Điều hòa hoạt động vui chơi của gen là vấn đề hòa số lượng sản phẩm của gene được sinh sản ra. Điều hòa hoạt động vui chơi của gen xẩy ra ở những mức độ: phiên mã, dịch mã cùng sau dịch mã.

Bạn đang xem: Điều hòa hoạt động của gen


Câu hỏi đề ra là: Điều hòa vận động gen ngơi nghỉ sinh thứ nhân sơ nhà yếu xảy ra ở quá trình nào? mô hình kết cấu của operon Lac bao hàm những gì? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.


I. Bao quát về điều hòa chuyển động gen

• Điều hòa buổi giao lưu của gen là vấn đề hòa số lượng hàng hóa của gene được tạo nên ra.

• Điều hòa hoạt động của gen xẩy ra ở các mức độ:

- Điều hòa phiên mã: Điều hòa số lượng mARN được tổng thích hợp trong tế bào.

- Điều hòa dịch mã: Điều hòa lượng prôtêin được chế tác ra.

- Điều hòa sau dịch mã: Làm đổi khác prôtêin sau khi đực tổng hợp nhằm thực hiện chức năng nhất định.

II. Điều hòa hoạt động vui chơi của gen nghỉ ngơi sinh đồ nhân sơ

1. Mô hình cấu trúc của opêron Lac

định nghĩa về ôpêron:

- trên ADN của vi khuẩn, các gen có tương quan về tính năng thường được phân bổ thành một cụm, bao gồm chung một cơ chế điều hòa được hotline là ôpêron.

*
Mô hình cấu trúc của Opêron Lac ở vi trùng đường ruột (E.coli)

Opêron Lac bao hàm 3 thành phần:

- team gen kết cấu (Z, Y, A): chính sách tổng thích hợp enzim thâm nhập vào những phản ứng phân giải mặt đường lactôzơ.

- Vùng quản lý (O): là vị trí xúc tiến với hóa học prôtêin ức chế rào cản phiên mã.

- Vùng khởi cồn (P): Là chỗ mà ARN polimeraza dính vào và mở màn phiên mã.

2. Sự điều hòa hoạt động vui chơi của ôpêron Lac

• Khi môi trường không có Lactôzơ:

- Gen ổn định (R) tổng hòa hợp prôtêin ức chế.

- Prôtêin ức chế đến bám vào vùng vận hành.

- những gen kết cấu không chuyển động phiên mã.

*
Sơ đồ hoạt động của các gen trong Operon Lac lúc môi trường không có Lactôzơ

• Khi môi trường thiên nhiên có Lactôzơ:

- Phân tử Lactôzơ link với prôtêin ức chế,làm biến đổi cấu hình prôtêin.

- Prôtêin ức chế bị không links được với vùng quản lý (bất hoạt), mARN của những gen Z, Y, A được tổng phù hợp và sau đó được dịch mã tổng hợp những enzim phân giải mặt đường Lactôzơ.

- Khi mặt đường lactôzơ bị phân giải hết, prôtêin ức chế liên kết vời vùng vận hành, phiên mã bị dừng.

Xem thêm: 2 Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Có Đáp Án

*
Sơ đồ hoạt động của các gen trong Operon Lac khi môi trường thiên nhiên có Lactôzơ


Hy vọng với bài viết Điều hòa chuyển động gen sinh sống sinh trang bị nhân sơ, tế bào hình cấu tạo của operon Lac ở nội dung môn Sinh học lớp 12 bên trên của girbakalim.net giúp những em nắm vững khối kỹ năng này. Hồ hết góp ý cùng thắc mắc những em hãy còn lại nhận xét dưới nội dung bài viết để Hay học tập Hỏi ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tốt.