... Bảng cona. 43 00 b. 243 16 c. 243 01 d. 18 0 715 e. 30 742 1 g. 999999H: có tác dụng vở.- 300.000; 40 0.000; 500.000; 600.000; 700.000; 800.000- 350.000; 360.000; 370.000; 380.000; 390.000; 40 0.000Tiết ... X = 90 61 - x – 725 = 8259- x x 2 = 48 26- x : 3 = 15 32- h/s thảo luận nhóm 4 Một ngày thêm vào đợc số ti vi là : 6 84 : 4 = 17 0 (chiếc)7 ngày cung ứng đợc số ti vi là : 17 0 x 7 = 11 90 (chiếc) ... = 1 chục 10 chục = 1 trăm 10 trăm = 1 ngàn 10 nghịn = 1 chục nghìn- HS quan liêu sát- HS đính số lên bảng: 43 25 61 - HS đọc cùng viết số: 43 25 61 -HS làm miệng - HS: 52 345 3- Lớp đọc số trên.-HS...

Bạn đang xem: Đề thi violympic tiếng anh lớp 4 vòng 1


*

*

*

... Orange jui _ e.3. This _ _ a ruler. 4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.5. _ esk 6. F _ ower 7. _ m 8. B _ _ k 9. This is my r _ om.10. đưa ra _ kenBài 3: Nối từ bỏ giờ đồng hồ Anh với nghĩa của ... Cam i. Ghế đệm j. Câu hỏi1……….2……… 3……… .4 …….5……… 6……….7………8………9…… 10………. Bài xích 4: Nối từ bỏ giờ Anh với nghĩa của chính nó 1. Friend 2. Violin 3. Butterfly 4. plane 5. Cow6. Fish 7. Mother 8. Ice ... BÀI TẬP TIẾNG ANH bài xích 1: chọn câu trả lời đúng1. What …… his name ? a. Is b. Are c. This d. Bye2. May I ……… out ? a. Open b. Go c. Come d. Say3. What colour is this ? – It’s………....
*

... Câu 3:Có 2 tuyến đường đi từ bỏ A cho B và tất cả 3 tuyến phố đi từ B mang đến C. Hỏi bao gồm bao nhiêu con phố đi tự A mang lại C qua B ?Trả lời: con đường.Câu 4:Có tứ đội soccer thi đấu vòng tròn trong một ... 2:Có 2 tuyến đường đi tự A cho B và gồm 3 tuyến đường đi trường đoản cú B đến C. Hỏi có bao nhiêu con phố đi tự A đến C qua B ?Trả lời: nhỏ đường.Câu 3:Số bộ phận của tập vừa lòng A = 4; 6; 8; ; 78; 80 là Câu ... Bao gồm là bội phổ biến của 6 với 21 không ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu 2:Số 24 gồm là bội thông thường của 3; 4 cùng 5 ko ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIỎI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 4 - VÒNG 9 bài 1: Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1:= 5120Câu hỏi 2:= 55Câu hỏi 3:= 144 câu hỏi 4: = 1250Câu hỏi 5:= 127Câu hỏi 6:= 14 câu hỏi ... Bình cộng của các số: 34 và 126 là 80 Câu 3:11 x 136 – 136 = 1360 Câu 4: 97 x 48 – 86 x 48 = 528 Câu 5: 47 8 x 136 – 47 8 x 36 = 47 800 Câu 6: 48 6 x 48 + 48 6 x 52 = 48 600 Câu 7:Số trung ... Hòa hợp vào địa điểm nhé ! Câu 1: 89 x 58 – 89 x 47 = 97 9Câu 2:83 x 57 – 83 x 46 = 91 36Câu 3:68 x 23 – 68 x 12 = 748 Câu 4: Số mức độ vừa phải cộng của các số:21 và 59 40 Câu 5:Số mức độ vừa phải cộng...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 6 - VÒNG 4 bài bác thi số 1:Câu 1 : tác dụng của phép tính : 45 . 16 1728 45 .15−+= …………………………Câu 2 : Cho cha điểm A, B, C thuộc nằm bên trên một mặt đường ... Còn viết được bên dưới dạng thế nào : ……….Câu 5 : công dụng của phép tính : 168 . 168 168 .58110−= …………………………Câu 6 : Tích của nhì số thoải mái và tự nhiên sẽ đổi khác như nắm nào nếu thêm chữ số 0 vào mặt ... , biết: . Tác dụng là Câu 3: Tính: 3200 : 40 . 2 = Câu 4: phân chia 1 26 cho một số trong những ta được số dư là 25. Số phân tách là Câu 5: search , biết: . Tác dụng là Câu 6: tìm , biết: . Tác dụng là Câu 7: kiếm tìm ,...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 4 bài thi số 1 : Khỉ con thông tháiCâu hỏi 1:Câu hỏi 2:Câu hỏi 3: thắc mắc 4: thắc mắc 5:Câu hỏi 6:Câu hỏi ... Hỏi 13: câu hỏi 14: bài xích thi số 2 : Vượt chướng ngại vậtCâu hỏi 1: 0 câu hỏi 2: 60Câu hỏi 3: bài bác giải: Độ dài đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm)Đáp số: 90 cmCâu hỏi 4: Đáp ... Đáp số: 36 câu hỏi 5: = 192Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1: 9 câu hỏi 2: = 5Câu hỏi 3: = 10; câu hỏi 4: 3 thắc mắc 5: 84 thắc mắc 6: 80Câu hỏi 7: 72Câu hỏi 9: 46 0 ; Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 4 bài xích thi tiên phong hàng đầu : xong phép tính:Câu hỏi 1: thắc mắc 2: câu hỏi 3: câu hỏi 4: câu hỏi 5: câu hỏi 6: Câu ... Chữ nhật tất cả chu vi 46 m. Chiều lâu năm hình chữ nhật đó là 15m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.Trả lời:Diện tích hình chữ nhật đó là thắc mắc 3: 3h 24 phút = phút.Câu hỏi 4: 6t 5kg = kg.Câu ... Đáp số : 9006Câu hỏi 2: Đáp số : 500000Câu hỏi 3: Đáp số : 380Câu hỏi 4: Đáp số : 2750Câu hỏi 5: Đáp số : 10Bài thi số 3 : Hãy điền số phù hợp vào chỗ thắc mắc 1: bé ngỗng cân nặng...

Xem thêm: Mgmt Là Gì ? Nghĩa Của Từ Management


... 15: 4x + y = 973 1 x + y = 38 84 3 x = 5 8 47 y = 38 84 1 949 649 x 100 + 351 x 100 = 100 x ( 649 + 351 ) = 100 x 10000 = 1000 000a= 975 ; b=8 64 ; c=102 975 +8 64 102 = 173 7( 186 + 14 ) + ( 72 + ... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 7 bài bác thi hàng đầu : Đỉnh núi trí tuệ:Câu hỏi 1: câu hỏi 2: thắc mắc 3:Câu hỏi 4: câu hỏi 5:Câu hỏi 6: câu hỏi 8: câu hỏi 9:Bài thi ... Hỏi 4: thắc mắc 5: câu hỏi 6:Câu hỏi 7: thắc mắc 11:TBC = 102Tổng = 102 x 2 = 2 04 Số lớn = 102 + 24 = 126Số nhỏ xíu = 2 04 – 126 = 78 ( 346 – 300 ) : 2 = 24 câu hỏi 12Câu hỏi 13:Câu hỏi 14: Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 8 bài thi tiên phong hàng đầu : thu xếp theo thiết bị tự tăng vọt 69 + 48 58 4 3,679 16
10 840 0
8 2,521 5
27 4,801 13
35 1,383 6