Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy cắt một tam giác thành bố mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích tam giác lớp 8

Xem giải thuật


bài bác 16 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 16 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích và lý giải vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128, 129, 130 bởi nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng

Xem lời giải


bài bác 17 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 17 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Mang lại tam giác AOB vuông trên O với con đường cao OM (h.131). Hãy lý giải vì sao ta bao gồm đẳng thức

Xem lời giải


bài bác 18 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 18 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. đến tam giác ABC và mặt đường trung tuyến AM(h. 132). Chứng tỏ rằng:

Xem giải thuật


bài 19 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Xem hình 133. Hãy chỉ ra các tam giác gồm cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị chức năng diện tích)

Xem giải thuật


Bài 20 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài trăng tròn trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh của một tam giác cho trước với có diện tích bằng diện tích s của tam giác đó.

Xem lời giải


bài xích 21 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 21 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tính x thế nào cho diện tích hình chữ nhật ABCD cấp 3 lần diện tích s tam giác ADE (h.134)

Xem giải mã


bài 22 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 22 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tam giác PAF được vẽ trên chứng từ kẻ ô vuông (h.135)

Xem giải thuật


bài xích 23 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 23 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. đến tam giác ABC. Hãy chỉ ra một vài vị trí của điểm M phía trong tam giác kia sao cho

Xem giải thuật


bài xích 24 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính diện tích tam giác cân bao gồm cạnh đáy bởi a và ở kề bên bằng b.

Xem giải mã


bài bác 25 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 25 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích của một tam giác đều phải có cạnh là a.

Xem thêm: Vietinbank Tp Hanoi Quan Dong Da Hotels, Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội Có Phó Giám Đốc Mới

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài bác 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.