Bài 1.

Bạn đang xem: Giải toán có lời văn lớp 1

Bé đi học thời điểm 7 giờ. Khi nhỏ bé đi học về kim lâu năm chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi nhỏ nhắn học vào mấy giờ ?

Bài giải

Kim nhiều năm chỉ số 12 cùng kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian nhỏ nhắn đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ cha số: 3;6;9, hãy lập tất cả các phép tính đúng trong phạm vi 10.

Bài giải

Ta có các phép toán có thể lập từ cha số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta làm ngược bài này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần search cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần kiếm tìm bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải tra cứu là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu thương cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai tất cả 6 quyển truyện. Mẹ cài đặt cho Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại từng nào quyển truyện ?

Bài giải

Mai bao gồm 6 quyển truyện, mẹ mua cho Mai thêm 3 quyển nữa, khi đó Mai tất cả số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, dịp đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và tía cộng lại bằng số tuổi của Hương và Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi ba nhiều hơn hay ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta tất cả thể viết các yếu tố của đề bài như sau:

Tuổi của An + tuổi của ba = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy so sánh tuổi của ba và Hương.

Nếu tuổi của bố lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của cha phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy ko thỏa mãn điều kiện bài bác cho là tổng tuổi của An và ba bằng tổng tuổi của Hương cùng Lan. Như vậy tuổi của tía phải không nhiều hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, Bình tất cả ít hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn có mấy hòn bi, biết rằng An có 3 hòn bi?

Bài giải

An tất cả 3 hòn bi, An gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình bao gồm ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn tất cả 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên có ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, Hoài không nhiều hơn Liên 2 quyển truyện tranh. Hỏi Hiên tất cả mấy quyển truyện tranh, biết rằng Liên tất cả 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên tất cả 9 quyển truyện tranh, Hoài gồm ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài có 7 quyển truyện tranh, Hiên ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên tất cả 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Con gà mái nhà bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ nhị ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi nhỏ gà đó đã đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà ngôi nhà bạn An cứ nhì ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày gà nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số như thế nào đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được từng nào đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối thuộc bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ có đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để coi kết quả có đúng đắn hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì mình gồm số tuổi bằng số lớn nhất gồm một chữ số”. Hỏi năm nay bạn Nam từng nào tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam bao gồm số tuổi bằng số lớn nhất tất cả một chữ số, bắt buộc hiện nay số tuổi của bạn phái nam là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn phái mạnh được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị mình bảo Tết này thì tuổi chị mình bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hà nói: “Còn anh mình thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất tất cả hai chữ số”. Chị của Hải cùng anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải và anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này đề xuất hai người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về thời điểm 7 giờ sáng, bố đi có tác dụng về cơ hội 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về công ty sớm hơn, cùng sớm hơn người kia mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới nhà cơ hội 7 giờ sáng, còn bố thì về đến nhà cơ hội 1o giờ trưa đề nghị bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về nhà sau mẹ 3 giờ hay mẹ về trước bố 3 giờ.

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe thời điểm đầu gồm 10 hành khách, đến bến xe cộ chỉ còn 3 hành khách. Hỏi gồm bao nhiều hành khách xuống xe pháo giữa đường?

Bài giải

Số khách xuống xe cộ giữa đường bằng hiệu của số khách hàng lên xe thời điểm ban đầu từ đi số khách xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy gồm 7 hành khách xuống xe cộ giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ phân tách bánh mang lại hai anh em. Em được 5 cái, anh không nhiều hơn em 1 cái. Hỏi anh được mấy mẫu bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 loại bánh.

Bài 15.Toàn gồm một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn nhỏ bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn có bao nhiêu bi xanh ? từng nào bi đỏ?

Bài giải

Toàn gồm một số bi xanh với bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy gồm một số trường hợp tất cả thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi màu xanh, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ mang đến Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh mang lại Dũng 2 viên thì Dũng bao gồm tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng có tất cả bao nhiêu viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ mang đến Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh đến Dũng 2 viên, thì Dũng có tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được đến là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng gồm ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng tất cả 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một đội học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa nhì bạn, bạn đi sau đi sau nhị bạn.Hỏi team bạn đó có bao nhiêu người ?

Bài giải

Một đội học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước nhị bạn: có một bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa hai bạn: Nghĩa là phía trước có một bạn và phía sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là có một bạn đi sau cùng, phía trước bao gồm 2 bạn.

Nhóm này có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm nhị số, biết rằng tổng của chúng là số lớn nhất tất cả một chữ số, hiệu của chúng cũng là số lớn nhất tất cả một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất gồm một chữ số là: 9

Ta thấy có cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy nhị số phải kiếm tìm là 0 và 9.

Đáp số: 0 với 9

Bài 19.Tìm nhì số, biết rằng tổng của chúng bằng số tự nhiên lớn nhất có một chữ số trừ đi 4, hiệu của bọn chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy hai số cần tra cứu là 3 và 2.

Đáp số: 3 cùng 2

Bài 20.Hùng có nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của nhị bạn bằng số lớn nhất có một chữ số. Hỏi mỗi bạn bao gồm bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy có các cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm nhì số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất tất cả một chữ số, hiệu của chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy bao gồm cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy nhị số phải tra cứu là 5 và 4.

Đáp số: 5 và 4

Bài 22.An thấy có một đàn chim sẻ gồm 8 nhỏ đậu trên dây điện, bỗng 3 bé chim bay đi, một lát sau lại gồm 5 bé chim khác bay tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chim đậu bên trên dây điện bây giờ là từng nào con?

Bài giải

Cách 1.

Sau lúc 3 nhỏ chim bay đi, đàn chim còn lại tất cả số con là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác bay tới nhập vào đàn, thì đàn chim lại tất cả số nhỏ là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em gồm thể làm tắt phép tính như sau:

Tổng số chim bên trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 con chim.

Bài 23.Chi có 7 mẫu kẹo, sau khi được Mai nêm thêm một số kẹo, thì số kẹo của đưa ra bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng thời gian đầu Mai gồm nhiều hơn bỏ ra 2 dòng kẹo. Hỏi:

a) Mai đã cho Chi bao nhiêu cái kẹo ?

b) lúc đầu Mai bao gồm bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho bỏ ra là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) lúc đầu Mai tất cả số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 dòng kẹo

b) 9 cái kẹo.

Xem thêm: Above The Line Là Gì ? 4 Điều Khác Biệt Ít Người Biết Above The Line Là Gì

Bài 24.An và Bình bao gồm tổng số cây viết chì màu sắc là 10 cây bút chì, biết rằng nếu An mang lại Bình 5 cây cây bút chì thì An không hề cây cây viết chì nào. Hỏi thời gian đầu An với Bình mỗi bạn bao gồm bao nhiêu cây cây bút chì?

Bài giải

Nếu An mang đến Bình 5 cây cây viết chì color thì An không còn cây cây bút chì nào, tất cả nghĩa là thời điểm đầu An chỉ có 5 cây bút chì. Vậy thời điểm đầu Bình có số cây bút chì là: