Trong nội dung bài viết này bọn họ học cách thực hiện hàm abs() vào C / C++. Đây là 1 hàm được thực hiện để tính giá chỉ trị tuyệt vời nhất của một vài trong ngôn ngữ lập trình C cùng C++.Bạn vẫn xem: Trị hoàn hảo nhất trong c

Hàm abs() là một trong những hàm có sẵn trong tủ sách math, bởi vậy để áp dụng nó chúng ta cần import vào đang nhé: #include.Bạn vẫn xem: Trị hoàn hảo nhất trong c

Cú pháp hàm abs() trong C / C++

Hàm abs() là hàm được thực hiện để tính giá bán trị hoàn hảo nhất của một số. Nó nhận một trong những làm đối số, tiếp nối trả về giá chỉ trị hoàn hảo của số đó.

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối trong c

Cú pháp:

Trong kia x là một số được truyền vào để tính cực hiếm truyệt đối.

Ví dụ hàm abs() trong C / C++

Ví dụ 1: Ở lấy ví dụ như này mình sẽ khai báo và khởi chế tác giá trị cho đổi thay x là 50, tiếp đến gọi hàm abs() để tính giá chỉ trị tuyệt vời nhất cho x.

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo cùng khởi chế tạo giá trị cho phát triển thành x là 50 double x = 50, result; //sử dụng hàm abs() nhằm tính giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số x result = abs(x); //hiển thị hiệu quả ra màn hình hiển thị cout Kết quả:

Ví dụ 2: Ở ví dụ này bản thân sẽ biến hóa giá trị của x thành -5.7 nhằm các bạn có thể so sánh công dụng với lấy một ví dụ 1 nhé.

Xem thêm: Đợt Nắng Nóng Đến Bao Giờ - Đợt Nắng Nóng Này Sẽ Kéo Dài Trong Bao Lâu

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo và khởi tạo nên giá trị cho biến hóa x là -5.7 double x = -5.7, result; //sử dụng hàm abs() nhằm tính giá trị tuyệt đối của số x result = abs(x); //hiển thị tác dụng ra screen cout Kết quả:

Như vậy là chúng ta đã tìm kiếm hiểu xong hàm abs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng không ít trong những bài tập toán học, vì chưng vậy hãy luyện tập thật nhiều để có thể nhớ nó nhé. Ở các bài tiếp theo mình vẫn tiếp tục giới thiệu các hàm thông dụng trong C / C++, hãy chăm chú theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, trường hợp có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com nhằm admin trả lời.

Danh sách các hàm
Hàm acos() vào C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() vào C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() vào C / C++
Hàm fmax() với fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() vào C / C++
Hàm sqrt() vào C / C++
Hàm sin() vào C / C++
2020 - girbakalim.net. All Right Reserved Theme GoodNews, căn nguyên Codeigniter, VPS sở hữu tại Tinohost
*

Nếu bạn phát hiện nay lỗi không đúng link, ngôn từ sai, hay 1 lỗi bất kỳ nào kia trên trang này thì hãy cho mình biết nhé. Cám ơn bạn!