Cho hàm số y = f(x) thường xuyên trên R và tất cả bảng đổi mới thiên như hình bên. Phân phát biểu nào dưới đó là SAI ?

*
Bạn đang xem: Điểm cực đại của đồ thị hàm số

Cho hàm số f(x) liên tiếp trên R và có bảng xét vết cuả f"xnhư sau:

*

Số điểm rất tiểu của hàm số đã đến là


Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và tất cả bảng xét vết của f"xnhư sau:

*

Số điểm cực to của hàm số y = f(x) là


Cho hàm số y = f(x) gồm đạo hàm tiếp tục trên R. Đồ thị hàm số y=f"xnhư mẫu vẽ sau:

*

Số điểm rất trị của hàm số y = f(x) - 4x là


Cho hàm số y = f(x) liên tiếp trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

*

Khi kia số điểm rất trị của trang bị thị hàm số y = f(x) là


Cho hàm số f(x) có bảng trở nên thiên như sau:

*

Điểm cực lớn của hàm số đã đến là


Cho hàm số y = f(x) tất cả đồ thị như hình vẽ mặt dưới:

*

Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hàm số y = f(x) tiếp tục trên R và có bảng phát triển thành thiên như sau:

*

Khẳng định nào sau đây đúng?


Cho hàm số y = f(x) thường xuyên trên R và tất cả đạo hàm f"x=x2x2-4x2+3x+2x+3. Hàm số tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?


Cho hàm số f(x) tất cả bảng biến thiên như sau:

*

Giá trị cực đại của hàm số đã đến bằng


Cho hàm số y = f(x) tất cả đạo hàm bên trên R và có bảng xét vết f"x như sau:

*

Hỏi hàm sốy=fx2-2x tất cả bao nhiêu điểm rất tiểu?


Cho hàm số y = f(x) có đúng ba điểm rất trị là x = -2, x = -1 , x = 2 và có đạo hàm liên tục trên R. Lúc ấy hàm số y=fx2-2có bao nhiêu điểm rất trị?


Cho hàm số đa thức bậc tứ y = f(x) có đồ thị đạo hàm y=f"x như hình vẽ bên dưới đây. Gọi m, n thứu tự là số điểm cực tiểu, cực đại của hàm số sẽ cho. Giá trị biểu thức 2m - n bằng

*
Xem thêm: Lập Bảng Lập Phương Từ 1 Đến 10 ? Lập Bảng Lập Phương Các Số Từ 1 Đến 10

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam