Ví dụ 1: Đặt vào nhì đầu tụ năng lượng điện một hiệu điện nắm 10V thì tụ tích được một năng lượng điện lượng là 20.10-9 C. Điện dung của tụ là:

Hướng dẫn:

Ta có:


Bạn đang xem: Điện tích của tụ điện

*

Ví dụ 2: Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì để vào nhì đầu tụ một hiệu điện thay là 2V. Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5 nC thì phải kê vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:

Hướng dẫn:

Ta có điện dung của tụ là

*

*

Ví dụ 3: Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện vậy là 10V thì tích điện của tụ là 10mJ. Nếu như muốn tích điện của tụ là 22,5mJ thì phải đặt vào nhị đầu tụ một hiệu điện thế:


*

*

Ví dụ 4: Một tụ điện bao gồm điện dung C1 = 0,2 μF khoảng cách giữa hai bạn dạng là d1 = 5 centimet được hấp thụ điện cho hiệu điện nuốm U = 100 V.

a) Tính năng lượng của tụ điện.

b) Ngắt tụ thoát khỏi nguồn điện. Tính độ đổi mới thiên tích điện của tụ khi dịch 2 phiên bản lại gần còn cách nhau d2 = 1 cm.

Hướng dẫn:

a) tích điện của tụ điện:


+ Điện tích của tụ cơ hội đầu: q.1 = C1U1 = 0,2.10-6.100 = 2.10-5 C

+ vì ngắt tụ thoát khỏi nguồn đề nghị điện tích ko đổi, vày đó: q.2 = Q1

+ tích điện lúc sau:

*

*

*
Xem thêm: Điểm Đại Học Bách Khoa Tphcm Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2021, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa

Ta có:

Bài 3: hai đầu tụ tất cả điện dung là 20 μF thì hiệu điện cầm là 5V thì năng lượng tích được bằng bao nhiêu?