Flo, brom với iot cũng là những halogen bao gồm tính oxi hóa bạo phổi và thực tế cho biết chúng dễ dàng liên kết ion với các kim một số loại và oxi hóa các kim nhiều loại đến hóa trị cao nhất.

Bạn đang xem: Flo có tan trong nước không


Các nhân tố Flo, brom, iot cùng thuộc team VIIA chung với Clo vậy chúng gồm những đặc điểm nào giống và khác với clo, gồm những áp dụng gì cùng điều chế chúng cố kỉnh nào, chúng ta hãy cùng khám phá qua nội dung bài viết này.


I. đặc điểm của Flo (F)

1. Tính chất vật lý của Flo

- Là chất khí, color lục nhạt, độc.

2. đặc thù hóa học của Flo

- Flo là phi kim vượt trội nhất (có độ âm điện bự nhất) nên Flo có tính oxi hóa dạn dĩ nhất.

a) Flo chức năng với kim loại

- Flo thoái hóa được tất cả các kim loại tạo thành muối hạt florua:

* PTPƯ: 2M + nF2 → 2MFn

* Ví dụ: 2Na + F2 → 2NaF

2Fe + 3F2 → 2FeF3

Zn + F2 → ZnF2

b) Flo tác dụng với phi kim

- Khí flo lão hóa được phần đông các phi kim (trừ oxi cùng nito).

* Ví dụ: 3F2 + S → SF6

c) Flo công dụng với hiđro H2

- phản bội ứng xảy ra trong cả trong bóng tối (gây nổ mạnh) tạo nên thành hiđro florua

F2 + H2 → 2HF↑

- Khí HF rã vô hạn trong nước tạo thành dd axit flohidric, khác với axit HCl, axit HF là axit yếu, tính chất đặc biệt quan trọng của axit HF là công dụng với silic đioxit (SiO2) tất cả trong nhân tố thủy tinh) ⇒ do đó không dùng chai lọ thủy tinh để đựng dd axit HF.

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

d) Flo công dụng với nước H2O

- Khí flo oxi hóa nước tiện lợi ngay cả ở ánh nắng mặt trời thường,Hơi nước bốc cháy lúc tiếp xúc cùng với khí flo:

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

II. đặc thù của Brom Br2

1. đặc thù vật lý của Brom Br2

- Brom là hóa học lỏng red color nâu, mùi cạnh tranh chịu, dễ cất cánh hơi, độc.

2. đặc điểm hóa học của Brom

- Brom cũng là nguyên tố oxi hóa táo bạo nhưng yếu hơn Flo và Clo.

a) Brom tác dụng với kim loại

- Brom oxi hóa được nhiều kim các loại (phản ứng buộc phải đun nóng).

* Ví dụ: 3Br2 + 2Al 2AlBr3

b) Brom chức năng với hidro H2

- Brom Br2 oxi hóa được hidro H2 ở nhiệt độ cao (không khiến nổ) tạo thành thành hidro bromua.

Br2 + H2  2HBr

- Khí HBr rã trong nước tạo thành dd axit bromhidric, đó là axit mạnh, khỏe khoắn hơn axit HCl.

c) Brom tác dụng với nước H2O

- khi tan trong nước, một trong những phần brom tính năng rất chậm rì rì với nước tạo nên axit HBr với axit HBrO (axit hipobromơ), là bội nghịch ứng thuận nghịch.

Br2 + H2O 

*
 HBr + HBrO

III. đặc điểm của Iot I2

1. đặc thù vật lý của iot I2

- iot là hóa học rắn, dạng tinh thể, màu black tím, khi đun nóng iot rắn biến thành hơi không qua tinh thần lỏng (gọi là hiện tượng kỳ lạ thăng hoa).

2. Tính chất hóa học tập của iot I2

a) iot tính năng với kim loại

- Iot oxi hóa được không ít kim loại nhưng chỉ xẩy ra khi nấu nóng hoặc gồm xúc tác.

3I2 + 2Al

*
2AlI3

b) iot chức năng với hidro H2

- phản ứng xẩy ra ở ánh nắng mặt trời cao, gồm xúc tác, làm phản ứng thuận nghịch (tạo thành khí hidro iotua): 

I2 + H2 

*
2HI

- Hidro iotua dễ dàng tan vào nước tạo nên thành dd axit Iothidric, đó là một trong những axit cực kỳ mạnh, mạnh hơn cả axit clohidric HCl , bromhidric HBr.

* Iot hầu như KHÔNG tác dụng cùng với H2O

c) Iot có tính oxi hóa yếu clo với brom (nên bị clo cùng brom bán ra khỏi muối):

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

d) Iot có tính chất đặc trưng là chức năng với hồ nước (tinh bột) sản xuất thành đúng theo chất tất cả màu xanh.

* Bảng tóm tắt đặc điểm hóa học của Flo, Brom, Iot, Clo

*

* cách thức điều chế Flo, Brom, Iot cùng Clo

*

IV - Phân Biệt các Ion F-, Cl-, Br-, I-

 

NaF

NaCl

NaBr

NaI

AgNO3

Không PƯ

AgCl↓ trắng

AgBr↓ rubi nhạt

AgI↓ vàng

V. Bài bác tập Flo, Brom, iot

Bài 1 trang 113 sgk hóa 10: Dung dịch axit nào tiếp sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh:

A. HCl. B. H2SO4. C. HNO3. D. HF.

Lời giải bài bác 1 trang 113 sgk hóa 10:

* Đáp án: D đúng.

- Vì gồm PTPƯ: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

- cho nên HF quan yếu chứa vào bình thủy tinh (HF được dùng làm khắc chữ lên thủy tinh)

Bài 2 trang 113 sgk hóa 10: Đổ dung dịch đựng 1g HBr vào dung dịch đựng 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào hỗn hợp thu được thì giấy quỳ tím đưa sang nàu làm sao sau đây:

A. Màu sắc đỏ. B. Màu xanh. C. Không đổi màu. D. Không xác được.

Lời giải bài bác 2 trang 113 sgk hóa 10:

* Đáp an: B đúng.

- Theo bài xích ra, ta có: nHBr = 1/81 mol; nNaOH = 1/40 mol

- PTPƯ: NaOH + HBr → NaBr + H2O

- Theo PTPƯ tỉ lệ nNaOH : nHBr = 1 : 1

- Theo bài bác ra thì: nNaOH > nHBr (1/40 > 1/81) ⇒ sau phản ứng NaOH dư

⇒ nhúng giấy quỳ vào dung dịchthì giấy quỳ sẽ thay đổi màu sắc xanh.

Bài 5 trang 113 sgk hóa 10: Muối NaCl có lẫn tạp hóa học là NaI.

a) Làm vắt nào để chứng minh rằng trong muối NaCl nói trên gồm lẫn tạp hóa học NaI?.


b) Làm rứa nào để sở hữu NaCl tinh khiết.

Lời giải bài xích 5 trang 113 sgk hóa 10:

a) Để chứng minh rằng trong muối bột NaCl gồm lẫn tạp chất NaI, bạn ta sục khí clo vào dung dịch muối NaCl gồm lẫn tạp hóa học NaI, nếu gồm kết tủa màu black tím công dụng với hồ nước tinh bột tạo ra thành hợp chất greed color thì chứng minh trong muối hạt NaCl bao gồm lẫn tạp hóa học NaI.

b) Để nhận được NaCl tinh khiết, fan ta sục khí clo dư vào dung dịch NaCl bao gồm lẫn tạp chất NaI, thanh lọc kết tủa (hoặc đun nonngs iot rắn biến thành hơi) được NaCl trong sáng trong hỗn hợp nước lọc.

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 (màu đen tím).

Bài 7 trang 114 sgk hóa 10: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước tổng hợp 350 lít khí HBr. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp axit bromhiđric thu được.

Lời giải bài 7 trang 114 sgk hóa 10:

- Theo bài bác ra, ta có: nHBr = 350/22,4 = 15,625 (mol)

⇒ mHBr = 15,625.81 = 1265,625 (g)

- Theo bài ra, VH2O = 1 lít ⇒ mH2O = D.V = 1000 (g). (vì D = m/V)

⇒ C%HBr = mct/mdd = (1265,625.100%)/(1000+1265,625)≈55,86%

Bài 8 trang 114 sgk hóa 10: Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì nhận được một kết tủa, kết tủa này sau khoản thời gian phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. Xác minh tên muối bột A.

Xem thêm: Comorbidities Là Gì - Comorbidities In Vietnamese Translation

Lời giải bài bác 8 trang 114 sgk hóa 10: 

- Theo bài ra, ta có: nAg = 1,08/108 = 0,01 mol

- Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng:

- Đặt X là kí hiệu, nguyên tử khối của halogen

NaX + AgNO3 → AgX↓ + NaNO3

 0,01mol 0,01mol

2AgX → 2Ag + X2

 0,01mol 0,01mol

- Theo PTPƯ (2): nAgX = nAg = 0,1 mol

- Theo PTPƯ (1): nNaX = nAgX = 0,1 mol

⇒ MNaX = 1,03/0,01 = 103 → X = 103 – 23 = 80 (=Br)

⇒ muối hạt A gồm công thức phân tử là NaBr

Bài 9 trang 114 sgk hóa 10: Tính cân nặng CaF2 cần dùng làm điều chế 2,5kg dung dịch axit flohidric mật độ 40%. Biết công suất phản ứng là 80 %.