Đun nóng hỗn hợp khí bao gồm 0,06 mol C2H2và 0,04 mol H2với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn đúng theo Y lội rảnh rỗi qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) tất cả tỉ khối so với O2là 0,5. Cân nặng bình dung dịch brom tăng là

A.1,04 gam.Bạn vẫn xem: Đun nóng hỗn hợp khí có 0 06 mol c2h2 với 0 04 mol h2

B.1,64 gam.

Bạn đang xem: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0 06 mol c2h2 và 0 04 mol h2

C.1,20 gam.

D.1,32 gam.


*

*

*

Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn cục bộ hỗn đúng theo Y lội lỏng lẻo qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) gồm tỉ khối so với O2 là 0,5. Cân nặng bình hỗn hợp brom tăng là:

A. 1,04 gam

B. 1,64 gam

C. 1,20 gam

D.1,32 gam

Đun nóng hỗn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2và 0,04 mol H2với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể hỗn đúng theo Y lội thủng thẳng qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn lại 0,448 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2là 0,5. Cân nặng bình dung dịch brom tăng là

A. 1,04 gam.

B. 1,64 gam.

C. 1,20 gam.

D. 1,32 gam.

Hỗn vừa lòng X gồm C2H2 cùng H2 (có tỉ trọng mol tương ứng là 1 trong những : 2). Đun lạnh 10,08 lít (đktc) hỗn hợp X với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn tất cả hổn hợp Y qua hỗn hợp nước brom dư, thấy bình brom tăng 3 gam và còn sót lại V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z không bị hấp thụ. Tỉ khối của Z đối với heli bằng 5/3. Giá trị của V là

A. 13,44 lít

B.4,48 lít

C.10,08 lít

D.5,04 lít

Một bình kín đáo chứa 0,04 mol C2H2, và 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung lạnh bình sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn thể khí Y vào hỗn hợp brom dư thì gồm 0,896 lít hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z so với H2 bởi 4,5. Vậy trọng lượng bình đựng hỗn hợp brom tạo thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

Cho hỗn hợp khí X gồm: 0,1 mol C2H2, 0,2 mol C2H4, 0,1 mol C2H6 cùng 0,36 mol H2 qua ống sứ đựng Ni là xúc tác,đun lạnh thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn hỗn hợp khí Y qua bình đựng brom dư thấy khối lượng của bình tăng 1,64 gam và tất cả hỗn hòa hợp khí Z thoát ra khỏi bình đựng brom. Khối lượng hỗn hòa hợp khí Z bằng bao nhiêu ?

A. 13,26 gam.

B.10,28 gam.

C.9,58 gam.

D.8,20 gam.

Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí X có 0,02 mol C2H2 với 0,03 mol H2 vào một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình đựng nước brom(dư), sau khi hoàn thành các phản nghịch ứng, trọng lượng bình tăng m gam và tất cả 280ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z đối với H2 là 10,08. Quý giá của m là:

A. 0,328

B. 0,205

C. 0,585

D. 0,620

Hỗn hòa hợp X bao gồm C2H2 và H2 tất cả cùng số mol. đem một lượng tất cả hổn hợp X mang đến qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y bao gồm C2H4, C2H6, C2H2 cùng H2. Sục Y vào hỗn hợp brom (dư) thì trọng lượng bình brom tăng 19 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm tỉ khối đối với H2 là 8,5. Thể tích O2 (đktc) bắt buộc để đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp Y là:

A. 26,88 lít.

B. 53,76 lít.

C. 58,24 lít.

D.22,4 lít.

Hỗn hợp X có C2H2 với H2 có cùng số mol. đem một lượng các thành phần hỗn hợp X đến qua chất xúc tác nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm C2H4, C2H6, C2H2 với H2. Sục Y vào hỗn hợp brom dư thì trọng lượng bình brom tăng 21,6 gam và thoát ra 5,04 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 8. Thể tích O2 làm việc đktc buộc phải để đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp Y là

A. 22,4 lít

B.44,8 lít

C.

Xem thêm: Khái Niệm Hình Tượng Nghệ Thuật Trong Văn Học &Laquo; Thành, Hình Tượng Nghệ Thuật Là Gì

60,48 lít

D.33,6 lít

Hỗn vừa lòng X có C2H2 với H2 bao gồm cùng số mol. Rước một lượng hỗn hợp X đến qua hóa học xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y có C2H4, C2H6, C2H2 cùng H2. Sục Y vào dung dịch brom ( dư) thì cân nặng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối cùng với H2 là 8. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp Y là