Công thức tính diện tích xung quanhCông thức tính diện tích s toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn trụ tròn

Công thức tính diện tích xung quanh

– Khái niệm

Diện tích xung quanh hình trụ tròn chỉ bao gồm diện tích mặt xung quanh, phủ quanh hình trụ tròn, không gồm diện tích s hai đáy.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh khối trụ

Diện tích hình trụ thường xuyên được nói tới với 2 khái niệm: xung quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao hàm diện tích mặt xung quanh, bao quanh hình trụ, không gồm diện tích hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ lớn của toàn thể không gian hình chiếm giữ, bao hàm cả diện tích xung quanh và mặc tích hai đáy tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bởi chu vi mặt đường tròn đáy nhân cùng với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: bán kính hình trụ.

– h: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có nửa đường kính đáy r = 5 cm, chiều cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình trụ đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung xung quanh của hình trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang nhiều năm 1,2m, 2 lần bán kính của mặt đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một trong những ống giấy cứng mẫu mã hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Xem thêm: Phân Loại Công Trình Công Nghiệp Là Gì Và Một Số Thông Tin Liên Quan

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng yêu cầu tính chính là diện tích bao phủ của một hình hộp bao gồm đáy là hình vuông cạnh 4cm, độ cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao phủ của hình hộp chính là diện tích tứ hình chữ nhật đều nhau với chiều nhiều năm là 120 centimet và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cùng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*