Este đa chức là giữa những chủ đề quan trọng trong công tác hóa học tập 12. Vậy khái niệm este nhiều chức là gì? Công thức kim chỉ nan este đa chức?… bài viết dưới đây của girbakalim.net chắc chắn sẽ cung cấp cho mình những con kiến thức cụ thể và hữu dụng về chủ thể trên, cùng tìm hiểu nhé!. 


Tìm hiểu kim chỉ nan este đa chức

Khái niệm este nhiều chức là gì?

Este đa chức là các este chứa ít nhất 2 nhóm chức -COO- vào phân tử.

Bạn đang xem: Este 3 chức

Công thức tổng thể của este đa chức

Este này có rất nhiều dạng không giống nhau như sau: 


Este của ancol nhiều chức và axit 1-1 chức gồm công thức phổ biến là ((RCOO)_xR’).Este của ancol đối chọi chức với axit nhiều chức tất cả công thức phổ biến là (R(COOR’)_y).Este nhiều chức của ancol x chức cùng axit y chức tất cả công thức phổ biến là: (R_x(COO)_xyR’_y).Khi x = y thì este có công thức là: (R(COO)_yR’) ( ightarrow) este vòng.Công thức bao quát của este 2 chức mạch hở (Este no, 2 chức mạch hở): (C_nH_2n-2O_4)

*

Tìm hiểu về este nhiều chức + NaOH

Kiến thức về este nhiều chức công dụng với NaOH được ví dụ hóa như sau:

Phản ứng xà chống hóa:

(x = fracn_NaOHn_este Rightarrow) x là số đội chức este

Khi xà phòng hóa este 2 chức với dung dịch NaOH cho:

Trường đúng theo 1: thành phầm thu được bao gồm 1 muối + 1 ancol + 1 andehit 

Este có cấu tạo là: (R^1-OOC-R-COO-CH=CH-R^2)Phản ứng:

(R^1-OOC-R-COO-CH=CH-R^2 + 2NaOH oversett^circ ightarrow NaOOC – R-COONa + R^1OH + R^2-CH_2-CHO)

Trường thích hợp 2: thành phầm thu được bao gồm 2 muối bột + 1 ancol 

Este có cấu tạo là: (R^1-OOC-R-COO-R^2)Phản ứng:

(R^1-OOC-R-COO-R^2 + 2NaOH oversett^circ ightarrow NaOOC-R-COONa + R^1OH + R^2OH)

Ta có: (n_OH^- = 2n_m = 2n_este)(n_OH^- = 2sum n_r)

Trường hòa hợp 3: thành phầm thu được gồm 1 muối + 1 ancol

Este có cấu tạo: (R(COOR’)_2) hoặc ((RCOO)_2R’)Phản ứng:

(R(COOR’)_2 + 2NaOH oversett^circ ightarrow NaOOC – R-COONa + 2R’OH)

((RCOO)_2R’+ 2NaOH oversett^circ ightarrow 2RCOONa + R"(OH)_2)

Một số bài bác tập este nhiều chức

Bài 1: Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Kiếm tìm CTCT este đó.

Cách giải

(n_KOH = 0,1, mol)

0,0375 mol este lúc thủy phân buộc phải 4,2 g KOH

(Rightarrow M_este = frac5,4750,0375 = 146 (g/mol))

Do muối bột là ((RCOOK)_2)

Ta có:

(n_m = n_este = 0,0375, (mol))

(Rightarrow M_m = R + 166 = frac6,2250,0375 = 166, (g/mol))

(Rightarrow R = 0) với axit là (HOOC-COOH)

(M_este = 146)

(Rightarrow) cội ancol 2R = 146 – 88 = 58 (Rightarrow) R = 29 giỏi (C_2H_5)

Vậy este là ((COOC_2H_5)_2)

Bài 2: Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm 2 este solo chức và 2 đa chức thì nên cần dùng vừa hết 80ml hỗn hợp KOH a M. Sau phản bội ứng, thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo Y thì thu được (K_2CO_3), 4,4352 lít (CO_2) (đktc) với 3,168 gam (H_2O). Vậy a có mức giá trị là bao nhiêu?

Cách giải

Thủy phân: 

7,612 gam X + 2x mol KOH ( ightarrow) Y (gồm cả muối + ancol).

Đốt 

(Y + O_2 ightarrow x, , mol, , K_2CO_3 + 0,198, , mol, , CO_2 + 0,176, , mol, , H_2O)

Bảo toàn C tất cả (n_C, trong, X = n_C, trong, Y = 0,198 + x, mol)Bảo toàn H tất cả (n_H, trong, X = n_H, trong, Y – n_H, trong, KOH = 0,352 – 2x, mol)O vào X theo các (-COO) mà (n_-COO = n_KOH = 2x, mol ightarrow n_O, trong, X = 4x, mol)

Tổng lại: (m_X = m_C + m_H + m_O = 7,612, gam)

Thay vào giải x = 0,066 mol.

( ightarrow n_KOH = 2x = 0,132, mol)

( ightarrow a = frac0,1320,08 = 1,65M)

Bài 3: Để thủy phân 0,1 mol este A chỉ cất 1 các loại nhóm chức bắt buộc dùng đầy đủ 100 gam dd NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối hạt của một axit hữu cơ với 9,2 gam một ancol. Xác định CTPT, viết CTCT và call tên este đó. Biết 1 trong những 2 chất (ancol hoặc axit) tạo thành thành este là đối chọi chức.

Xem thêm: De Thi Tiếng Anh Công Chức Trình Độ B, Đề Thi Công Chức Môn Tiếng Anh Trình Độ B

Cách giải

Ta có:

(n_X : n_NaOH = 1 : 3)

Do ancol nhiều chức với muối của axit hữu cơ:

(Rightarrow) X là este 3 chức ((RCOO)_3R’)

(Rightarrow n_ancol = n_X = 0,1, mol)

(Rightarrow M_ancol = R’ + 17.3 = 92)

(Rightarrow R = 41, , (C_3H_5))

(m_m = 3n_X = 0,3, mol)

(Rightarrow M_m = R + 67 = 68 Rightarrow R = 1, (H))

Vậy X là ((HCOO)_3C_3H_5): Glixerol trifomiat

Bài viết trên phía trên của girbakalim.net đã giúp đỡ bạn tổng hợp kỹ năng và kiến thức về chăm đề este. Mong rằng những thông tin mà bài viết cung cấp đã hỗ trợ ích cho chính mình trong quy trình học tập và tìm hiểu về este đa chức. Chúc bạn luôn luôn học tốt!.