- vào một đường tròn, 2 lần bán kính vuông góc với cùng 1 dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Bạn đang xem: Đường kính và dây của đường tròn

- trong một đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.


Ví dụ: đến đường tròn $(O)$.

+ Đường kính $DE$ đi qua trung điểm $H$ của dây $AB$, lúc ấy (DE ot AB) trên $H$.

+ Đường kính$DE$ vuông góc với dây $AB$ tại $H$ thì $H$ là trung điểm của dây $AB$ giỏi $HA=HB$.

*

c. Contact giữa dây và khoảng cách từ trọng điểm đến dây

- vào một mặt đường tròn:

+ nhì dây đều nhau thì cách đều tâm.

+ nhì dây giải pháp đều trọng tâm thì bằng nhau.

- Trong hai dây của một con đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần trọng điểm hơn.

+ Dây nào ngay gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.


Ví dụ:Cho mặt đường tròn $(O)$ với nhì dây $AB$, $CD$

*

+ $AB=CD$( Leftrightarrow ) $OF=OE$

+ $AB>CD$( Leftrightarrow ) $OF>OE$

2. Các dạng toán hay gặp


Dạng 1: Tính độ dài đoạn trực tiếp và các yếu tố liên quan.

Phương pháp:

Ta thường sử dụng những kiến thức sau:

+) quan hệ giới tính vuông góc giữa 2 lần bán kính và dây

Trong một mặt đường tròn, 2 lần bán kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Trong một đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.

+) dùng định lý Pytago, hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Dạng 2: đối chiếu hai đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta thường sử dụng những kiến thức sau:

- vào một mặt đường tròn:

+ hai dây đều nhau thì phương pháp đều tâm.

+ nhì dây biện pháp đều trung ương thì bởi nhau.

- Trong nhị dây của một mặt đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn vậy thì dây đó gần tâm hơn.

Xem thêm: 2002 Năm 2021 - Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ Năm 2021 Nữ Mạng 2002

+ Dây nào ngay gần tâm hơn vậy thì dây đó bự hơn,

- chứng minh hai tam giác bởi nhau, quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC tía
bài 1: Căn thức bậc nhì
bài xích 2: tương tác giữa phép nhân, phép phân tách với phép khai phương
bài bác 3: thay đổi đơn giản biểu thức cất căn
bài 4: Rút gọn biểu thức cất căn
bài xích 5: Căn bậc bố
bài xích 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài xích 1: nhắc lại và bổ sung cập nhật khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài xích 2: Hàm số hàng đầu
bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a không giống 0)
bài bác 4: Vị trí kha khá của hai đường thẳng
bài xích 5: hệ số góc của đường thẳng
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ hai PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN
bài xích 1: Phương trình hàng đầu hai ẩn
bài bác 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
bài bác 3: Giải hệ phương trình bằng phương thức thế
bài xích 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
bài xích 5: Hệ phương trình số 1 hai chứa đựng tham số
bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập hệ phương trình
bài xích 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
bài 1: Hàm số bậc hai một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn và phương pháp nghiệm
bài bác 3: Công thức sát hoạch gọn
bài xích 4: Hệ thức Vi-ét và áp dụng
bài bác 5: Phương trình quy về phương trình bậc hai
bài bác 6: Sự tương giao giữa mặt đường thẳng với parabol
bài bác 7: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình
bài 8: Hệ phương trình đối xứng
bài bác 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một số hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuông
bài xích 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài bác 3: một trong những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài bác 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Sự khẳng định của con đường tròn-Tính hóa học đối xứng của đường tròn
bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
bài xích 3: lốt hiệu nhận ra tiếp tuyến đường của con đường tròn
bài bác 4: Vị trí kha khá giữa mặt đường thẳng và con đường tròn
bài 5: đặc điểm hai tiếp tuyến giảm nhau
bài 6: Vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn
bài xích 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Góc sinh sống tâm-Số đo cung
bài 2: liên hệ giữa cung cùng dây
bài 3: Góc nội tiếp
bài 4: Góc tạo vày tiếp đường và dây cung
bài bác 5: Góc tất cả đỉnh bên phía trong đường tròn, góc tất cả đỉnh bên ngoài đường tròn
bài xích 6: Cung chứa góc
bài 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, đường tròn nội tiếp
bài bác 8: Tứ giác nội tiếp
bài 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài bác 10: diện tích s hình tròn, diện tích quạt tròn
bài 11: Ôn tập chương 7: Góc với đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài bác 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình tròn trụ
bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh với thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt mong và thể tích hình mong
bài bác 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.