Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl3 + H2O được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và thăng bằng đúng phương trình khi đến Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit HCl. Thành phầm sẽ có mặt 2 muối hạt sắt II, với muối sắt III. Vì vậy ở bội phản ứng này rất nhiều bạn học sinh xác định sản phẩm sau bội nghịch ứng còn sai.

Bạn đang xem: Fe3o4 tác dụng với hcl


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe3O4 chức năng với hỗn hợp axit HCl

Nhiệt độ

3. Cách triển khai phản ứng Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit HCl

Cho Fe3O4 vào ống nghiệm, nhỏ 1-2ml hỗn hợp axit HCl vào ống nghiệm đã vứt sẵn Fe3O4 rồi cho lên đun trên ngọn lửa đèn cồn.

Bạn đã xem: Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O


4. Hiện tượng kỳ lạ sau phản bội ứng Fe3O4 chức năng HCl

Sau bội phản ứng hiện ra hỗn muối

5. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. phản nghịch ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong bầu không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. Tạo tất cả hổn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Câu 2. Dãy các phi kim nào sau đây khi mang dư tác dụng với fe thì chỉ oxi hoá fe thành sắt (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2


Câu 3. Hòa tan Fe3O4 vào hỗn hợp HCl dư, thu được hỗn hợp X. Mang đến dãy những chất: KMnO4; Cl2; KOH; Na2CO3; CuSO4, HNO3; Fe; NaNO3. Số hóa học trong dãy công dụng được với dung dịch X là

A. 7

B. 5

C. 4

D. 6


Đáp án A

Fe3O4 + HCl dư → hỗn hợp X gồm: FeCl2; FeCl3; HCl dư.

Vậy dung dịch X công dụng được với các chất là: KMnO4; Cl2; KOH; Na2CO3; HNO3; Fe; NaNO3

5FeCl2 + KMnO4 + 8HCl → 5FeCl3 + KCl + MnO2↓ + Cl2↑ + 4H2O

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

FeCl2 + KOH → Fe(OH)2↓ + 2KCl

FeCl3 + KOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl

HCl + KOH → KCl + H2O

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2↑

FeCl2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + 2HCl + NO2 ↑ + H2O

2FeCl3 + fe → 3FeCl2

2HCl + sắt → FeCl2 + H2↑

3Fe2+ + NO3– + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O

=> vậy có toàn bộ 7 hóa học phản ứng với dd X


Câu 4. Cho 23,2 gam Fe3O4 chức năng với hỗn hợp HCl dư thu được muối hạt sắt có cân nặng là:

A. 48,6 gam

B. 28,9 gam

C. 45,2 gam

D. 25,4 gam


Đáp án C

nFe3O4 = 23,2: 232 = 0,1 mol

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Mol 0,1 → 0,1 → 0,2

mmuối = mFeCl2 + mFeCl3 = 0,1.127 + 0,2.162,5 = 45,2g


Câu 5. mang đến 2,24 gam Fe tính năng với oxi, nhận được 3,04 gam hỗn hợp X tất cả 2 oxit. Để hoà tan không còn X phải thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.


Đáp án B

Áp dụng bảo toàn yếu tắc (mol nguyên tử)

Oxit + HCl → muối bột clorua + H2O

nHCl = nH = 2.nO =

*

VddHCl2M = 0,1.1000/2 = 50ml


Câu 6. Để pha chế Fe(NO3)2 ta hoàn toàn có thể dùng phản nghịch ứng làm sao sau đây?

A. Sắt + dung dịch AgNO3 dư

B. Sắt + dung dịch Cu(NO3)2

C. FeO + dung dịch HNO3

D. FeS + dung dịch HNO3


Đáp án B: 2Fe + 3Cu(NO3)2 →2Fe(NO3)3 + 3Cu

Câu 7. Dãy những chất và dung dịch nào dưới đây khi rước dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, Cu(NO3)2, HNO3 loãng


Đáp án D

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Cu(NO3)2 →2Fe(NO3)3 + 3Cu

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O


Câu 8. Hòa tan trọn vẹn 5,6 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 yêu cầu vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , thu được dung dịch X. Mang lại từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được 6 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175 ml


Đáp án D

Quy đổi thành 5,6 gam ( sắt : x mol cùng O : y mol )

Sơ đồ hợp thức: 2Fe → Fe2O3

Ta có: nFe = 2nFe2O3 = 2 . 6/160 = 0,075 mol

=> nO (oxit) = ( 5,6 – 0,075.56 )/16 = 0,0875 mol

=> nHCl p/u = 2 nO (oxit) = 0,175 mol

=> V = 175 ml


Câu 9. hỗn hợp X bao gồm 0,2 mol HCl và 0,025 mol Cu(NO3)2. Mang lại m gam bột sắt vào dung dịch, khuấy đều cho đến khi phản bội ứng chấm dứt thu được hóa học rắn Z có hai kim loại có cân nặng 0,4m gam. Mang sử sản phẩm khử HNO3 nhất chỉ gồm NO. Cực hiếm của m bằng:

A. Trăng tròn gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam


Đáp án A

Sau làm phản ứng thu được láo lếu hợp có 2 sắt kẽm kim loại Fe, Cu → H+ với NO3–, Cu2+ hết.

Dung dịch chỉ đựng FeCl2: 0,1 mol (bảo toàn Cl– = 0,2 mol), Cu: 0,025 mol

⇒ trọng lượng Fe làm phản ứng là: mFe pư = 0,1. 56 = 5,6 gam

→ 0,4m gam sắt kẽm kim loại gồm sắt dư: m – 5,6 (gam) với Cu: 0,025. 64 = 1,6 gam

→ 0,4m = 1,6 + m – 0,1.56 → m = 20 gam.


Câu 10. Thổi hỗn hợp khí teo và H2 trải qua a gam láo hợp bao gồm CuO và Fe3O4 gồm tỉ lệ mol 1:2, sau làm phản ứng thu được b gam hóa học rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được hỗn hợp Y (không đựng ion Fe2+). Cô cạn dung dịch Y thu được 82 gam muối hạt khan. Quý giá của a là

A. 27,2.

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 13,6.


Đáp án A

nCu = x mol;

nFe3O4 = 2x mol;

→ nCu(NO3)2 = x; nFe(NO3)3 = 6x mol

mmuối = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)3 → 188x + 242.6x = 82 → x = 0,05 mol

→ x = 0,05.80 + 0,05.2.232 = 27,2 gam.


……………………..

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất có ích Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O. Để có tác dụng cao rộng trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chuyên đề thứ Lí 9, lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích tập hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Tuổi Kỷ Tỵ Sinh Năm 1989 Là Tuổi Gì, Hợp Màu Gì, Hướng Nào Tốt?Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình bội nghịch ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger mô tả via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết gần đây


*

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học tập 12


45 phút trước
*

Sơ đồ tư duy môn lịch sử ôn thi thpt Quốc gia


3 giờ trước
*

Kỹ năng làm phần gọi hiểu môn Ngữ Văn đạt điểm tối đa


4 giờ đồng hồ trước
*

Thuật lại một việc làm đóng góp thêm phần gìn giữ trường lớp xanh, sạch, đẹp


4 giờ trước
*

Hệ thống kiến thức và kỹ năng văn xuôi lớp 12


5 giờ đồng hồ trước
*

Bộ cách làm Toán ôn thi trung học phổ thông Quốc gia


6 giờ trước
*

Đơn xin phúc khảo bài xích thi THPT tổ quốc 2022


7 giờ trước

34 đề hiểu hiểu môn Ngữ Văn theo cấu trúc đề thi THPT non sông 2022 (Có đáp án)


8 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường yêu cầu được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chú ý này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.182)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tra cứu kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!