Phương trình trùng phương là gì? cách giải phương trình trùng phương rất hay

Bài viết trước trung học phổ thông Sóc Trăng đã ra mắt đến quý thầy cô và các bạn học sinh phương pháp giải phương trình bậc tứ nhanh nhất. Liên tiếp mạch kiến thức đó, nội dung bài viết hôm nay, công ty chúng tôi sẽ giới thiệu về phương trình trùng phương và bí quyết giải phương trình trùng phương rất hay. Các bạn theo dõi nhé !

I. PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG LÀ GÌ?
Bạn đang xem: Giải phương trình trùng phương

Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: 

*
*
0 và P>0 & S>0 endalign right." />Phương trình (1) tất cả 3 nghiệm phân biệt 
*
*
0 và P=0 & S>0 endalign right." />Phương trình (1) bao gồm 2 nghiệm phân biệt 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lời giải:

Đặt 

*

Phương trình trở thành 

*
 (1)

Có  0" width="372" height="23" data-latex="Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4.1.10 = 49 - 40 = 9 > 0" src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5CDelta%20%20%3D%20%7Bb%5E2%7D%20-%204ac%20%3D%20%7B7%5E2%7D%20-%204.1.10%20%3D%2049%20-%2040%20%3D%209%20%3E%200" data-i="19" data-was-processed="true">

Phương trình (1) tất cả hai nghiệm phân biệt:

*
(tm) cùng
*
(loại)

Với 

*

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt x = 1 hoặc x = -1

Bài 8: Giải với biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 

*

Lời giải:

Với 

*
, phương trình đã đến trở thành:

*
(loại)

Với 

*
, phương trình đã chỉ ra rằng phương trình trùng phương:

*
(1)

Đặt 

*

Phương trình trở thành 

*
 (2)

Có 

*
,

*
và 
*

Có p khác 0 đề nghị phương trình không tồn tại nghiệm bằng 0 đề xuất phương trình (1) không tồn tại 3 nghiệm riêng biệt hoặc 1 nghiệm

Phương trình (1) bao gồm 4 nghiệm tách biệt khi còn chỉ khi phương trình (2) có hai nghiệm minh bạch dương Leftrightarrow left{ beginarraylDelta > 0P > 0S > 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl17 + 4m > 0frac - 3m + 2 > 0frac - 1m + 2 > 0endarray right. Leftrightarrow ge left{ beginarraylm > frac - 174m  0P > 0S > 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl17 + 4m > 0frac - 3m + 2 > 0frac - 1m + 2 > 0endarray right. Leftrightarrow ge left{ beginarraylm > frac - 174m <img class=Bắt Đầu Với Paragraph Trong Word Là Gì, Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word

Leftrightarrow left< beginarrayl17 + 4m 0m + 2 0endarray right.endarray right. Leftrightarrow 17 + 4m

Vậy với thì phương trình (1) tất cả hai nghiệm phân biệt

frac - 174 <img class=giải phương trình trùng phương