Muốn vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b họ chỉ cần xác định 2 điểm phân biệt bất kì trên đường thẳng đó. Và đề xuất chọn các điểm bao gồm tọa độ là số nguyên.

Bạn đang xem: Đồ thị hàm bậc nhất

Hàm số bậc nhất gồm dạng $y=ax+b (a ≠ 0)$.

CÁCH VẼ LÝ THUYẾT

Thông thường để vẽ đồ thị hàm số bậc nhất $y=ax+b$ (kí hiệu là đường thẳng $d$) ta chọn 2 điểm như sau: $A(0 ; b)$ (là giao điểm của $d$ cùng $Oy$) và $Bleft(-dfracba ; 0 ight)$ (là giao điểm của $d$ với $Ox$).

* Chú ý: Nếu tọa độ điểm B ko nguyên thì nên chọn điểm khác.

VÍ DỤ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y=AX+B

Ví dụ 1: Vẽ đồ thị hàm số $y=x+2$

Giải:

Ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = 2$

$x = -1$ ⇒ $y = 1$

→ Đồ thị hàm số $y=x+2$ đi qua 2 điểm $(0;2)$ với $(-1;1)$.

Ví dụ 2: Vẽ đồ thị hàm số $y=x-3$

Giải:

Ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = -3$

$x = 3$ ⇒ $y = 0$

→ Đồ thị hàm số $y=x-3$ đi qua 2 điểm $(0;-3)$ cùng $(3;0)$.

*

Ví dụ 3: Vẽ đồ thị hàm số $y=dfrac12 x+3$

Giải:

Ta có:

$x = 0$ ⇒ $y = 3$

$x = -2$ ⇒ $y = 2$

→ Đồ thị hàm số $y=dfrac12 x+3$ đi qua 2 điểm $(0;3)$ và $(-2;2)$.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 22 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 17 : Luyện Tập

*

BÀI TẬP VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y=AX+B

Các em xem ví dụ ở trên để tập vẽ đồ thị hàm số hàm số bậc nhất $y=ax+b$ dưới đây:

a) $y = 1,5x + 2$

b) $y = 1,5x – 1$

c) $y= – 3x + 2$

d) $y=dfrac23 x+3$

e) $y=dfrac-32 x+2$

*Có cực nhọc khăn gì trong phương pháp vẽ đồ thị hàm số $y=ax+b$ các em tất cả thể comment bên dưới để được giải đáp.