*
Viết phương trình tham số (ảnh 3)" width="590">

3. Các dạng phương trình tham số thường gặp

*
Viết phương trình thông số (ảnh 4)" width="683">

4. Bài bác tập bao gồm lời giải

Ví dụ 1: Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc của đường thẳng d trong số trường phù hợp sau:

*
Viết phương trình thông số (ảnh 5)" width="589">

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình tham số (ảnh 6)" width="685">

Ví dụ 2: Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc của đường thẳng d trong số trường hòa hợp sau:

a. Đường thẳng d trải qua 2 điểm A(-1;1), B(2; -1).

Bạn đang xem: Giải phương trình tham số

b. Đường trực tiếp d trải qua gốc tọa độ và tuy nhiên song với mặt đường thẳng 

*
Viết phương trình tham số (ảnh 7)" width="140">

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 8)" width="688">

Ví dụ 3: Cho 3 điểm A(-2; 1), B(-1; 5), C(-2; -3)

a. Viết phương trình thông số AB, AC.

b. Viết phương trình tham số con đường trung trực cạnh BC.

c. Viết phương trình con đường thẳng song song với AB và đi qua trung điểm của BC.

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 9)" width="688">

Ví dụ 4: Viết phương trình con đường thẳng y = ax + b biết

a) Đi qua 2 điểm A(-3,2), B (5,-4). Tính diện tích s tam giác được tạo bởi vì đường thẳng cùng 2 trục tọa độ.

b) Đi qua A (3,1) tuy vậy song với con đường thẳng y = -2x + m -1

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình tham số (ảnh 10)" width="683">

4. Bài xích tập tự luyện

Bài 1: Cho tam giác ABC tất cả A(-2; 1), B(-1; 5), C(2; 3)

a. Viết phương trình tham số những cạnh AB, BC, AC.

b. Viết phương trình mặt đường trung tuyến đường AM, CP cùng với M, phường lần lượt là trung điểm của cạnh BC, AB.

c. Viết phương trình tham số đường cao AH.

d. Viết phương trình đường thẳng trải qua A và tuy vậy song với BC.

e. Đường thẳng trải qua B với vuông góc với y = 2x - 3.

Bài 2: Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc (nếu có) trong những trường thích hợp sau:

a. Đường thẳng đi qua 2 điểm A(-2; 0), B(1; 3).

b. Đường thẳng trải qua M(3; -2) tuy nhiên song với đường thẳng 2x + 5y - 4 = 0.

c. Đường thẳng có hệ số góc k = 1 trải qua điểm D(-1; -1).

d. Đường trực tiếp d đi qua gốc tọa độ với vuông góc với đường thẳng x - y - 1 = 0.

Bài 3:

1. Mang đến 3 điểm A(-4;1), B(0;2), C(3;-1).

a) Viết phương trình tham số của các đường trực tiếp AB, BC, CA.

b) hotline M là trung điểm của BC. Viết phương trình thông số của mặt đường thẳng AM.

2. Mang lại tam giác ABC có A(1;4); B(-9;0); C(7;1)

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB, BC, CA.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 154, Ôn Tập Về Đo Diện Tích Trang 154, Toán Lớp 5 Trang 154

b) Viết phương trình tham số con đường trung tuyến đường của tam giác ABC.

Bài 4: Cho 2 mặt đường thẳng 

*
Viết phương trình thông số (ảnh 11)" width="351">

a) kiếm tìm tọa độ giao điểm A của d1 và d2