*

Bài viết dựa vào bài giảng của NCS. Vương Trung Dũng (trường PTNK-ĐHQG) vào lớp siêng đề 10 toán trên Star Education.

Bạn đang xem: Giải bài tập ánh xạ

Ánh xạ là một trong khái niệm cực nhọc và quan trọng trong toán học, có vai trò trong hầu như các nghành nghề dịch vụ toán học. Trong bài giảng này ta xét ứng dụng của ánh xạ trong số bài toán tổ hợp.

Ánh xạ và một vài tính chất

Định nghĩa. đến hai tập đúng theo $X$ cùng $Y$ không giống rỗng. Một ánh xạ $f$ trường đoản cú tập $X$ cho tập $Y$ là 1 trong những quy tắc đặt khớp ứng mỗi phần tử $x$ của $X$ với một cùng chỉ 1 phần tử $y$ của $Y$, kí hiệu là $y = f(x)$.

Kí hiệu $f: X longrightarrow Y$.

$f(x) = y$.

Các khái niệm: mang lại ánh xạ $f: X longrightarrow Y$.

$y = f(x)$ được điện thoại tư vấn là hình ảnh của $x$.$f(X) = x in X$ tập ảnh của $f$.$y in Y$ thì $f^-1(y) = xin X$ được hotline là tạo ảnh của $y$.

Đơn ánh, toàn ánh, song ánh

Ánh xạ $f: X longrightarrow Y$ được điện thoại tư vấn là đơn ánh so với $a,b in X$ mà lại $a e b$ thì $f(a) e f(b)$. Nói một phương pháp khác ánh xạ $f$ là một trong đơn ánh nếu và chỉ còn nếu cùng với $a, b in X$ mà lại $f(a)=f(b)$ thì suy ra $a=b.$Ánh xạ $f:X longrightarrow Y$ được gọi là toàn ánh đối với mỗi phần tử $y in Y$ phần lớn tồn tại một trong những phần tử $x in X$ sao cho $f(x)=y$. Bởi vậy $f$ là toàn ánh nếu và chỉ nếu $f(X)=Y$.Ánh xạ $f: X longrightarrow Y$ được call là tuy nhiên ánh giữa $X$ và $Y$ nếu và chỉ nếu nó vừa là 1-1 ánh cùng vừa là toàn ánh. Bởi thế $f$ là tuy vậy ánh nếu với mỗi $y in Y$ lâu dài duy nhất 1 phần tử $x in X$ sao cho $y=f(x).$

Ánh xạ và tập hợp

Cho $A = 1, 2,cdots, n $. $X$ là tập khác rỗng. Nếu tất cả một tuy nhiên ánh từ bỏ tập $X$ mang đến $A$ thì ta nói $X$ có $n$ bộ phận và kí hiệu $|X| = n$.

Nếu không tồn tại tuy nhiên ánh thì ta nói $X$ bao gồm vô hạn phần tử.

Nếu mãi mãi một tuy vậy ánh từ bỏ $X$ vào tập các số từ nhiên, ta nói $X$ gồm lực lượng đếm được, trái lại thì ta nó $X$ gồm lực lượng không đếm được.Các tập số trường đoản cú nhiên, số nguyên và hữu tỷ là các tập tất cả lực lượng đếm được.

Định lý Cho $A$ và $B$ là hai tập phù hợp hữu hạn.

Nếu gồm một solo ánh $f: X longrightarrow Y$ thì $|X| le |Y|.$Nếu gồm một toàn ánh $f: X longrightarrow Y$ thì $|X| ge |Y|.$Nếu có một song ánh $f: X longrightarrow Y$ thì $|X| = |Y|.$

Ánh xạ và các bài toán đếm, đẳng thức tổ hợp.

Ví dụ 1. đến tập $X_n = 1, 2, cdots, n$, hotline $P(X_n)$ là tập các tập con của $X_n$, với $S_n$ là tập các dãy nhị phân bao gồm độ lâu năm $n$. Search một tuy nhiên ánh tự $P(X_n)$ vào $S_n$, suy ra số tập bé của $X_n$.


Định nghĩa một ánh xạ $f: P(X_n) longrightarrow S_n$ như sau:Với từng $S in P(X_n)$ (tức là $S subset X_n$) ta để $$ f(S)=y_1y_2 dots y_n$$trong đó$$y_i=egincases1, y_i in S&\0, y_i otin S.&endcases$$Ví dụ , nếu $X=1; 2; 3; 4; 5, S_1=4, S_2=2; 3; 5$ thì $f(S_1)=00010, f(S_2)=01101, f(emptyset)=00000, f(X)=11111$ .Dễ dàng kiểm tra đó là một tuy nhiên ánh trường đoản cú $P(X)$ vào $Y$.Do đó theo nguyên lý song ánh ta bao gồm $|P(X)|=|Y|=2^n$.


Ví dụ 2. Hãy tính trung bình cùng của tất cả các số N gồm 2014 chữ số vừa lòng N chia hết cho 9 và những chữ số của N được lập từ $X=1,2,…,8$


Gọi M là tập những số thỏa yêu ước đề bài.

Ta chế tạo một ánh xạ đi tự M mang đến M như sau: Với mỗi $N=overlinea_1a_2…a_2014 in M$ dặt $f(N)=overlineb_1,b_2,…,b_2014$ với $b_i=9-a_i$ với mọi $i=1,2,…,2014$. Vì $N+f(N)=99…9$ (2014 số 9) phân tách hết cho 9 cùng N phân chia hết mang đến 9 buộc phải suy ra $f(N)$ cũng phân tách hết mang lại 9. Cho nên vì vậy $f$ là một trong những ánh xạ đi tự M vào M. Không dừng lại ở đó dễ thấy $f$ là một song ánh. Từ đó suy ra $$ 2sum_N in MN=sum_N in M(N+f(N))=|M|.99…9 .$$ Vậy vừa phải cộng của những số vào M là $99…9:2.$


Ví dụ 3. mang đến tập S gồm toàn bộ các số nguyên dương trong đoạn $<1,2,…,2002>$. Call T là tập hợp toàn bộ các tập nhỏ khác trống rỗng của S. Với mỗi X thuộc T ký kết hiệu m(X) là trung bình cùng các bộ phận thuộc X. Tính $$ m=fracsum_X in Tm(X)T. $$


Xây dựng tuy vậy ánh $f: T longrightarrow T$ như sau: với đa số $X in T $ đặt tương ứng $f(X)=2003-x: x in X$.\Khi kia $m(X)+m(f(X))=2003$. Vì thế $$2 sum m(X)=sum (m(X)+m( f(X)))=|T|.2003 Rightarrow m=dfracsum m(X)=dfrac20032$$


Ví dụ 4.  mang đến $X=1,2,…,n$. Tất cả bao nhiêu tập con $k$ phần tử của X làm thế nào để cho trong từng tập bé không cất 2 số nguyên liên tiếp.


Gọi A là tập toàn bộ các tập nhỏ $k $ phần tử của X mà trong mỗi tập không chứa 2 số nguyên liên tiếp và B là tập toàn bộ các tập nhỏ của tập $Y=1,2,…, n-(k-1) $. Ta xây dựng tuy vậy ánh tự A mang lại B như sau: đem $S=s_1,s_2,…,s_k in A$ (không mất tổng quát có thể giả sử $s_1a_2>…>a_i$) ta tư tưởng extittổng láo lếu tạp của $A_i$ là số $m(A_i)=a_1-a_2+a_3-… pm a_i$. Tính $sum limits_A_i subset X m(A_i)$.

Bài 3. mang đến số nguyên dương $n$ và $d$ là một trong những ước dương của $n$. Hotline S là tập toàn bộ những bộ $(x_1,x_2,…,x_n)$ nguyên dương thỏa $0 le x_1 le x_2 le… le x_n le n$ và $d| x_1+x_2+…+x_n$. Chứng minh rằng tất cả đúng một phần các bộ phận của S có đặc thù $x_n=n$.

Bài 4. call $a_n$ là số các xâu nhị phân độ nhiều năm $n$ ko chứa bố bit 0, 1, 0 liên tiếp. Hotline $b_n$ là số những xâu nhị phân độ dài $n$ chứa bốn bit 0, 0, 1, 1 hoặc 1, 1, 0, 0 liên tiếp. Minh chứng rằng $b_n+1=2a_n$ với tất cả số nguyên dương $n$.

Bài 5. cho những số tự nhiên $k, n, m$ thỏa điều kiện $11$. Hỏi tất cả bao nhiêu chỉnh vừa lòng chập $k: (a_1,a_2,…,a_k)$ của $n$ số từ nhiên thứ nhất mà mỗi chỉnh vừa lòng đều thỏa mãn nhu cầu ít nhất 1 trong hai điều kiện sau:

i) tồn tại $i, j in 1,2,…,k$ làm sao để cho $i a_j$.

ii) lâu dài $i in 1,2,…,k$ sao cho $a_i-i$ không chia hết cho $m$.

Bài 6. cho các số nguyên dương $n, k, p$ cùng với $k ge 2$ và $k(p+1) le n.$ đến $n$ điểm rõ ràng cùng nằm trên một con đường tròn. Tô toàn bộ $n$ đặc điểm đó bởi hai màu xanh, đỏ (mỗi điểm được tô vì một màu) sao để cho có đúng $k$ điểm được tô bởi màu xanh và trên từng cung tròn mà hai đầu mút là hai điểm màu xanh da trời liên tiếp (tính theo chiều quay kim đồng hồ) đều phải có ít độc nhất vô nhị $p$ điểm được tô color đỏ. Hỏi có tất cả bao nhiêu biện pháp tô không giống nhau?

Bài 7. điện thoại tư vấn $a_n$ là số các xâu nhị phân độ dài $n$ không chứa tía bit 0, 1, 0 liên tiếp. Gọi $b_n$ là số những xâu nhị phân độ dài $n$ chứa bốn bit 0, 0, 1, 1 hoặc 1, 1, 0, 0 liên tiếp. Chứng tỏ rằng $b_n+1=2a_n$ với mọi số nguyên dương $n$.

Bài 8. trong một hội nghị có $n$ nhà toán học. Hiểu được nếu hai bên toán học tập nào đó quen nhau thì họ không quen chung thêm một bạn nào nữa, còn nếu hai đơn vị toán học này không quen nhau thì chúng ta quen tầm thường với đúng hai công ty toán học khác nữa. Chứng minh rằng $8n-7$ là số thiết yếu phương.

Bài 9. vào một trại hè toán học có 40 học tập sinh. Hiểu được cứ 19 học sinh bất kỳ thì gần như viết thư hỏi bài xích một học sinh khác (Nếu học viên A viết thư hỏi bài học viên B thì không tốt nhất thiết học sinh B bắt buộc viết thư hỏi bài học sinh A và đương nhiên A cũng ko viết thư hỏi chính mình). Chứng tỏ rằng vào trại hè này vĩnh cửu một tập $T_0$ tất cả 20 học sinh sao đến với mỗi $P in T_0$ thì 19 người sót lại không mặt khác viết thư hỏi bài P.

Xem thêm: Bài Kiểm Tra Năng Lực Đại Học Luật Tp Hcm Sẽ Thế Nào, Bài Kiểm Tra Năng Lực Đại Học Luật Tp Hcm 2017

Bài 10. call M là số số nguyên dương trong hệ thập phân có $2n$ chữ số trong các số đó có $n$ chữ hàng đầu và $n$ chữ số 2. Call N là số số nguyên dương tất cả $n$ chữ số vào hệ thập phân trong đó chỉ có các chữ số 1, 2, 3, 4 với số chữ hàng đầu bằng số chữ số 2. Chứng tỏ $|M|=|N|.$