Bạn đang xem: Đơn vị của hệ số tự cảm là

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Dòng điện trong cuộn tự cảm bớt từ 16A mang đến 0A trong 0,01s; suất điện động tự cảm trong các số ấy có quý giá trung bình 64V; độ từ cảm có giá trị:


Một ống dây tương đối dài (l = 30cm) tất cả (N = 1000) vòng dây, 2 lần bán kính mỗi vòng dây (d = 8cm) gồm dòng năng lượng điện với cường độ (i = 2A). Từ trải qua mỗi vòng dây là:


Trong một mạch kín có độ từ cảm 0,5.10-3H. Trường hợp suất điện đụng tự cảm bởi 0,25V thì vận tốc biến thiên của chiếc điện bằng bao nhiêu?


Một ống dây khá dài 50cm gồm 2500 vòng dây. Đường kính của ống bởi 2cm. đến một mẫu điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01s mẫu điện tăng từ 0 mang lại 1,5A. Suất điện hễ tự cảm trong ống dây có độ lớn:


Trong mạch điện như hình vẽ, cuộn cảm L gồm điện trở bởi không. Ban đầu đóng khóa K về vị trí a để nạp tích điện cho cuộn cảm L, khi đó dòng năng lượng điện qua L bởi 1,2A. Chuyển K sang vị trí b, sức nóng lượng lan ra vào R là bao nhiêu? Biết cuộn dây tất cả độ từ cảm L = 0,2H


*

Cho cái điện I = 20A chạy vào ống dây bao gồm chiều dài 0,5m. Tích điện từ trường phía bên trong ống dây là 0,4J. Ví như ống dây gồm 1500 vòng dây thì nửa đường kính của ống dây là bao nhiêu?


Một ống dây dài được cuốn với tỷ lệ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào trong 1 mạch điện. Sau khi đóng công tắc dòng năng lượng điện trong ống dây biến hóa theo thời hạn (đồ thị). Lúc đóng công tắc nguồn ứng với thời khắc t = 0. Suất điện rượu cồn tự cảm trong ống dây sau thời điểm đóng công tắc với thời khắc t = 0,05s có giá trị:


*

Một ống dây tương đối dài được cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một trong những mạch điện. Sau khoản thời gian đóng công tắc dòng điện trong ống dây chuyển đổi theo thời hạn (đồ thị). Thời gian đóng công tắc nguồn ứng với thời điểm t = 0. Suất điện đụng tự cảm vào ống dây từ thời gian t = 0,05s sau này có cực hiếm là?


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, (L = 1H;E = 12V;r = 0), năng lượng điện trở của phát triển thành trở là (10Omega ). Điều chỉnh đổi mới trở để trong 0,1s năng lượng điện trở của đổi mới trở sút còn (5Omega ).


Một ống dây khá dài 40cm, có toàn bộ 800 vòng dây, diện tích s tiết diện ngang của ống dây bằng 10cm2. Ống dây được nối cùng với một nguồn điện gồm cường độ tăng tự (0 o 4A). Tích điện của từ bỏ trường biến thiên trong ống dây là:


Một ống dây điện tất cả lõi sắt bằng vật tư sắt từ tất cả độ từ thẩm (mu = 10^ 4), cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 0,05T. Tỷ lệ năng lượng từ trường trong ống dây có giá trị:


Một ống dây đồng hình trụ nhiều năm 25 cm bao gồm nhiều vòng dây quấn sít nhau và bao gồm điện trở 0,20 Ω. Dây đồng gồm tiết diện 1,0 mm2 và điện trở suất 1,7.10-8 Ω.m. Từ trải qua mỗi vòng dây đồng và năng lượng từ trường vào ống dây khi bao gồm dòng điện cường độ 2,5 A chạy trong ống dây đồng là:


Một ống dây đồng hình trụ nhiều năm 25 cm gồm nhiều vòng dây quấn sít nhau và gồm điện trở 0,20 Ω. Dây đồng tất cả tiết diện 1,0 mm2 và điện trở suất 1,7.10-8 Ω.m. Số vòng dây đồng với độ từ cảm của ống dây đồng là:


Một cuộn dây dẫn bao gồm độ tự cảm 3,0H được nối với mối cung cấp điện gồm suất điện rượu cồn 6,0V cùng điện trở trong rất nhỏ không đáng kể. Sau khoảng thời gian bao lâu tính từ thời gian nối cuộn dây dẫn với nguồn điện, cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn mang đến giá trị 5,0A. Mang sử cường độ mẫu điện tăng đều theo thời gian?


Một cuộn từ cảm gồm L = 50 mH thuộc mắc tiếp liền với một điện trở R = trăng tròn Ω, nối vào trong 1 nguồn điện bao gồm suất điện rượu cồn 90 V, tất cả điện trở vào không xứng đáng kể. Xác định tốc độ đổi thay thiên của cường độ loại điện I tại thời khắc mà I = 2A?
Xem thêm: Khi Độ Lớn Điện Tích Thử Đặt Tại Một Điểm Tăng Lên Gấp Đôi Thì Điện Thế Tại Điểm Đó

Sự đổi khác của chiếc điện trong một mạch điện theo thời hạn được mang lại trên hình 41.4. Call suất điện đụng tự cảm trong khoảng thời hạn 0s mang lại 1s là ℰ1, từ 1s mang đến 3s là ℰ2. Chọn lời giải đúng:

*


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.