dạng toán 4. Một số cách thức tính tích phân.+ Dạng toán 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích s hình phẳng.+ Dạng toán 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương III.Chương IV. SỐ PHỨC.+ Dạng toán 1. Số phức.+ Dạng toán 2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai.+ Dạng toán 3. Dạng lượng giác của số phức cùng ứng dụng.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương IV.II. HÌNH HỌC 12Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.+ Dạng toán 1. Quan niệm về khối đa diện.+ Dạng toán 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng cùng sự bằng nhau của những khối đa diện.+ Dạng toán 3. Phép vị tự cùng sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối nhiều diện đều.+ Dạng toán 4. Thể tích của khối nhiều diện.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương I.Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. + Dạng toán 1. Phương diện cầu, khối cầu.+ Dạng toán 2. Khái niệm về phương diện tròn xoay.+ Dạng toán 3. Khía cạnh trụ, hình trụ cùng khối trụ.+ Dạng toán 4. Mặt nón, hình nón với khối nón.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương II.Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Soạn Đại Số Và Giải Tích 11 Bài 3: Cấp Số Cộng Lớp 11 Bài 3 :Cấp Số Cộng

+ Dạng toán 1. Hệ toạ độ trong không gian.+ Dạng toán 2. Phương trình khía cạnh phẳng.+ Dạng toán 3. Phương trình con đường thẳng.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương III.

tải tài liệu