Chuyển hễ thẳng phần đông là hoạt động có quy trình là mặt đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên hồ hết quãng đường.

Bạn đang xem: Đồ thị tọa độ thời gian

Trong hoạt động thẳng đều, khi nói tốc độ của xe trên một quãng con đường hoặc vào một khoảng thời gian nào đó thì ta hiểu kia là vận tốc trung bình.

3. Quãng lối đi được trong chuyển động thẳng mọi

Công thức tính quãng lối đi được $s$ trong hoạt động thẳng đều:

$s = v_tbt = vt$

Với $v$ là tốc độ của vật.

Trong vận động thẳng đều, quãng đường đi được $s$ tỉ lệ thành phần thuận với thời gian hoạt động $t.$

II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Phương trình hoạt động thẳng số đông

- Tọa độ của chất điểm sau thời gian chuyển động $t$ vẫn là:

$x = x_o + s = x_o + vt$

Phương trình bên trên được call là phương trình vận động thẳng những của chất điểm $M.$

*

2. Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng hầu hết

Giả sử gồm một bạn đi xe cộ đạp, khởi thủy từ địa điểm A, biện pháp gốc toạ độ O là 5 km, chuyển động thẳng đều theo hướng Ox với tốc độ 10 km/h.

Phương trình vận động của xe đạp là:

x = 5 + 10t

với x tính bởi kilômét cùng t tính bởi giờ. Ta hãy tìm cách biểu diễn sự phụ thuộc vào của x vào t bởi đồ thị.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đào Tạo Kế Toán Ở Hà Nội ? Ngành Kế Toán Thì Nên Học Trường Nào Tại Hà Nội

a)Bảng (x, t)

Trước không còn ta phải tạo lập bảng các giá trị tương xứng giữa x t, call tắt là bảng (x, t), bên dưới đây:

*

b)Đồ thị toạ độ - thời gian

Vẽ hai trục vuông góc: trục hoành là trục thời hạn (mỗi độ phân tách ứng với một giờ); trục tung là trục toạ độ (mỗi độ chia ứng với 10 km). Ta gọi hai trục này là hệ trục (x, t). Bên trên hệ trục (x, t), ta hãy chấm các điểm gồm x cùng t tương ứng trong bảng (x, t). Nối những điểm kia với nhau, ta được một đoạn thẳng; đoạn trực tiếp này rất có thể kéo nhiều năm thêm về bên phải. Hình tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là trang bị thị toạ độ - thời gian của hoạt động thẳng những đã cho.

*

Đồ thị toạ độ - thời gian biểu diễn sự phụ thuộc vào của toạ độ của vật chuyển động vào thời gian.