Câu trả lời được đúng đắn chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.
Bạn đang xem: Fecl3 + naoh → fe(oh)3 + nacl

*

a/

$2Fe+3Cl_2 xrightarrowt^o2FeCl_3$$FeCl_3+3NaOH→Fe(OH)_3↓+3NaCl$$2Fe(OH)_3 xrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O$$Fe_2O_3 + 3H_2xrightarrowt^o2Fe+3H_2O$b/

$Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑$$2FeCl_2+Cl_2xrightarrowt^o2FeCl_3$$FeCl_3+3AgNO_3→Fe(NO_3)_3+3AgCl↓$$Fe(NO_3)_3+3NaOH→Fe(OH)_3↓+3NaNO_3$$2Fe(OH)_3 xrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O$$Fe_2O_3+3H_2xrightarrowt^o2Fe+3H_2O$c/

$4Al+3O_2→2Al_2O_3$$Al_2O_3+6HCl→2AlCl_3+3H_2O$$AlCl_3+3KOH→Al(OH)_3↓+3KCl$$2Al(OH)_3→Al_2O_3+3H_2O$$2Al_2O_3 xrightarrow extĐpnc4Al+3O_2$$2Al+3CuCl_2→2AlCl_3+3Cu$d/

$S+O_2xrightarrowt^oSO_2$$2SO_2+O_2xrightarrowt^o,V_2O_52SO_3$

$SO_3+H_2O→H_2SO_4$$H_2SO_4+Na_2S→Na_2SO_4+H_2S$$Na_2SO_4+BaCl_2→BaSO_4+2NaCl$e/

$Cu(OH)_2xrightarrowt^oCuO+H_2O$$CuO+H_2SO_4→CuSO_4+H_2O$$CuSO_4+BaCl_2→CuCl_2+BaSO_4↓$$CuCl_2+2AgNO_3→Cu(NO_3)_2+2AgCl↓$$Cu(NO_3)_2+Mg→Mg(NO_3)_2+Cu$$2Cu+O_2xrightarrowt^o2CuO$


Hãy góp mọi fan biết câu trả lời này vắt nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote

GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 9 - TẠI ĐÂY

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
Sự kiện


Đua vị trí cao nhất nhận quà tháng 3/2022

Bạn ước ao hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu ước Hủy


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa đơn vị Intracom, è Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội.


Xem thêm: Bearer Definition & Meaning, Bearer (Noun) Definition And Synonyms

Giấy phép thiết lập cấu hình mạng thôn hội trên mạng số 331/GP-BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.