- Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích đáy

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và mặc tích nhì đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài là a, chiều rộng là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta đem chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- ao ước tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi dưới mặt đáy bằng tổng của chiều dài với chiều rộng lớn nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới mặt đáy bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

2. Một số trong những dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng phép tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.


Ví dụ:Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, tìm kiếm chu vi lòng hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) trường đoản cú công thứcSxq = (a + b) x 2 x h:

-Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tìm kiếm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*)Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng cầm cố vào cách làm để tìm những đại lượng không biết.


Ví dụ. cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán bao gồm lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, sơn tường )

Phương pháp: Cần xác định xem diện tích cần tìm là diện tích xung xung quanh hay diện tích s toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng hình dáng hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Bạn ta mong quét vôi các bức tường bao phủ và è cổ của ngôi nhà đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao phủ của ngôi nhà đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è cổ của ngôi nhà đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

86,4 + 28,8 12 = 103,2 (m2)


Đáp số: 103,2m2

3. Bài xích tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 9m, chiều rộng hèn chiều lâu năm 3m và độ cao dài 4m. Người ta đề xuất quét vôi tường và trần nhà trong hộ gia đình đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích những cửa và hành lang cửa số là 11,25m2?

Bài 3. một cái thùng không nắp kiểu dáng hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài cùng kém chiều dài 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Người ta đánh cả mặt trong với mặt ngoài của thùng, cứ 2m2thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đang sơn xong cái thùng đó.

Bài 4. một cái thùng làm nên hộp chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4dm, chiều cao 3,5dm và mặc tích một lòng là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của cái thùng đó.

Bài 5. Hải bắt buộc làm 2 dòng thùng hình lập phương bởi sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải yêu cầu cần từng nào m2sắt?

b) Hải tính sơn cả phía bên trong và bên ngoài 2 dòng thùng kia thì đề xuất mua từng nào kg sơn, biết rằng cứ 20m2thì yêu cầu 5kg sơn?

Bài 6. Hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích s xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s toàn phần là 25,27dm2, diện tích đáy là 625cm2. Hỏi diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài 8. cho một hộp giấy hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 1,2dm, chiều rộng lớn là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích s toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ nhất, biết chiều lâu năm 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10.

Xem thêm: Hình Thang Cân Có 1 Góc Vuông Là Hình? A Please Wait

Một chống họp hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài là , chiều rộng kém chiều nhiều năm 20dm, chiều cao 35dm. Bạn ta mong quét vôi xà nhà và bốn bức tường phía vào phòng. Biết rằng diện tích các cửa là 22,5m2. Tính diện tích cần quét vôi.

Tải xuống