Các vấn đề về tính diện tích hình bình hành phân nhiều loại từ cơ phiên bản đến nâng cao dưới dạng tự luận cùng trắc nghiệm. Nội dung bài viết này để giúp đỡ bạn giải các bài toán tính diện tích s hình bình hành lúc biết trước độ dài cạnh đáy, độ cao hoặc chu vi. 


Hình bình hành là gì?

Định nghĩa 

Hình bình hành là một trong những tứ giác mà trong những số ấy có 2 cặp cạnh đối tuy nhiên song cùng nhau hoặc giả dụ một tứ giác bao gồm một cặp cạnh đối vừa tuy vậy song vừa đều bằng nhau thì tứ giác sẽ là hình bình hành. 

Hình bình hành thực tế là một ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang. Trong đó: 

Hình thang mà gồm hai cạnh đáy bằng nhau cũng khá được gọi là hình bình hành

Hình thang mà bao gồm hai sát bên song tuy vậy thì đó là hình bình hành 

Tính chất và vết hiệu nhận ra hình bình hành 

Hình bình hành có các tính chất quan trọng đặc biệt sau:

Hình bình hành là tứ giác có những góc đối bằng nhau.

Bạn đang xem: Diện tích của hình bình hành

Các cạnh đối trong hình bình hành thì luôn luôn song song và bằng nhau.

Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau trên trung điểm của từng đường. 

*

Chúng ta phân biệt hình bình thành bằng 5 vết hiệu nhận biết sau: 

Tứ giác mà lại có những cặp cạnh đối tuy vậy song cùng với nhau 

Tứ giác nhưng có những cặp cạnh đối bởi nhau 

Tứ giác bao gồm 2 đường chéo cách nhau trên trung điểm của từng đường

Tứ giác được khiến cho bởi 2 cạnh đối song song và bằng nhau 

Tứ giác được tạo cho bởi 2 góc đối bằng nhau 

Công thức tính diện tích s hình bình hành 

Diện tích hình bình hành được tính bằng cách lấy cạnh lòng nhân với chiều cao. Trường đoản cú câu phát biểu trên, ta gồm công thức tính diện tích s hình bình hành như sau: 

S = a.h 

Trong đó: 

S: diện tích hình bình hành 

a: Độ nhiều năm cạnh đáy của hình bình hành 

h: Độ dài độ cao của hình bình hành, trong những số ấy h là đường thẳng nối từ đỉnh tới cạnh đáy. 

*

Bài tập luyện tập

Dưới đó là một vài mẫu việc tính diện tích s hình bình hành được giải bằng phương pháp áp dụng kết hợp công thức tính chu vi và độ cao hình bình hành. 

Dạng 1: Biết trước độ dài cạnh đáy cùng chiều cao 

Đây là một dạng bài bác cơ phiên bản và đơn giản dễ dàng nhất. Khi đã hiểu rằng độ lâu năm cạnh đáy với chiều cao, . Bạn chỉ cần áp dụng nhanh phương pháp tính diện tích hình bình hành: S = a.h.

Cho hình bình hành ABCD gồm độ nhiều năm cạnh lòng CD = 6cm. Đường thẳng nối từ đỉnh A cho cạnh đánh CD gồm độ nhiều năm h = 4cm. Hãy tính diện tích hình bình hành ABCD. 

Giải: 

Ta gồm độ dài cạnh đáy ABCD = CD = a = 6cm 

Chiều cao = độ lâu năm từ đỉnh A mang đến cạnh lòng CD = h = 4cm

Vậy diện tích s hình bình hành ABCD được xem theo công thức sau: 

S = a.h = 6.4 = 24 cm2

Dạng 2: Biết trước chiều cao và diện tích hình bình hành mẫu

Đây là dạng việc yêu mong tính diện tích hình bình hành ABCD với chiều cao h khi đang biết được diện tích s của hình bình hành A’B’C’D’ được làm cho bởi độ dài độ cao h = h’. 

Cho một hình bình hành ABCD tất cả độ dài cạnh đáy bằng CD = a = 15cm. Nếu tăng mức độ dài cạnh đáy lên 3cm nữa thì diện tích hình bình hành mới A’B’C’D’ cùng với diện tích lớn hơn diện tích thuở đầu là 15cm2. Tính diện tích hình bình hành ABCD ban đầu. 

Giải: 

Theo đề ta có diện tích hình bình hành bắt đầu = SABCD + 15cm2 

Từ đó, ta có độ cao hình bình hành = 15 : 3 = 5cm 

Vậy diện tích s hình bình hành ABCD = a.h = 15.5 = 75cm2 

Dạng 3: Biết trước chu vi cùng độ nhiều năm một cạnh 

Để giải được bài toán này chúng ta cần nhớ đến phương pháp tính chu vi hình bình hành: 

C = 2.(a+b) 

Trong đó: 

C: chu vi hình bình hành 

 a cùng b là độ dài những cạnh

Cho hình bình hành ABCD cùng với chu vi bởi 28cm. Với độ lâu năm cạnh cạnh đáy bằng ba phần tư độ nhiều năm cạnh sót lại và bằng độ dài chiều cao (h). Hãy tính diện tích hình bình hành ABCD. 

Giải: 

Gọi độ dài cạnh lòng = a

Ta có: độ dài chiều cao h = a

Suy ra, độ lâu năm cạnh còn lại = 3/4a 

Ta tất cả công thức: 

Chu vi hình bình hành = 2.(a+b) = 28 cm = 2.(a + 3/4a) = 2.7/4a = 28

⇔ a = 8 cm 

Độ nhiều năm cạnh sót lại = 3/4a = 6cm 

Độ dài chiều cao h = a = 8cm 

Vậy diện tích hình bình hành ABCD = a.h = 8.8 = 64cm2

Bài tập trắc nghiệm 

Một số bài tập trắc nghiệm áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành giúp những em học viên sớm tiếp xúc cùng giải cấp tốc kiểu đề thi trắc nghiệm. 

*

Câu 1: mang đến hình bình hành ABCD, có chiều cao từ đỉnh xuống cạnh đáy bằng 10cm, độ nhiều năm CD bởi 5 cm. Diện tích hình bình hành ABCD là: 

50 cm2

15 cm2

100 cm2

30 cm2

Câu 2: mang lại hình bình hành ABCD có diện tích s bằng 216cm2. Độ dài từ đỉnh A mang lại cạnh lòng CD bằng 12 cm. Cạnh đáy CD của hình bình hành kia là: 

16 cm 

18 cm 

12 cm 

10 cm 

Câu 3: cho hình bình hành ABCD gồm cạnh đáy bởi 30cm, độ cao bằng 10 cm. Diện tích hình bình hành đó là: 

40 cm2 

300 cm2 

400 cm2 

100 cm2

Câu 4: mang lại hình bình hành ABCD có diện tích s bằng 169cm2 với chiều cao từ đỉnh A cho cạnh đáy DC bởi 13cm. Cạnh lòng của hình bình hành là: 

26 cm 

13 cm 

71.5 cm 

16 cm 

Câu 5: mang đến hình bình hành ABCD có chiều cao bằng 5 centimet và độ dài cạnh đáy bởi 8cm.Diện tích hình bình hành ABCD là: 

26 cm2

26 cm 

40 cm2 

40 cm 

Câu 6: đến hình bình hành ABCD có độ lâu năm cạnh theo thứ tự là AB = a = 6 cm, AD = b = 5 cm. Hãy tính chu vi hình bình hành trên. 

22 cm 

30 cm 

22 cm2

30 cm2

Đáp án: (1. A) - (2. B) - (3. B) - (4 - B) - (5. C) - (6.

Xem thêm: Tìm Hiểu Đầu Số 0968 Là Mạng Gì ? Tìm Hiểu Ý Nghĩa Về Đầu Số 0968

A) 

Hy vọng bài viết này có thể giúp chúng ta nắm được công thức nhằm mục đích áp dụng vào giải các dạng bài toán liên quan đến tính diện tích hình bình hành. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của girbakalim.net.