– Đơn chất phi kim: Nguyên tử link với nhau theo một số nhất định (thường là 2 nguyên tử).

Bạn đang xem: Đơn chất và hợp chất

*

II. HỢP CHẤT

1. Khái niệm

Ví dụ:

– Nước: H2O gồm nguyên tố H cùng nguyên tố O.

– muối bột ăn: NaCl bao gồm nguyên tố Na với Cl.

– Axit sunfuric: H2SO4 bao gồm nguyên tố H, S cùng O.

* Định nghĩa: Hợp hóa học là các chất tạo cho từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

– Hợp chất gồm:

+ Hợp hóa học vô cơ: H2O, NaOH, NaCl, H2SO4….

+ Hợp hóa học hữu cơ: CH4 (metan), C12H22O11 (đường), C2H2 (axetilen), C2H4 (etilen),…

2. Đặc điểm cấu tạo

– Trong hợp chất: Nguyên tố link với nhau theo một xác suất và một vật dụng tự duy nhất định.

III. PHÂN TỬ

1. Định nghĩa

Ví dụ:

– Khí hiđro, oxi : 2 nguyên tử cùng loại liên kết với nhau.

– Nước : 2H liên kết với 1O

– muối ăn: 1Na liên kết với 1Cl

* Định nghĩa: Phân tử là hạt thay mặt cho chất, gồm một vài nguyên tử link với nhau và thể hiện không thiếu tính hóa học hoá học của chất.

2. Phân tử khối

* Định nghĩa: Phân tử khối là cân nặng của một phân tử tính bằng đơn vị Cacbon (đvC)

VD: O2 = 2.16 = 32 đvC ; Cl2 = 71 đvC.

CaCO3 = 100 đvC ; H2SO4 = 98 đvC.

IV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT

– Mỗi chủng loại chất là 1 trong tập vừa lòng vô cùng mập những hạt nguyên tử tuyệt phân tử.

– Tuỳ đk mỗi chất rất có thể ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. Ở tâm lý khí các hạt phương pháp xa nhau.

* so sánh đơn hóa học và phù hợp chất

Đơn chất​

Hợp chất​

Ví dụ

Sắt, đồng, oxi, nitơ, than chì…

Nước, muối ăn, đường…

Khái niệm

Là phần đông chất do 1 nguyên tố hoá học cấu trúc nên

Là hầu như chất vị 2 hay các nguyên tố hoá học kết cấu nên

Phân loại

Gồm 2 loại: kim loại và phi kim.

Gồm 2 loại: hợp hóa học vô cơ cùng hợp chất hữu cơ

Phân tử (hạt đại diện)

– gồm 1 nguyên tử: sắt kẽm kim loại và phi kim rắn – Gồm những nguyên tử thuộc loại: Phi kim lỏng và khí

– Gồm các nguyên tử khác một số loại thuộc những nguyên tố hoá học khác nhau

Công thức hóa học

– sắt kẽm kim loại và phi kim rắn: CTHH = KHHH (A) – Phi kim lỏng và khí: CTHH = KHHH + chỉ số (Ax)

CTHH = KHHH của những nguyên tố + các chỉ số khớp ứng AxBy

* so sánh nguyên tử và phân tử

Nguyên tử​

Phân tử​

Định nghĩa

Là hạt cực kì nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên những chất

Là hạt cực kỳ nhỏ, thay mặt cho chất và mang rất đầy đủ tính hóa học của chất

Sự biến đổi trong làm phản ứng hoá học.

Nguyên tử được bảo toàn trong các phản ứng hoá học.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất - Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9

Liên kết giữa những nguyên tử vào phân tử chuyển đổi làm mang lại phân tử này chuyển đổi thành phân tử khác

Khối lượng

Nguyên tử khối (NTK) cho biết thêm độ nặng trĩu nhẹ khác biệt giữa các nguyên tử với là đại lượng sệt trưng cho từng nguyên tố NTK là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng Cacbon

Phân tử khối (PTK) là khối lượng của 1 phân tử tính bằng đơn vị Cacbon PTK = tổng khối lượng các nguyên tử gồm trong phân tử.

Lịch thi đấu World Cup