*
Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

Bạn đang xem: Giải toán nâng cao

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm ghê nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa


*

Khóa học Toán nâng cao - Toán tứ duy lớp 5 với hơn trăng tròn chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cấp lớp 5, tiếp xúc với các bài toán tứ duy, các dạng toán nhiều dạng, phong phú.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin gia nhập các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tếKangaroo (International KangarooMathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức gia nhập thi Toán Châu Á Thái Bình DươngAPMOPS(Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên mạng internet ViOlympic.

DANH SÁCHCÁC CHUYÊN ĐỀ


BÀI GIẢNG HỌC THỬ


2 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Sơn màu hình lập phương
Nâng cao17907 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao9393 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

DÃY SỐ - QUY LUẬT


17 bài xích giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao35243 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao21270 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao16819 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: dãy hình có quy luật
Nâng cao14498 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: khẳng định số gồm thuộc dãy hay không
Nâng cao14080 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao13450 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: kiếm tìm số hạng thiết bị n của dãy số
Nâng cao15403 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: tìm kiếm số hạng vật dụng n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao12522 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: tra cứu số chữ số của hàng số
Nâng cao8654 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao9685 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao7576 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao6599 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao7676 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao6405 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao5683 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Phương pháp ghép cặp vào bài toán dãy số
Nâng cao10383 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao9140 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

SỐ VÀ CHỮ SỐ, HOÁN VỊ, SẮP XẾP CHỮ SỐ


11 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Viết số tự nhiên và thoải mái từ những chữ số mang đến trước
Cơ bản11210 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số mang đến trước
Nâng cao9387 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số đến trước (tiếp)
Nâng cao7791 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao5862 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao6905 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao5608 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao5267 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao4011 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số
Nâng cao5079 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao4069 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao3672 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO SỐ


4 bài xích giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: cầm cố đổi chữ số của một số
Cơ bản11719 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Thêm, bớt, xóa chữ số của một số
Cơ bản9711 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Thêm, xóa chữ số của một số (tiếp)
Nâng cao7537 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Thêm, xóa chữ số của một số (tiếp)
Nâng cao6605 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHỮ SỐ TẬN CÙNG


9 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của một tổng
Nâng cao10548 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tìm chữ số tận cùng của một tích
Nâng cao7643 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tìm chữ số tận cùng của tích (tiếp)
Nâng cao6170 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tìm chữ số tận cùng của một biểu thức kết hợp
Nâng cao5931 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 5: Tìm chữ số tận cùng của biểu thức kết hợp (tiếp)
Nâng cao4259 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng
Nâng cao4929 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng (tiếp theo)
Nâng cao4119 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng (tiếp theo)
Nâng cao3853 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Áp dụng tính chẵn lẻ vào giải toán
Nâng cao3336 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHIA HẾT - chia CÓ DƯ


4 bài giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Ôn tập dấu hiệu chia hết mang đến 2,3,5,9
Cơ bản8240 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Ôn tập tín hiệu chia hết đến 2,3,5,9 (tiếp)
Cơ bản5892 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: các bài toán về vận dụng dấu hiệu chia hết
Nâng cao6077 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: các bài toán vận dụng dấu hiệu chia hết
Nâng cao5196 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

PHÂN SỐ


13 bài bác giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: so sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao9502 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: đối chiếu phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao7825 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao5681 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao5737 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tính nhanh dãy tổng các phân số có qui luật
Nâng cao9142 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tính cấp tốc dãy tổng các phân số tất cả qui lao lý (tiếp)
Nâng cao8815 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tính cấp tốc dãy tổng các phân số bao gồm qui luật
Nâng cao8627 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh dãy tích những phân số gồm qui luật
Nâng cao6151 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao5230 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh dãy phân số có quy luật
Nâng cao5013 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Tính cấp tốc dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao4500 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao4328 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao4956 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

SỐ THẬP PHÂN


6 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Viết số thập phân - đối chiếu số thập phân
Nâng cao4476 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Lập số thập phân
Nâng cao3344 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: các phép tính số thập phân
Cơ bản2941 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: bài xích toán đổi khác dấu phẩy của số thập phân
Nâng cao3698 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: bài bác toán biến đổi dấu phẩy của số thập phân (tiếp)
Nâng cao2564 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: tìm kiếm số thập phân theo đk về chữ số
Nâng cao2253 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

BÀI TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG


8 bài bác giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Bài toán công việc chung
Nâng cao14386 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán công việc tầm thường (phần 2)
Nâng cao8561 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán công việc phổ biến (phần 3)
Nâng cao8003 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán công việc thông thường (phần 4)
Nâng cao7238 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán công việc phổ biến (phần 5)
Nâng cao5187 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán công việc tầm thường (phần 6)
Nâng cao4395 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán vòi nước chảy vào, chảy ra
Nâng cao5244 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán vòi nước chảy vào tháo ra
Nâng cao3859 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

TỈ SỐ PHẦN TRĂM


10 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tính tỉ số phần trăm, tìm số khi biết tỉ số phần trăm
Nâng cao13159 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm, tìm số khi biết tỉ số phần trăm
Nâng cao10337 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm
Nâng cao11549 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm
Nâng cao7831 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm (tiếp)
Nâng cao7763 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán lãi lỗ
Nâng cao7728 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán lãi lỗ (tiếp)
Nâng cao6957 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán lãi lỗ (tiếp)
Nâng cao6363 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Dạng toán dung dịch, hạt tươi, hạt khô với những trạng thái không giống nhau
Nâng cao7060 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Dạng toán hạt tươi, hạt khô
Nâng cao5694 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

GIẢ THIẾT TẠM


7 bài giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: cách thức giả thiết nhất thời đơn
Nâng cao9284 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 2: phương pháp giả thiết tạm solo (tiếp)
Nâng cao5665 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: vấn đề giả thiết tạm đối kháng (tiếp theo)
Nâng cao5514 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: vấn đề giả thiết tạm solo (tiếp theo)
Nâng cao3648 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán giả thiết tạm solo (tiếp theo)
Nâng cao4282 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán giả thiết tạm kép
Nâng cao5133 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán giả thiết tạm kép (tiếp)
Nâng cao4016 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

TÍNH NGƯỢC


3 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
*
Ôn tập tổng hợp các bài toán tính ngược
Cơ bản1427 lượt họcTài liệuChưa học
0%
Hướng dẫn giải ôn tập tổng đúng theo - chăm đề tính ngược (phần 1)
Nâng cao1943 lượt họcVideoTài liệuChưa học
0%
Hướng dẫn giải ôn tập tổng phù hợp - siêng đề tính ngược (phần 2)
Nâng cao693 lượt họcVideoTài liệuChưa học
0%

HÌNH HỌC (TAM GIÁC, HÌNH THANG, HCN)


12 bài giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ tiến hành đưa lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao17502 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tỉ lệ diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao11421 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao11737 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao6666 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tỉ lệ diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao5575 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao4251 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tỉ lệ diện tích tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao4168 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp
Nâng cao3636 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính diện tích bằng phương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao3298 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính chất diện tích hình thang
Nâng cao5042 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính chất tỉ lệ diện tích vào hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao3702 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


4 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Sơn màu hình lập phương
Nâng cao10199 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Sơn màu hình hộp chữ nhật
Nâng cao5065 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Sơn màu hình lập phương (tiếp theo)
Nâng cao3723 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Xếp các khối lập phương thành hình khối
Nâng cao3437 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG


19 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản11252 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao9905 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao10932 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao8691 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao8881 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: hoạt động cùng chiều
Nâng cao7976 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao7172 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao7538 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao5852 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao4131 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: tốc độ trung bình
Nâng cao5311 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao3939 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao3746 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 14: hoạt động dòng nước
Nâng cao5979 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 15: chuyển động dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao3750 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 16: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao3877 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 17: chuyển động của vật có chiều lâu năm đáng đề cập (Tiếp theo)
Nâng cao3574 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 18: hoạt động vòng tròn
Nâng cao3139 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 19: vận động vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao2505 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

SUY LUẬN LOGIC


6 bài xích giảngLuyện tập chuyên đề
Suy luận lô ghích - Phần 1
Nâng cao5253 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận logic - Phần 2
Cơ bản2388 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận xúc tích - Phần 3
Cơ bản2010 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận súc tích - Phần 4
Nâng cao1676 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận ngắn gọn xúc tích - Phần 5
Nâng cao1555 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận xúc tích - Phần 6
Nâng cao2004 lượt họcVideoChưa học
0%

NGUYÊN LÝ CHUỒNG BỒ CÂU


2 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Nguyên lý Dirichlet (phần 1)
Nâng cao7866 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Nguyên lý Dirichlet (phần 2)
Nâng cao4315 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

BIỂU ĐỒ VEN


4 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Mở đầu dạng toán biểu đồ Ven
Nâng cao6352 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán biểu đồ Ven
Nâng cao4479 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán biểu đồ Ven
Nâng cao3202 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán biểu đồ Ven (nâng cao - khó)
Nâng cao2998 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

HỌC TOÁN TƯ DUY (LIVESTREAM)


19 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Giải đề số 01
Nâng cao2425 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 2: Giải đề số 02
Nâng cao1129 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 3: vấn đề dãy số
Nâng cao813 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 4: cấu tạo số
Nâng cao674 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao867 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh phân số
Cơ bản610 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 7: Tính cấp tốc phân số (tiếp)
Nâng cao433 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 8: Tính cấp tốc phân số (tiếp theo)
Nâng cao412 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 9: bài toán tư duy gian lận não
Nâng cao923 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 10: câu hỏi tính ngược
Nâng cao505 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 11: bài toán tính tuổi
Nâng cao574 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 13: Giải đề số 03
Nâng cao396 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 14: Giải đề số 04
Nâng cao421 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 15: Tỉ số phần trăm
Nâng cao441 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 16: Tỉ số xác suất (tiếp)
Cơ bản348 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 17: câu hỏi chuyển động
Nâng cao468 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 18: bài xích toán hoạt động (tiếp)
Nâng cao395 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 19: bài xích toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao541 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 20: bài toán vận động cùng chiều
Nâng cao692 lượt họcVideoChưa học
0%

BÀI TOÁN nhì TỈ SỐ


3 bài giảngLuyện tập chuyên đề
DẠNG 1: TỔNG nhị SỐ KHÔNG cầm cố ĐỔI
Nâng cao3836 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
DẠNG 2: HIỆU nhị SỐ KHÔNG thế ĐỔI
Nâng cao2311 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
DẠNG 3: MỘT TRONG hai SỐ KHÔNG ĐỔI
Nâng cao2105 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

BÀI TOÁN THỪA THIẾU


3 bài xích giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: việc thừa thiếu (phần 1)
Nâng cao3333 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: bài toán thừa thiếu (phần 2)
Nâng cao1684 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: câu hỏi thừa thiếu (phần 3)
Cơ bản1426 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
× girbakalim.net - share đam mê
Tài khoản của công ty chưa đủ đk để sử dụng phần này.

Xem thêm: Van Solenoid Là Gì ? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động


giả dụ là member VIP, vui vẻ đăng nhập nhằm vào học!
Đóng
× girbakalim.net - Ẩn số toán học
bạn phải đăng nhập để thực hiện tác dụng này
Close
*
đoạn phim bài giảng
...
Close
× đoạn clip bài giảng

Some text in the modal.


Close
× rèn luyện bài giảng
Đang lấy dữ liệu...
Câu trước Câu sauNộp bài xích Đóng
× girbakalim.net
các bạn có cứng cáp là muốn nộp bài?
Nộp bài bác Đóng
× Xem bài đã có tác dụng
Đang lấy dữ liệu...
Hỗ trợ
Phản hồi PHHS
Hướng dẫn
Liên hệ
Thành viên Đăng nhập
Bạn phải đăng nhập nhằm xem khá đầy đủ các nội dung, hoặc đăng ký ở đây nếu bạn chưa tồn tại tài khoản!
email *
mật khẩu đăng nhập *
Ghi nhớ đăng nhập Đăng nhập
Đăng nhập cùng với Facebook Đăng nhập với Gmail
Quên mật khẩuĐăng ký kết tài khoản
×Chọn lever đề thi
Đề dễĐề nâng caoĐề khó