tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khí nào sau đây không yêu cầu là khí lí tưởng ?

A. Khí mà những phân tử được xem như là chất điểm.

Bạn đang xem: Định luật boyle mariotte chỉ đúng

B. Khí mà các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

C. Khí ko tuân theo đúng định điều khoản Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

D. Khí nhưng lực tác động giữa những phân tử khi không va chạm là không xứng đáng kể.


*

*

Giúp mik giải cấp tốc định luật quẹt lơ ma ri ốt chỉ đúngA khi áp suất caoB lúc nhiệt độ thấp C với khí lý tưởng D với khí thực


 Định luật sứt lơ ma ri ốt chỉ đúng A lúc áp suất cao B khi nhiệt độ thấp C với khí lý tưởng D với khí thực


Phát biểu như thế nào sau đó là đúng với câu chữ của định pháp luật bôi-lơ-ma-ri-ốt:

A. Trong quy trình đẳng áp, ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số

B. Trong quy trình đẳng tích, ở ánh nắng mặt trời không đổi, tích của áp suất phường và thể tích V của một lượng khí khẳng định là một hằng số

C. Trong quy trình đẳng nhiệt, tích của áp suất p. Và thể tích V của một lượng khí khẳng định là một hằng số

D. Trong hầu hết quá trình, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí khẳng định là một hằng số


Lớp 10 thứ lý
1
0
Gửi hủy

Chọn C


Đúng 0

bình luận (0)
Lớp 10 thứ lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án: C

+ Định giải pháp Bôi-lơ – Ma-ri-ôt: Trong quá trình đẳng sức nóng của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ trọng nghịch cùng với thể tích.p ~ 1 V → pV = hằng số

+ trong hệ trục tọa độ OpV con đường đẳng nhiệt là mặt đường hypebol.


Đúng 0

phản hồi (0)

Phát biểu làm sao sau đây là đúng với ngôn từ của định cơ chế bôi-lơ-ma-ri-ốt:

B. Trong quá trình đẳng tích, ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p. Và thể tích V của một lượng khí xác minh là một hằng số.

D. Trong hồ hết quá trình, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí khẳng định là một hằng số..


Lớp 10 đồ lý
1
0
Gửi bỏ

Phát biểu C đúng.

Chọn C


Đúng 0

phản hồi (0)

Định luật pháp bôi-lơ-ma-ri-ốt trong quan hệ giữa các thông số trạng thái của một lượng khí khẳng định trong điều kiện

C. áp suất ko đổi.


Lớp 10 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Định nguyên tắc bôi-lơ-ma-ri-ốt trong quan hệ giữa các thông số kỹ thuật trạng thái của một lượng khí xác định trong điều kiện:

A. Thể tích không đổi

B. Nhiệt độ không đổi

C. áp suất ko đổi

D. Cả thể tích và ánh nắng mặt trời không đổi


Lớp 10 đồ dùng lý
1
0
Gửi hủy

Chọn B

Trong điều kiện nhiệt độ không đổi


Đúng 0

bình luận (0)
Lớp 10 đồ vật lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án: B


Đúng 0

bình luận (0)

Thế như thế nào là quá trình đẳng nhiệt? phát biểu định giải pháp Bôi-lơ – Ma-ri-ốt cùng vẽ dạng con đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ pOV.


Lớp 10 thiết bị lý
1
0
Gửi diệt

* quy trình đẳng nhiệt:

độ được giữ lại không đổi hotline là quá trình đẳng nhiệt.

Ở ánh sáng không đổi, tích của áp suất p.

* Đường đẳng nhiệt:

Ứng với các nhiệt độ không giống nhau của cùng một lượng khí tất cả

Trên hình 109 mặt đường đẳng nhiệt sinh sống trên ứng với nhiệt độ độ cao hơn đường sinh hoạt dưới.


Đúng 0

comment (0)

Biểu thức tương xứng với định nguyên lý Bôi-lơ-Ma-ri-ốt là

A.

*

B.

*

C.

Xem thêm: Hình Hộp - Là Gì Mô Tả Thoi Là Gì

*

D.

*


Lớp 10 đồ vật lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
girbakalim.net