*
fe hóa trị mấy?" width="509">

I. Định nghĩa sắt (Fe)

- Sắt là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố bao gồm ký hiệu Fe cùng số hiệu nguyên tử bằng 26. Fe là nguyên tố có nhiều trên Trái Đất, cấu thành lớp vỏ không tính và trong của lõi Trái Đất.

Bạn đang xem: Fe hóa trị

- Kí hiệu: Fe

- thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p63s23p63d64s2 hoặc 3d64s2

- Số hiệu nguyên tử: 26

- khối lượng nguyên tử: 56 g/mol

- vị trí trong bảng tuần hoàn

+ Ô: số 26

+ Nhóm: VIIIB

+ Chu kì: 4

- Đồng vị: sắt có nhiều đồng vị như 55Fe, 56Fe, 58Fe, 59Fe

- Độ âm điện: 1,83

II. đặc điểm vật lý của sắt (Fe)


- sắt là kim loại màu trắng xám, tất cả ánh kim dẫn điện, dẫn nhiệt xuất sắc nhưng hèn nhôm

- fe dẻo bắt buộc dễ rèn, sắt tất cả tính lây truyền từ (bị nam châm hút và rất có thể trở thành phái mạnh châm)

- fe là sắt kẽm kim loại nặng, khối lượng riêng 7,86g/cm3, nóng chảy ở nhiệt độ 1539oC

*
sắt hóa trị mấy? (ảnh 2)" width="582">

III. đặc thù hóa học của Sắt

1. Tác dụng với phi kim

+ Khi làm cho nóng sắt công dụng với phần lớn phi kim.

a) Sắt tính năng với oxy

3Fe + 2O2 →to Fe3O4

– Fe3O4 là oxit fe từ, là oxit của hỗn hợp sắt có hóa trị II và III: FeO với Fe2O3

b) Sắt công dụng với phi kim khác.

2Fe + 3Cl2 →to 2FeCl3

– bên cạnh Oxi (O) với Lưu huỳnh (S), sắt bao gồm thể công dụng được với tương đối nhiều phi kim khác ví như Cl2, Br2,… tạo nên thành muối.

Xem thêm: Balance Chemical Equation - Zn(Oh)2 + 2 Naoh &Rarr Na2

2. Chức năng với axit

a. Chức năng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

b. Với các axit HNO3, H2SO4 đặc

*
sắt hóa trị mấy? (ảnh 3)" width="337">

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: cùng với HNO3 đặc, nguội; H2SO4 đặc, nguội: sắt bị bị động hóa.

3. Tác dụng với hỗn hợp muối

- Sắt chức năng với hỗn hợp muối của các kim một số loại kém chuyển động hơn trong dãy điện hoá, tạo thành thành dung dịch muối sắt với giải phóng kim loại trong muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

4. đặc điểm hóa học tập của Sắt: chức năng với nước

– Sắt phần nhiều không bao gồm phản ứng cùng với nước lạnh, tuy thế nếu mang lại Fe trải qua hơi nước ở ánh nắng mặt trời cao thì sắt khử H2O giải tỏa H2

_ khi t0C 0C: 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2↑

_ Khi t0C > 5700C: sắt + H2O → FeO + H2↑

IV. Bài xích tập tất cả lời giải

 Oxi hóa chậm trễ m gam Fe không tính không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để phối hợp hết X , cần vừa đầy đủ 300 ml hỗn hợp HCl 1M, đôi khi giải phóng 0,672 lít khí (đktc). Tính m?