Quá trình điện li xẩy ra khi có sự can hệ giữa phân tử nước và phân tử các chất điện li dẫn tới sự phân li của những chất này trong nước, do vậy nhưng mà axit, bazơ giỏi muối có thể dẫn năng lượng điện được.

Bạn đang xem: Điện li hcl có thể tạo ra bao nhiêu ion


Bài viết này họ cùng khám phá về hiện tượng kỳ lạ điện li là gì: lúc axit bazo cùng muối tan trong nước xẩy ra hiện tượng gì? bội phản ứng xẩy ra trong dung dịch nước có đặc điểm gì? Phân nhiều loại chất điện ly to gan chất năng lượng điện ly yếu bằng phương pháp nào?

A. định hướng về sự điện li

I. Hiện tượng lạ điện li

1. Thí nghiệm hiện tượng lạ điện li

- lúc nối các đầu dây dẫn điện với một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở ly đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước đựng và dung dịch saccarozơ ko dẫn điện.

*

- nếu như làm các thí nghiệm tương tự, bạn ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic C2H5OH , glixerol C2H5(OH)3 không dẫn điện.

- Ngược lại, các hỗn hợp axit, bazơ với muối đa số dẫn điện.

2. Vì sao tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

• Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã đưa thiết và sau này thực nghiệm đã xác thực rằng: 

- Tính dẫn năng lượng điện của các hỗn hợp axit, bazơ với muối là do trong hỗn hợp của bọn chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do thoải mái được call là các ion.

- quá trình phân li các chất nội địa ra ion là việc điện li. Phần đông chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là các chất năng lượng điện li . 

→ Vậy axit, bazơ với muối là đa số chất điện li.

• Sự điện li được màn trình diễn bằng phương trình năng lượng điện li, ví dụ:

- Muối phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion nơi bắt đầu axit:

NaCl→Na++Cl−"> NaCl → Na+ + Cl−

- Axit phân li thành cation H+">H+ và anion cội axit:

HCl→H++Cl−"> HCl → H+ + Cl−

- Bazơ phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion hiđroxit:

NaOH→Na++OH−"> NaOH → Na+ + OH−

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

- Sự năng lượng điện li là quy trình phân li thành các ion (cation, anion) khi chất tan vào nước hoặc nóng chảy.

- hóa học điện li là phần đa chất lúc tan vào nước chế tác thành hỗn hợp dẫn điện nhờ phân li thành ion.

IIPhân loại chất điện li mạnh, chất điện li yếu

1. Độ điện li

- Để biểu hiện mức độ phân li ra ion của các chất năng lượng điện li, ta dùng khái niệm độ điện li.

+ Độ điện li α">α (anpha) của một hóa học điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) cùng tổng số phần tử hòa tan (n0">n0).

 

*

+ tỉ lệ phân tử cũng là tỉ lệ cùng với số mol, nên α">αα bằng tỉ số phần độ đậm đặc mol chất tan phân li thành Cp">Cp và tổng độ đậm đặc mol của chất tan trong dung dịch Ct">Ct:

 

*

• Độ điện li α">α phụ thuộc vào:

- Bản hóa học của hóa học tan.

- bản chất của dung môi.

- nhiệt độ độ

- Nồng độ chất điện li.

2. Chất năng lượng điện li to gan và hóa học điện li yếu

a) Chât điện li mạnh

• hóa học điện li táo bạo là hóa học khi rã trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion

• số đông chất điện li mạnh dạn là:

- những axit khỏe khoắn như: HCl, HNO3,HClO4,H2SO4">HNO3, HClO4, H2SO4, ...

- những bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2">Ba(OH)2Ba(OH)2,... Và phần đông các muối.

• vào phương trình điện li của chất điện li mạnh, fan ta dùng một mũi thương hiệu chỉ chiều của quy trình điện li.

 *Ví dụ: Na2SO4→2Na++SO42−">Na2SO4 → 2Na+ + SO42−

Na2SO4→2Na++SO42−">b) chất điện li yếu

• Chất năng lượng điện li yếu ớt là chất khi rã trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch.

• đông đảo chất năng lượng điện li yếu hèn là:

- những axit yếu như: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

- các bazơ yếu hèn như: Bi(OH)3,Mg(OH)2">Bi(OH)3, Mg(OH)2, ...

• vào phương trình điện li của hóa học điện li yếu, fan ta dùng hai mũi tên trái hướng nhau.

 *Ví dụCH3COOH⇄CH3COO−+H+">CH3COOH  CH3COO− + H+

• thăng bằng điện li là cân đối động. Y hệt như mọi thăng bằng hoá học tập khác, cân bằng điện li cũng tuân thủ theo đúng nguyên lí chuyển dịch cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.

B. Bài cộng sự điện li

* bài bác 1 trang 7 sgk hoá 11: Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện được là do vì sao gì?

Xem lời giải

• Đề bài: Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn năng lượng điện được là do tại sao gì?

• Lời giải:

- vào dung dịch: những axit, những bazơ, các muối phân li ra những ion dương với ion âm vận động tự do phải dung dịch của chúng có chức năng dẫn điện. Ví dụ:

 HCl → H+ + Cl-

 NaOH → Na+ + OH-

 NaCl → Na+ + Cl-


* Bài 2 trang 7 sgk hoá 11: Sự điện li, hóa học điện li là gì? Những loại chất nào là hóa học điện li? cố kỉnh nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? đem thí dụ với viết phương trình năng lượng điện li của chúng?

Xem lời giải

• Đề bài: Sự năng lượng điện li, chất điện li là gì? Những nhiều loại chất như thế nào là chất điện li? chũm nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? rước thí dụ với viết phương trình điện li của chúng?

• Lời giải:

- Sự năng lượng điện li là sự phân li thành những cation (ion dương) với anion (ion âm) của phân tử chất điện li lúc tan trong nước.

- hóa học điện li là đông đảo chất rã trong nước và tạo ra thành hỗn hợp dẫn được điện.

- những chất là hóa học điện li như axit, những bazơ, những muối tung được trong nước.

- chất điện li mạnh mẽ là hồ hết chất lúc tan vào nước các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

 *Ví dụ: H2SO4 → 2H+ + SO42-

 KOH → K+ + OH-

 Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

- hóa học điện li yếu đuối là đều chất lúc tan nội địa chỉ có một phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

*Ví dụ: H2S  H+ + HS-


* Bài 3 trang 7 sgk hóa 11: Viết phương trình điện li của rất nhiều chất sau:

a.) các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion vào dung dịch.

b) những chất năng lượng điện li yếu hèn HClO; HNO2.

Xem lời giải

• Đề bài: Viết phương trình điện li của các chất sau:

a.) các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính độ đậm đặc mol của từng ion vào dung dịch.

b) các chất năng lượng điện li yếu HClO; HNO2.

• Lời giải:

a) những chất năng lượng điện li mạnh

 Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

 0,1M 0,1 0,2M

=0,1M; =0,2M; 

 HNO3 → H+ + NO3-

 0,02M 0,02M 0,02M

=0,02M; =0,02M; 

 KOH → K+ + OH-

0,01M 0,01M 0,01M

=0,01M; =0,01M; 

b) những chất năng lượng điện li yếu hèn phân li không trọn vẹn nên phương trình năng lượng điện li như sau:

 HClO H+ + ClO-

 HNO2  H+ + NO2-


* Bài 4 trang 7 sgk hóa 11: Chọn câu trả lới đúng trong những câu sau đây. Dung dịch chất điện li dẫn được năng lượng điện là do:

A. Sự dịch rời của những electron.

B. Sự di chuyển của những cation.

C. Sự dịch rời của các phân tử hoà tan.

D. Sự di chuyển của cả cation và anion.

Xem lời giải

• Đề bài: Chọn câu trả lới đúng trong những câu sau đây. Dung dịch chất điện li dẫn được điện là do:

A. Sự di chuyển của các electron.

B. Sự di chuyển của những cation.

C. Sự dịch rời của các phân tử hoà tan.

D. Sự dịch chuyển của cả cation cùng anion.

• Lời giải:

- Đáp án: D. Sự di chuyển của cả cation và anion.

- vì khi hoà tan (trong nước) các phân tử chất điện li phân li ra thành các cation và anion.


* Bài 5 trang 7 sgk hóa 11: Chất nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được?

 A. KCl rắn, khan.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. NaOH nóng chảy.

 D. HBr hoà tan trong nước.

Xem lời giải

• Đề bài: Chất nào tiếp sau đây không dẫn điện được?

 A. KCl rắn, khan.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. NaOH lạnh chảy.

 D. HBr hoà chảy trong nước.

• Lời giải:

- Đáp án: A. KCl rắn, khan.

- bởi KCl rắn, khan tồn tại dưới dạng mạng tinh thể ion, rất bền bỉ vững. Không phân li ra được ion dương cùng ion âm (di gửi tự do) yêu cầu không có khả năng dẫn điện.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp Gồm 1 12 Gam Fe Và 1 92 Gam Cu, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi


Tóm lại, với nội dung bài viết về sự điện li những em nên nhớ một trong những nội dung chủ yếu đó là: cách phân loại chất năng lượng điện ly mạnh dạn và chất điện li yếu; gọi được lý do dẫn điện của axit, bazơ cùng muối lúc tan vào nướcHy vọng bài viết giúp các em làm rõ hơn. Ví như có câu hỏi hay góp ý những em hãy để lại comment dưới bài bác viết, chúc các em thành công.