doi tu sin sang cos

18 Tháng năm 2018
1,533
2,865
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà

các bn cho tới mk chất vấn tại vì sao gửi kể từ sin quý phái cos lại cần trừ pi/2 nhưng mà gửi kể từ cos quý phái sin lại nằm trong pi/2 ạ

Bạn đang xem: doi tu sin sang cos

Bạn vẽ lối tròn xoe lượng giác đi ra tiếp tục rõ ràng. Chuyển kể từ sin quý phái cos VD sinx=1, nếu còn muốn cosy=1 thì y=x-pi/2 và ngược lại cosx=1, mong muốn siny=1 thì y=x+pi/2

Xem thêm: it lau nay mot so ban trong lop lo la hoc tap em hay viet mot bai van de thuyet phuc ban

17 Tháng chín 2018
198
117
46
20
Hải Phòng
Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

các bn cho tới mk chất vấn tại vì sao gửi kể từ sin quý phái cos lại cần trừ pi/2 nhưng mà gửi kể từ cos quý phái sin lại nằm trong pi/2 ạ

Đây nhé
[tex]sin\alpha =cos(\frac{pi}{2}-\alpha )=cos(\alpha -\frac{pi}{2})[/tex]
[tex]cos\alpha =sin(\frac{pi}{2}-\alpha )=sin(pi-\frac{pi}{2}+\alpha )=sin(\alpha +\frac{pi}{2})[/tex]