Giới từ IN ON AT được sử dụng rất thịnh hành trong anh văn giao tiếp và văn phạm tiếng anh cùng gây khá nhiều nhầm lẫn cho người sử dụng. 


Trong bài viết này bọn họ cùng kiếm tìm hiểu chi huyết cách cần sử dụng "IN, ON, AT" để các bạn không còn hồi hộp khi sử dụng các giới từ bỏ "in, on, at" này.

Bạn đang xem: Dùng in on at khi nào


1. Phương pháp dùng giới tự IN, ON, AT để chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời gian dài)

- Ta để "in" trước những từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong thời hạn của những năm 80)in February (vào mon hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

*

biện pháp dùng giới trường đoản cú IN ON AT trong giờ anh

Sử dụng "On": vào … (ngày trong tuần)

- Ta đặt "on" trước phần đông từ chỉ đông đảo ngày vào tuần, hoặc một lúc nào đó.

on Sunday (vào ngày nhà nhật)on Monday (vào ngày thứ bảy)on this occasion (nhân lúc này)on this opportunity (nhân cơ hội này)

Sử dụng "At" : vào tầm khoảng … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta để "at" trước từ chỉ mốc thời gian rất ngắn ví dụ như giờ đồng hồ giấc vào ngày.

at 2 o’clock (vào lúc 2 giờ)at that moment (vào dịp đó)at that time (vào thời gian đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)


2. Cách dùng giới từ IN, ON, AT để chỉ nơi chốn

Sử dụng "in": sinh hoạt … (trong một chỗ nào đó)

- Ta đặt "in" trước từ bỏ chỉ quanh vùng địa lý rộng lớn lớn, hoặc từ chỉ địa điểm lọt lòng, ngơi nghỉ trong lòng một chiếc gì đó.

in the bed (ở bên trên giường)in a box (ở trong một cái hộp)in this house (ở trong nơi ở này)in the street (ở trên tuyến đường phố)in new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": ở … (trên mặt một cái gì đó)

- Ta để "on" trước trường đoản cú chỉ dụng cụ để chỉ địa chỉ tiếp xúc xung quanh phẳng của đồ vật đó.

on this table (ở trên bộ bàn này)on this surface (ở xung quanh phẳng này)on this box (ở trên dòng hộp này)

Sử dụng "at": ngơi nghỉ … (nơi nào kia không núm thể)

- Ta để "at" trước tự chỉ nơi chốn để chỉ địa chỉ một biện pháp chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at home (ở nhà)at work (ở nơi làm việc)

3. Bài tập thực hiện IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau cùng với in, on, at.

1. Mary wants to live and work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether khổng lồ turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, mở cửa your book.........page 123 & we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau cùng với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right & the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed và the sofa. (8).........this table, there is a máy tính xách tay and a phone. She stores her study materials (9).........the máy vi tính but she also uses it lớn watch films và listen lớn music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture và a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành những câu sau với giới từ bỏ in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go to lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go khổng lồ work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go to lớn practice.........7:00 a.m.

Xem thêm: Tải Lich Am 2019, Ứng Dụng Xem Lịch Cho Android, Xem Lịch Năm 2019

5. I was born.........1992. I go khổng lồ work.........night. I go khổng lồ work 10:00 p.m. I work at night because I lượt thích to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at


Hy vọng với phần phía dẫn cụ thể cách cần sử dụng In On At ngơi nghỉ trên các bạn đã làm rõ cách cần sử dụng 3 giới từ phổ biến này. đông đảo góp ý cùng thắc mắc các em hãy giữ lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.